19972020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2020

§75

Nielsen, R., 1999, Danmarks Riges grundlov: Med kommentarer. Zahle, H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 411-414 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2006/54/EC: Gender Equality

Nielsen, R., 2014, EU Labour Law: A Commentary. Schlachter, M. (ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 29-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aftaleregulering af CSR/VSA på arbejdsmarkedet

Nielsen, R., 2006, Corporate Social Responsibility (CSR) som genstandsfelt for juridisk analyse: Teoretiske og metodiske overvejelser : Arbejdspapirer til en workshop afholdt d. 8. november 2006 på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Buhmann, K. (ed.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, p. 55-63 9 p. (Skriftserie; No. 2006-6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

Nielsen, R. & Tvarnø, C. D., 7 Jul 2016, In : Ugeskrift for retsvæsen. 150, 22, p. 269-274 U.2016B.269.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Aldersdiskrimination: EU-retlig og dansk praksis

Nielsen, R., 2009, In : EU-Ret & Menneskeret. 16, 5, p. 281-287

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Aldersdiskrimination: I arbejdsretten og kontraktretten

Nielsen, R., 2009, Arbeid og rett: Festskrift til Hennning Jakhellns 70-årsdag. Aune, H., Fauchald, O. K., Lilleholt, K. & Michalsen, D. (eds.). Cappelen Damm Akademisk, p. 477-493

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Åldersdiskriminering förbjuden även i kollektivavtal men viss särbehandling möjlig under övergångsperiod

Nielsen, R., 2011, In : EU & Arbetsrätt. 3, p. 6 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Anmeldelse af: Jeff Kenner, EU Employment: From Rome to Amsterdam and Beyond, Oxford: Hart Publishing, 2003

Nielsen, R., 2004, In : Modern Law Review. Vol. 67, Nr. 1, p. 346-348 3 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af: Jens Kristiansen: Arbejdsretlig lærebog, 520 sider, GadJura 1999

Nielsen, R., 26 Aug 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 34, p. 391-392

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Axel Adlercreutz: Svensk arbetsrätt. 10.uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 1997

Nielsen, R., 1999, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 112, 1/2

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Carsten Holm, Birgitte Horn og Martin Lavesen: FunktionærMemo, København 1998

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. p. 112 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Elisabeth Vigerust: Arbeid, barn og likestilling. Retslig tilpasning av arbeidsmarkedet, Oslo 1998

Nielsen, R., 1999, In : Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 22, 86, p. 77-79 3 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Lena Maier: Arbetsrätten och normgivningsmakten, Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet, 2000

Nielsen, R., 2001, In : Lag och Avtal. 3, p. 35

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Margareta Hentze og Hans Sylvén: Sverige Rikes Lag. Offentlig upphandling, Stockholm 1998

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. p. 206 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Merete Preisler: Helbredsoplysningsloven med kommentarer. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 1999

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 40, p. 410 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Michael Steinicke: Varernes frie bevægelighed og offentlige indkøb, Kbh. 2001, 361 sider

Nielsen, R., 2001, In : Ugeskrift for retsvæsen. nr. 50, p. 565

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Oluf Emborg og Peer Schaumburg-Müller: Offentlig arbejdsret, København 1998

Nielsen, R., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 1999, p. 114 1 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Per Håkon Schmidt: Retsbeskyttelse af EDB-programmer, Forlaget Thomson 1998

Nielsen, R., 1999, In : Revision & Regnskabsvæsen. 10, p. 46-47 2 p.

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Steffen Runés: Folkekirkens Personale, Kbh. 2001, 200 sider

Nielsen, R., 2001, In : Ugeskrift for retsvæsen. nr. 50, p. 568

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Annamaria J. Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet

Nielsen, R., 2003, In : Ugeskrift for retsvæsen. 137, 7, p. 88-89

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anne Hellum og Kirsten Ketscher(red.): Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetesforlaget, Oslo, 2008 453 s.

Nielsen, R., 2010, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 123, 1, p. 151-152

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Arbejdsgiveransvaret i arbejdsmiljøretten: Med særlig henblik på det i 2005 fremsatte forslag til lempelse af arbejdsgiveransvaret og skærpelse af ansvaret for ansatte

Nielsen, R., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 99-118

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arbejdsmiljøret

Nielsen, R., 2004, 3. ed. København: Djøf Forlag. 237 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Arbejdsret for revisorer

Nielsen, R., 2007, 1. ed. København: Djøf Forlag. 166 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Arbejdsret for revisorer

Nielsen, R., 2011, 2. ed. København: Djøf Forlag. 164 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Arbejdsretlige aspekter af udbud

Nielsen, R., 2016, Sui generis: Festskrift til Stein Evju. Mulder, B. J., Jenum Hotvedt, M., Nesvik, M. & Løkken Sundet, T. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 484-494

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arbejdsret og flexicurity: Grønbogen om modernisering af arbejdsretten

Nielsen, R., 2007, In : Arbeidsrett. 4, 3, p. 155-170 16 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Arbejdstagerbegrebet i et arbejdsmarked under forandring: Et komparativt perspektiv

Nielsen, R., 2002, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. p. 152-175

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Ban on Discrimination and Minimum Standard Legislation: Paper præsenteret ved Nordisk forskarkurs i arbetsrätt, maj 1999

Nielsen, R., 1999, Särtryck ur Arbetsrätt, 1999. Redaktörer: Kent Källström och Jonas Malmberg. p. 159-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Blurring Boundaries: From the Danish Welfare State to the European Social Model

Neergaard, U. & Nielsen, R., 2010, In : European Labour Law Journal. 1, 4, p. 434-488 54 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

11 Downloads (Pure)

Blurring Boundaries: From the Danish Welfare State to the European Social Model?

Neergaard, U. B. & Nielsen, R., 2010, Frederiksberg: Juridisk Institut. CBS, 96 p.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Civilretlige diskriminationsforbud

Nielsen, R., 2010, København: Djøf Forlag. 447 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Collective Agreements and Competition Law in Denmark

Nielsen, R., 2001, Collective Agreements and Competition Law in the EU: the report of the COLCOM-project. Bruun, N. & Hellsten, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 107-116 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

10 Downloads (Pure)

Comments on the Commission's Green Paper on Copyright in The Knowledge Economy

Sandfeld Jakobsen, S., Nielsen, R., Riis, T., Savin, A. & Østergaard, K., 2009, Frederiksberg: Juridisk Institut. CBS, 25 p.

Research output: Working paperResearch

Open Access
File

Contract Law in Denmark

Nielsen, R., 1997, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 240 p.

Research output: Book/ReportBookCommunication

Contract Law in Denmark

Nielsen, R., 2011, Kluwer Law International. 240 p. (International Encyclopedias of Laws Series ).

Research output: Book/ReportBookCommunication

Danish Labour Law in a Period of Transition

Nielsen, R., 2002, Danish Law in a European Perspective. Dahl, B., Melchior, T. & Tamm, D. (eds.). 2. ed. Copenhagen: Karnov Group, p. 353-370 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danish Supreme Court Infringes the EU Treaties by its Ruling in the Ajos Case

Nielsen, R. & Tvarnø, C. D., 2017, In : Europaraettslig Tidskrift. 2, p. 303-326

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Dansk arbejdsret

Nielsen, R., 2016, 3. ed. København: Djøf Forlag. 789 p.

Research output: Book/ReportBookEducationpeer-review