Økonomisk analyse af kontraktrettens misligholdelsesbeføjelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Artiklen foretager en økonomisk analyse af kontraktrettens misligholdelsesbeføjelser, som er betegnelsen for de rettigheder en part kan gøre gældende i et kontraktforhold, når modparten ikke lever op til aftalen. Efficient kontraktbrud diskuteres med udgangspunktet i dansk ret og der drages paralleller til Angloamerikansk ret, som på dette punkt adskiller sig fra dansk ret. Der redegøres for, hvordan forskellige misligholdelsesbeføjelser påvirker parternes incitamenter til at bryde inefficiente kontrakter samt hvorledes løftemodtagers investeringer påvirkes. Desuden beskrives hvordan de enkelte misligholdelsesbeføjelser allokerer risikoen mellem parterne.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number3
Pages (from-to)9-14
Number of pages6
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2000

Cite this