Almenyttige organisationers markedsadfærd: Om god skik og uanmodede henvendelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Den 1. juni 2014 trådte en ny indsamlingslov i kraft. Loven, der regulerer indsamlinger foretaget af bl.a. erhvervsdrivende, private og almennyttige organisationer, indfører et nyt krav om god indsamlingsskik. Almennyttige organisationers aktiviteter, der kan karakteriseres som erhvervsvirksomhed, skal udføres i overensstemmelse med den almindelige forbrugerlovgivning, der bl.a. findes i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Det antages, at indsamlinger kan have et sådant kommercielt præg, at de må betragtes som erhvervsvirksomhed. Henset til informationsteknologiens muligheder for at komme i dialog med borgerne diskuteres organisationernes adgang til at foretage uanmodede henvendelser.
Original languageDanish
Article numberU.2014B.393
JournalUgeskrift for Retsvaesen
Volume148
Issue number44
Pages (from-to)393-402
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2014

Cite this