Afkastforventningerne: Skal pensionsbidragene sættes op efter 10 års ukuelig, og måske fejlslagen optimisme?

Henrik Ramlau-Hansen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

154 Downloads (Pure)

Abstract

Afkastforventningerne, der angiver, hvilke fremtidige afkast der skal bruges ved pensionsprognoser, er over de sidste 10 år kun delvist blevet justeret i nedadgående retning. Specielt antagelsen om det langsigtede obligationsafkast er kun reduceret beskedent, selvom det faktiske rentefald har været betydeligt større. Denne artikel ser på, om der er behov for at revurdere størrelsen af gældende pensionsbidrag i lyset af lave fremtidige afkast. Mange af pensionsbidragene er fastsat historisk, da afkastforventningerne var væsentligt højere, og hvor længere levetider og højere pensionsalder ikke var i fokus. Artiklen viser, at afhængigt af antagelser om pensionsalder og fremtidige afkast kan der være behov for at øge pensionsbidragene med 2-5% af lønnen.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)19-26
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Dec 2021

Cite this