Adfærdsledelse. E110. Få Det Til At Ske med Ursula Plesner og usynligt arbejde

Ursula Plesner (Performer), Henrik Dresbøll (Producer)

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Communication

Abstract

Hvem holder internettet rent for uanstændigt materiale og træner de store AI-drevne platforme som ChatGPT? Hvem forbinder mennesker og teknologier? Hvad er forskellen på usynligt arbejde og pseudoarbejde? Hvad har en fejekost at gøre med den digitaliserede organisation?

I en tid, hvor teknologiske fremskridt synes at dominere vores diskussioner om organisationer, forandring og arbejde, er det nemt at overse det arbejde, der ikke er synligt for det blotte øje. Men bag den glitrende facade af digitalisering ligger der et komplekst netværk af forberedelse, vedligeholdelse og reparation, der er afgørende for organisationers funktioner og for om hvorvidt vi lykkedes med at implementere nye tiltag. I denne episode udforsker vi et banebrydende studie, der har til formål at bringe dette usynlige arbejde i fokus.

Vi undersøger:
hvordan feministiske videnskabs- og teknologistudier udfordrer vores traditionelle opfattelser af digitalt arbejde og organisationer og introducerer begrebet 'usynligt digiarbejde’, som er en følge til det allerede etablerede begreb digitalt arbejde og uddyber tre former for arbejde: forbindende, kompenserende og rengøringsarbejde. Det lyder meget bedre på engelsk, som de 3 C’er: Connecting, Compensating, Cleaning.
hvordan dette usynlige arbejde binder sammen, kompenserer og renser de digitale organisationer, og hvorfor det er så afgørende for vores forståelse af den moderne arbejdsverden.
hvordan en forståelse af usynligt arbejde kan ændre opfattelsen af digitale rum og teknologiers rolle i organisationer og arbejde og dermed understøtte bedre implementeringsprocesser
hvordan implikationer for både forskning og praksis inden for organisationer og digitalisering, herunder behovet for at inkludere det usynlige arbejde i analyser og tilgange til at få det til at ske i det store som (organisationen) i det små (enkeltpersoners interaktioner med digitale platforme).
Hvordan usynligt arbejde rummer et etisk spørgsmål hvem der skal rydde op efter konsekvenserne af verdens digitale affald

Henrik Dresbøll taler med Ursula Plesner. Ursula er lektor ved Institut for Organisation på CBS og forsker i, hvordan digitale teknologier bliver flettet ind i organisatoriske fænomener og transformerer forskellige aspekter af vores arbejde. Hun har bl.a. undersøgt, hvordan automatisering, nye fælles digitale platforme og forskellige kommunikationsteknologier giver nye professionelle relationer, nyt ledelsesarbejde og nye magtrelationer.
Original languageDanish
Publication date22 Apr 2024
Media of outputPodcasts
Size55:42
Publication statusPublished - 22 Apr 2024

Cite this