Analyse: Erhvervslivets adgang til domstolene

Henrik Rothe, Sine Brøsted Jensen, Yas Farah Bakhsh Akbatani

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I Danmark har domstolene altid været det naturlige og centrale forum for tvistløsning. For erhvervslivet er det af afgørende betydning, at konflikter mellem erhvervsvirksomheder, og konflikter mellem erhvervsvirksomheder, det offentligeog almindelige borgere,kan løseshurtigt og på rimelige økonomiske vilkår af uafhængige domstole, som leverer afgørelser af høj kvalitet.Siden 2008 er antallet af civile sager anlagt ved domstolene faldet så voldsomt, at det giver anledning til at overveje, om domstolenes rolle som konfliktløsningsforum for civile sager er under pres, hvilket i givet fald vil være et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem i et demokratisk retssamfund.I denne rapport har Justitia analyseret og vurderet årsagerne til det markante fald i antallet af civile sager ved domstolene.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherJustitia
Number of pages151
ISBN (Electronic)9788797084977
Publication statusPublished - 2020

Cite this