Afgørelser fra Civilstyrelsen og Erhvervsankenævnet: Med nogle kommentarer

Lennart Lynge Andersen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  Civilstyrelsen tager løbende stilling til en række fondsretlige spørgsmål, enten på grundlag af sager, som fondene selv rejser over for tilsynsmyndigheden, eller spørgsmål der opstår som led i Civilstyrelsens stikprøvekontrol af årsregnskaberne. Sagerne vedrører begge fondskategorier. I det følgende bringes referat - med visse kommentarer - af nogle afgørelser, som Civilstyrelsen har truffet siden det seneste nummer af dette blad. Afgørelserne er valgt ud fra deres principielle karakter.
  Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle fonde, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger samt for en del fonde, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. En af de nævnte afgørelser vedrører Civilstyrelsens kompetence, selv om en fond er fritaget fra fondsloven.
  Endelig refereres nogle aktuelle afgørelser fra Erhvervsankenævnet.
  Civilstyrelsen har oplyst, at man arbejder med en revision af revisorvejledningen. Resultatet af arbejdet vil blive omtalt i næste nummer af dette blad.
  Original languageDanish
  JournalFonde
  Issue number3
  Pages (from-to)16-22
  Number of pages7
  ISSN1604-2409
  Publication statusPublished - Oct 2007

  Cite this