If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Network

Joensen, Juanna Schröter

 • Aarhus University
 • Stockholm School of Economics

External person

Schmeling, Maik

 • Leibniz Universität Hannover
 • Cass Business School, University of London

External person

Schrimpf, Andreas

 • Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
 • Bank for International Settlements (BIS)
 • Aarhus University

External person

Møller, Stig Vinther

 • Aarhus University

External person

Santa-Clara, Pedro

 • The University of Auckland

External person

Buchholst, Birgitte Vølund

 • Danmarks Nationalbank

External person

Imbierowicz, Björn

 • Deutsche Bundesbank

External person

Kleis Frederiksen, Niels

 • Finansministeriet
 • Skatteministeriet

External person

Ølgaard, Christian

 • Erhvervs- og Vækstministeriet

External person

Nørholm, Henrik

 • Aalborg University

External person

Buchhave Poulsen, Birger

 • Økonomi- og Indenrigsministeriet

External person

Gosvig, Mads

 • Arbejdsmarkedets Tillægspension

External person

Grosen, Anders

 • Aarhus University

External person

Jensen, Hugo Frey

 • Danmarks Nationalbank

External person

Galbo, Julie

 • The Danish Financial Supervisory Authority

External person

Lioui, Abraham

 • Bar-Ilan University

External person