Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

Louise Fjord Kjærsgaard, Jakob Bundgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE-funktioner udgør et immaterielt aktiv i sig selv, og at flytning af sådanne vil medføre afståelsesbeskatning. Hvorvidt
dette er udtryk for gældende ret, er temaet for denne korte artikel.
Original languageDanish
Article number668
JournalTidsskrift for Skatter og Afgifter
Issue number50
Pages (from-to)5858-5861
ISSN0908-8431
Publication statusPublished - Dec 2017

Cite this