Aktionærlån og maskeret udbytte – personkreds omfattet af ligningslovens § 16 E

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Aktionærlånsbestemmelsen i ligningslovens § 16 E har væsentlige skattemæssige konsekvenser for personkredsen omfattet af bestemmelsen. Der er i nyere tid truffet en del afgørelser om bestemmelsen og dens konsekvenser. Senest har Højesteret i SKM2022.431.HR stadfæstet, at lån optaget via sædvanlig mellemregningskonto er omfattet af bestemmelsen, og afvist, at tilbagebetaling af hævede beløb efter beskatning berettigede til skattefri hævning. På grund af de betydelige skattemæssige konsekvenser, når et forhold bliver omfattet af bestemmelsen, er det vigtigt at få klarlagt bl.a., hvilke lån der omfattes. Østre Landsret har i SKM2022.368.ØLR truffet afgørelse om, at udbetaling af lån til en samlever til kapitalejeren kan medføre en beskatning af kapitalejeren efter ligningslovens § 16 E. Artiklen behandler nærmere personkredsen omfattet af ligningslovens § 16 E og ligningslovens § 2
Original languageDanish
Article numberSR.2022.247
JournalSR-Skat
Volume34
Issue number7
Pages (from-to)247-250
Number of pages4
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - Nov 2022

Cite this