Analytikeres langsigtede budgetadfærd

Jeppe Christoffersen, Sarah Wassermann Hansen, Jacob Christian Kjeldsmark, Thomas Plenborg

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

162 Downloads (Pure)

Abstract

I denne artikel diskuterer vi analytikeres budgetadfærd i såvel den eksplicitte budgetperiode som terminalperioden i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder. Baseret på kandidat- og HD-afhandlinger fra Copenhagen Business School for perioden 2008-2020 finder vi, at mens den langsigtede omsætningsvækst estimeres lavere end den historiske omsætningsvækst, så er det modsatte tilfældet for den langsigtede driftsindtjening udtrykt ved afkastningsgraden (ROIC). For visse tests finder vi, at ROIC estimeres 44% højere end det historiske niveau. Denne optimisme er især drevet af optimistiske skøn over de fremtidige driftsomkostninger. Samlet tyder disse resultater på, at de udarbejdede skøn for den fremtidige indtjening budgetteres mere optimistisk end de historiske niveauer tilsiger og med risiko for en tilsvarende optimisme i den underliggende værdiansættelse.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)21-27
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Oct 2021

Cite this