Afdragsfrihed: Problem eller løsning?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel er et vigtigt bidrag til den aktuelle diskussion om fjernelsen af afdragsfrihed, der af mange betragtes som en et middel til specielt at forøge robustheden af den danske finansielle sektor og til at øge en for lav privat opsparing. I denne artikel forklarer forfatterne grundigt, hvorfor afdragsfrihed i stedet kan betragtes som en løsning på flere problemer. Blandt andet muliggør afdragsfrihed, at specielt pensionister kan bo i ejerboliger uden tvangsopsparing til arv, og afdragsfrihed mindsker risikoen for en overvurdering af, hvad det koster at bo i ejerbolig. Tilsvarende er der stor usikkerhed om, hvorvidt den private opsparing er for lille eller for stor, så dette giver ikke noget argument for eller imod afdragsfri lån. Konklusionen er derfor, at både tilhængere og modstandere af afdragsfrie lån skal passe på med at have for faste meninger.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)17-23
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2014

Cite this