ATP: Investeringsafkast og ny model for opsparing

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

134 Downloads (Pure)

Abstract

ATP’s aktive og højt gearede investeringer har gennem de sidste 10 år leveret et afkast på godt 9% om året, det samme som en passiv ugearet global aktieinvestering. ATP’s afkast har derimod været betydeligt mere usikkert. ATP har således ikke fået tilstrækkelig kompensation for den øgede risiko. På den baggrund anbefaler vi en række væsentlige ændringer i ATP’s forretningsmodel, så ATP fortsat kan være et relevant supplement til folkepensionen.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number1
Pages (from-to)5-13
Number of pages9
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Feb 2023

Cite this