Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper?

Ken L. Bechmann, Claus Gregersen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

6942 Downloads (Pure)

Abstract

Der hersker generel enighed om, at et velfungerende børsmarked er vigtigt blandt andet for vækst og jobskabelse. Sperling m.fl. (2016) giver i dette nummer af Finans/Invest en række eksempler på, at det danske marked for børsnoteringer af specielt små og mellemstore virksomheder med fordel kunne fungere bedre, og forfatterne kommer med en række forslag til stimulering af dette marked. Den hjemlige diskussion af børsmarkedet synes dog ofte at fokusere på omkostninger og ulemper ved at være børsnoteret samt på nogle få selskaber, der ikke trives på børsen. I forhold til denne diskussion finder vi det vigtigt at være opmærksom på de mange fordele et selskab, dets ejere og ledelse potentielt kan opnå ved at være børsnoteret, hvilket er emnet for denne korte artikel.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)19-21
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2016

Cite this