Find Research Outputs

1999

A model of store choice and loyalty

Solgaard, H. S., Engstrøm, H. & Hansen, T., 1999, København, 18 p.

Research output: Working paperResearch

Anaforer og anaforiske relationer

Korzen, I., 1999, Ny forskning i grammatik: Rolighedsymposiet 1998. Bache, C., Heltoft, L. & Herslund, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 205-226 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

An axiomatic characterization of efficiency indices

Hougaard, J. L., Keiding, H. & Christensen, F., 1999, In : Economics Letters. 63, p. 33-37 5 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

An England of regions in a Europe of the regions?

Murphy, J., 1999, Britain in Europe, prospects for change. Milfull, J. (ed.). Aldershot: Ashgate, p. 171-189 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

A netting and a safety stock adjustment procedure to obtain a fixed service level in simulation of inventory systems

Gudum, C. K., 1999. 20 p.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

A new motive of acquisitions: A search for excellence

Gammelgaard, J., 1999. 28 p.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

A new received pronunciation? the case of glottal stop

Eslava, G., 1999, In : SPRINT. 1999, nr. 1-2, p. 12-20 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

An examination of the information content of Danish earnings and cash flows

Plenborg, T., 1999, In : Accounting and Business Research. 30, 1, p. 43-55 13 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Anforderungen an Logistik-systeme aus anwendersicht: eine empirische Studie mit Hilfe der Conjoint-analyse

Kotzab, H. & Reutterer, T., 1999, In : Logistik management. 1, 3, p. 181-197 17 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

An interview with James G. March

Augier, M-S. & Kreiner, K., 1999, In : Journal of Management Inquiry. 9, 3, p. 282-295

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

An Issue-ares Approach to Analysis of MNE-Government Relations

Brewer, T. L., 1999, Trade and investment policy. Vol. Vol. 1. p. 431-445

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Anm. af Paul James: Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community. Sage, 1996

Kaspersen, L. B., 1999, In : European Journal of Development Research. 11, 1, p. 205-206

Research output: Contribution to journalBook reviewResearch

Anmeldelse af: Peter Dahler-Larsen: Den rituelle reflektion. Om evaluering i organisationer

Hansson, F., 1999, In : Dansk Sociologi. 10, 2, p. 74-78

Research output: Contribution to journalBook reviewResearch

Anmeldelse af Axel Adlercreutz: Svensk arbetsrätt. 10.uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 1997

Nielsen, R., 1999, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 112, 1/2

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Bent Iversen: Finansieringsret. Kredit og kreditsikring, Greens§Jura, København 1999

Lynge Andersen, L., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 4, p. 304 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Carsten Holm, Birgitte Horn og Martin Lavesen: FunktionærMemo, København 1998

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. p. 112 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Carsten Strøby Jensen: Arbejdsmarked og europæisk integration 2

Scheuer, S., 1999, In : Dansk Sociologi. 19, 2, p. 79-81 3 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Elisabeth Vigerust: Arbeid, barn og likestilling. Retslig tilpasning av arbeidsmarkedet, Oslo 1998

Nielsen, R., 1999, In : Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 22, 86, p. 77-79 3 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Gudmund Knudsen : Stiftelsesloven, Kommentarutgave, 2.utg, Universitetsforlaget, Oslo 1997

Lynge Andersen, L., 1999, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 5, p. 1009-1010 2 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Henrik Zahle: EU og den danske grundlov. Christian Ejlers Forlag 1998

Neergaard, U. B., 1999, In : European Law Journal. 5, 2, p. 173-174 2 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Lennart Pålsson: Romkonventionen. Tillämplig lag för avtalsförpliktelser, Norstedts Juridik 1998

Arnt Nielsen, P., 1999, In : Juristen. 5, p. 197-200 4 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewResearchpeer-review

Anmeldelse af M. Velazquez-Castillo: The grammar of possession

Herslund, M., 1999, In : Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics . 31, p. 173-179 7 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewResearch

Anmeldelse af Margareta Hentze og Hans Sylvén: Sverige Rikes Lag. Offentlig upphandling, Stockholm 1998

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. p. 206 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Merete Preisler: Helbredsoplysningsloven med kommentarer. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 1999

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 40, p. 410 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Oluf Emborg og Peer Schaumburg-Müller: Offentlig arbejdsret, København 1998

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 1999, p. 114 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Per Håkon Schmidt: Retsbeskyttelse af EDB-programmer, Forlaget Thomson 1998

Nielsen, R., 1999, In : Revision & Regnskabsvæsen. 10, p. 46-47 2 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Staudinger : BGB. Wiener UN. Kaufrecht (CISG). Dreizehnte Bearbeitung von Ulrich Magnus, XV+781 s. Berlin 1994

Lando, O., 1999, In : Juristen. 81, 6, p. 248-250

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Svante Johansson: Options- och terminsavtal. En rättslig studie av handel med standardiserede derivativa instrument. Norstedts Juridik, 1999

Lynge Andersen, L., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 4, p. 185 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer, Munksgaard 1998

Kaas Andersen, S., 1999, In : SPRINT. 1/2, p. 138-140 3 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anthony Giddens

Kaspersen, L. B., 1999, Klassisk och modern samhällsteori. Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 438-458 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Anthony Giddens om politiske betingelser og handlemuligheder i det post-traditionelle samfund

Kaspersen, L. B. & Mortensen, N., 1999, Sociologisk udfordring til psykologien. Tønnes Hansen, J. & Hermansen, M. (eds.). Århus: Klim, p. 89-107

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Approaching the global polity

Ougaard, M., 1999, København, 67 p.

Research output: Working paperResearch

A Process Model of Organizational Identity

Hatch, M. J. & Schultz, M., 1999.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Apuntes para una discusion sobre metodos de estudio del proceso de traduccion

Lorenzo, M. P., 1999, Probing the process in translation: Methods and results. Hansen, G. (ed.). Samfundslitteratur, p. 21-42 22 p. (Copenhagen Studies in Language; No. 24).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arbejdsprocesserne, videnshåndtering og opgavevaretagelsen i det 21. århundrede: PPR

Viborg Andersen, K., 1999, Informationsteknologi, organisation og forandring: den offentlige sektor under forvandling. Viborg Andersen, K. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 41-56 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arctic international trade: a study focused on the Greenlandic international trade regime

Lyck, L., 1999, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 142 p. (New Social Science Monographs).

Research output: Book/ReportBookResearch

Are All Banking Crises Alike? The Japanese Experience in International Comparison

Hutchison, M. & McDill, K., 1999, Cambridge, Mass. 37 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Are designers a marginalized "tribe" in business?

Kristensen, T., 1999, København, 11 p.

Research output: Working paperResearch