Bernhard Gomard og René Franz Henschel: International købelov (CISG) med kommentarer. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. 528 sider.

Research output: Contribution to journalBook reviewResearchpeer-review

Cite this