Beslutningsprocesser under EU-formandskaber: En komparativ analyse af det polske, danske og cypriotiske trioformandskab i 2011-20121

Peter Nedergaard, Maja Friis Henriksen, Mads Dagnis Jensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel analyserer beslutningsprocesserne i centraladministrationerne under varetagelsen af formandskaberne i den Europæiske Union (EU). Gennem et Most Different Systems Design sammenlignes det polske, danske og cypriotiske EU-formandskab i årene 2011-2012, som tilsammen udgjorde en såkaldt Trio. De tre lande adskiller sig politisk, administrativt og geografisk. På trods af disse forskelle og forskelle i politiske reaktionsmønstre kan der også spores betydelige ligheder landene imellem. De viser sig, når man inddrager hele formandskabspro-cessen og embedsmændenes meget centrale rolle heri. Med et datagrundlag bestående af interviews med over 80 embedsmænd i alle tre medlemslande dækkende en periode på cirka tre år, påvises det i artiklen, at der er generaliserbar viden om EU-formandskabernes beslutningsprocesser.
Original languageDanish
JournalPolitica
Volume52
Issue number2
Pages (from-to)147-169
Number of pages23
ISSN0105-0710
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Cite this