Bankers kapitalomkostninger: Hvad koster mere egenkapital for en bank?

Jens Dick-Nielsen, Jacob Gyntelberg, Christoffer Thimsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

497 Downloads (Pure)

Abstract

Hvis egenkapital er dyr finansiering for banker, så vil øgede kapitalkrav føre til højere udlånsrenter. Højere udlånsrenter vil give lavere økonomisk aktivitet i samfundet, og derved kan der være en negativ realeffekt af højere kapitalkrav. Spørgsmålet er derfor, om egenkapital er dyr finansiering for banker? Vi viser i denne artikel, at bankers kapitalomkostninger i praksis opfører sig i overensstemmelse med Modigliani-Millers teori. Det betyder, at bankers kapitalomkostninger ikke ændrer sig væsentligt, selvom egenkapitalen øges. Der vil dog stadig være et mindre værditab for banken fra et lavere skatteskjold. Øges egenkapitalen eksempelvis med 10 procentpoint, hvilket er lidt mere end en fordobling af det nuværende niveau, vil udlånsrenterne i gennemsnit stige med 8 basispoint. Dette resultat står i skarp kontrast til flere af de eksisterende internationale studier, og understøtter argumentet om, at øget egenkapital for banker i praksis ikke fører til højere samlede finansieringsomkostninger.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)26-31
Number of pages6
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2019

Cite this