Børsmarkedet – hvem skal købe hvilke virksomheder?

Research output: Contribution to journalEditorial

Abstract

Børsmarkedet spiller flere vigtige roller og giver generelt mange fordele for både investorer, virksomheder og samfundet, hvilket er emnet for flere af artiklerne i dette nummer af Finans/Invest. I denne leder diskuteres primært udfordringer på udbuds- og efterspørgselssiden og mulige løsninger herpå. Selv om markedet i vid udstrækning selv burde kunne løse disse udfordringer, så kunne forskellige politiske initiativer måske sikre det lille skub, der vil sætte gang i en mere positiv udvikling med børsnoteringer af specielt små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV’er. Lederen afsluttes med en kort konklusion på debatten om MSolvens, der også behandles i en artikel i dette nummer.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)2-4, 18, 31
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2016

Cite this