Bæredygtighed i kriseperioder

Nils Lodberg, Mads Stenbo Nielsen, Mikkel Zobbe

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

292 Downloads (Pure)

Abstract

Globale aktieporteføljer med en bæredygtig profil vinder stadigt større indpas blandt investorer, og særligt har vi under COVID-19-krisen set større inflow i disse strategier end i traditionelle globale aktieporteføljer. Denne artikel diskuterer praktisk implementering af bæredygtighed i en global aktieportefølje og analyserer historisk performance i og udenfor kriseperioder, såvel som i relation til klassisk faktorinvestering. Analysen viser, at tilføjelse af en bæredygtig profil til en global aktieportefølje har en positiv indvirkning på det risikojusterede afkast. Det gælder både generelt og i kriseperioder, ligesom bæredygtighed også har en positiv effekt på de klassiske aktiefaktorer. Artiklen gennemgår desuden den seneste empiriske og teoretiske litteratur med fokus på forskellige motiver for bæredygtige investeringer.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)6-13
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Oct 2020

Cite this