Benchmarking af fjernvarmesektoren

Jens Leth Hougaard, Thomas Rønde

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I denne rapport skitserer vi udfordringerne ved at bruge benchmarking‐metoderne kendt fra vandsektoren til regulering af fjernvarmesektoren. Vi vurderer, at metoderne kræver, at alle enheder opererer under de samme teknologiske og økonomiske rammevilkår. På grund af en stærkt heterogen produktionsstruktur blandt fjernvarmeværkerne vil det derfor være nødvendigt at splitte værkerne op i mere sammenlignelige undergrupper. Hvis disse undergrupper bliver for små, vil metoderne finde, at mange værker er fuldt efficiente. Dette vil – imod hensigten med loven – mindske effektivisering‐presset på selskaberne. Man kan også frygte, at datamaterialet for nogle undergrupper bliver for ”tyndt” til at kunne bruge metoderne meningsfuldt idet de estimerede effektiviseringspotentialer bliver meget usikre.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherDansk Energi
Number of pages13
Commissioning bodyDansk Energi
Publication statusPublished - Nov 2018

Cite this