ATP’s investeringsrisiko og forretningsmodel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

96 Downloads (Pure)

Abstract

Artiklen analyserer risikotagningen i ATP’s investeringsportefølje i lyset af ATP’s struktur og forretningsmodel. Det konkluderes, at gearingen er høj. Det konkluderes også, at ATP med det nuværende set-up er tvunget til at geare meget, hvis ATP skal gøre sig håb om også fremover at kunne være et solidt bidrag til folkepensionen. Artiklen stiller spørgsmålstegn ved, om risikotagningen er for stor, og om der reelt er behov for en grundlæggende revurdering af ATP’s struktur og risikotagning med henblik på at fremtidssikre ATP-ordningen. Til sidst kommenteres forslag til justeringer i ATP’s risikotagning og struktur.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)13-19
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2019

Cite this