Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres rækkevidden af dommen for, hvornår EU-konform fortolkning kan undlades, fordi der er tale om en contra legem fortolkning, og for
betydningen af hensynet til arbejdsgiverens retssikkerhed og berettigede forventninger over for arbejdstagerens grundlæggende ret til respekt for det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination.
Original languageDanish
Article numberU.2016B.269
JournalUgeskrift for Retsvæsen
Volume150
Issue number22
Pages (from-to)269-274
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 7 Jul 2016

Cite this