Accelererede og tværgående sundhedspartnerskaber: En kortlægning af nyopståede partnerskaber under COVID-19-pandemiens indtog i Danmark

Research output: Book/ReportReportResearch

81 Downloads (Pure)

Abstract

COVID-19-pandemiens indtog til Danmark har lagt et stærkt pres på det danske sundhedsvæsen og nødvendiggjort kapacitetsløft på flere forskellige områder. For effektivt at kunne imødekomme denne nye sundhedskrise, har myndigheder indgået i en række nye partnerskaber med aktører fra marked og civilsamfund.
Dette notat har til formål at kortlægge de nyopståede og accelererede sundhedspartnerskaber, som er udviklet i COVID-19-krisens indledende fase, dvs. i foråret og sommeren 2020.
Notatet er udviklet som et led i innovations-og forskningsprojektet SAFEHOUSE, der er støttet af Innovationsfonden. SAFEHOUSE er et konsortium mellem Region Sjælland, Odsherred Kommune, CBS og Dansk Lungeforening og bygge bl.a. på erfaringerne fra Nærklinikken.
Notatet viser at partnerskaber med civilsamfunds-og markedsaktører har spillet en afgørende rolle for myndighedernes håndtering af COVID-19-pandemien. Disse aktører har understøttet alle aspekter af myndighedernes krisehåndtering – herunder særligt produktionen af værnemidler og håndsprit,udviklingen af behandlingsmetoder for COVID-19-patienter, sundhedskommunikation og hjælp til særlige gruppersamt sporing af smittetilfælde. Selvom aktørerne har udvist vilje og mod på at indgå i nye typer sundhedspartnerskaber, har mange af disse samarbejder samtidig haft en reaktiv og kortsigtet karakter. Der anbefales derfor at sundhedsmyndigheder fremadrettet opbygger og understøtter en mere systematisk og integreret tilgang til at indgå i partnerskaber under sundhedskriser – et netværksbaseret krisehåndteringsberedskab. Notatets konklusioner tager udgangspunkt i en analyse af 62 udviklede sundhedspartnerskaber fundet via. en screening af ca. 2600 artikler og dokumenter fra nyhedskanaler, søgemaskiner, fondshjemmesider og erhvervsorganisationer. Dataen omhandler partnerskaber, der er opstået fra marts til juli 2020.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherCopenhagen Business School, CBS
Number of pages17
Publication statusPublished - Sept 2020

Cite this