At designe danskhed: Forestillinger om nationen på danske pengesedler

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Pengesedlers ikonografi udtrykker ofte ønsket om at gengive den seddeludstedende nation på en bestemt måde. Derfor er pengesedler interessante kilder til en national selvopfattelse. Artiklen analyserer Nationalbankens valg af seddelmotiver til nye pengesedler fra 1908 til 2007. I denne periode blev der afholdt fire designkonkurrencer, hvor professionelle kunstnere og den brede offentlighed blev bedt om at komme med egnede motiver til nye danske pengesedler. Ved at se på interne overvejelser i Nationalbanken og på offentlighedens modtagelse af nye pengesedler, afdækker artiklen to forskellige og modsatrettede opfattelser af typisk danske værdier. Tilblivelsen af danske pengesedler afspejler en officiel, nationalromantisk fortælling om nationen samt en mere dagligdags og profan opfattelse af ’det danske’. Analysen afdækker, at Nationalbanken næsten altid har valgt den første, officielle og romantiske fortælling.
  Original languageDanish
  JournalKulturstudier
  Issue number1
  Pages (from-to)118-142
  ISSN1904-5352
  Publication statusPublished - May 2013

  Cite this