Aktiesparekontoen - en kritik

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1123 Downloads (Pure)

Abstract

Der foreligger nu ét års erfaringer med aktiesparekontoen. I denne artikel argumenteres for, at aktiesparekontoen bør afskaffes. De to væsentligste argumenter er:
- Den ene af de to hovedbegrundelser for indførelse af ordningen var urealistisk, nemlig at aktiesparekontoen ville hjælpe markedet for børsnoteringer af mindre danske aktieselskaber.
- Den anden af de to hovedbegrundelser for indførelse af ordningen var forkert, nemlig at aktiesparekontoen ville skabe forenkling. Ordningen har netto gjort investering mere kompliceret for banker, skattevæsenet og private investorer.
Aktiesparekontoen bør ses i et bredere perspektiv: De politiske forlig har over årene skabt mange særordninger, typisk omfattende små beløb, som gør det stadigt vanskeligere for befolkningen at forstå systemet. Som yderligere eksempler på ordninger, der med fordel kan fjernes, kan nævnes børneopsparing og aldersopsparing.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)5-12
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Aug 2020

Cite this