Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt de forskellige værnsregler i dansk skattelovgivning også skal finde anvendelse ved udarbejdelsen af de opgørelser, som skal foretages i henhold til reglerne om CFC-beskatning. Spørgsmålet har givet anledning til overvejelser i såvel litteraturen som i rådgiverkredse, og for ganske nylig har Skatterådet i SKM2014.577.SR taget stilling hertil. I anledning heraf tages problemstillingen op på ny i nærværende artikel. Det konkluderes, at gældende ret nok bedst kan udtrykkes således, at alle materielle danske skatteregler som udgangspunkt må anses for at finde anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst, medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens lovforarbejder eller lignende, at reglen ikke er tiltænkt at skulle finde anvendelse i relation til CFC-selskaber.
Original languageDanish
JournalSR-Skat
Volume26
Issue number5
Pages (from-to)255-260
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2014

Cite this