Økonomiske teoriers negative påvirkning på reformer: En studie av en politireform

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I denne artikkelen bruker vi caset om den danske politireformen (Skærbæk, Tryggestad og Christensen 2023) for å vise hvordan virksomheten endres til en sentralisert struktur med færre politidistrikter og stasjoner. Denne danske reformen har mange likhetstrekk med den norske politireformen, og vår studie kan gi viktige kunnskapsbidrag til lignende reformer. Vi viser hvordan økonomiske teorier og kalkyler, for eksempel stordriftsfordeler og produktivitetsmål, mobiliseres når politiets operative kjerneytelser blir analysert og reformert. Vi konkluderer med at økonomiske teorier og kalkyler påvirker, og de har dermed en performativ rolle i å begrunne og gjennomføre reformen hvor antallet politidistrikter i Danmark ble redusert fra 54 til 12. Til slutt viser vi hvordan reformen hadde alvorlige konsekvenser for driften, kostnadene, tjenestekvaliteten, de ansatte i politiet og dermed også i ytterste konsekvens negative effekter på borgernes trygghet.
Original languageNorwegian
JournalPraktisk økonomi & finans
Volume39
Issue number1
Pages (from-to)77-91
Number of pages15
ISSN1504-2871
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • Performativitet
  • Produktivitet
  • Reformsvikt
  • Økonomisk teori

Cite this