Bankernes Kurs/Indre værdi: Lave indtjeningsforventninger eller for dårlig kapitalisering?

Research output: Contribution to journalEditorial

Abstract

Det er blevet tid til den årlige MSolvens-rangliste over bankernes solvens. MSolvens er baseret på markedsinformation, og i forlængelse heraf diskuterer denne leder bankernes udfordringer med lave Kurs/Indre værdier, der for næsten alle banker er under 1. Der reflekteres over, hvorvidt de lave værdier er udtryk for lave forventninger til fremtidig indtjening eller en for dårlig kapitalisering, og implikationerne heraf for kapitalkrav mv. diskuteres. Konklusionen er blandt andet, at der er behov for mere transparens fra Finanstilsynet og Nationalbanken om, hvordan de reelt vurderer den aktuelle sundhedstilstand for de enkelte banker.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)2-5, 19, 31
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this