Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter
Book chapter

Att skriva fram den andra

Barinaga, E., 2015, Skrivande om skrivande. Borgström, B., Helin, J., Norbäck, M. & Raviola, E. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 161-176

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At være den første dansker i Kominternarkivet

Jacobsen, K., 2012, Komintern og de dansk-sovjetiske relationer. Jørgensen, J., Chubaryan, A., Sorokin, A. & Friis, T. W. (eds.). København : Arbejdermuseet, p. 25-41

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At være hyrde for katte

Bentsen, E. Z. & Poulsen, J., 2005, Læge & leder. Frøland (m.fl.), A. (ed.). Kbh.: Munksgaard , p. 169-177

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

"Austrian" determinants of economic organization in the knowledge economy

Foss, N. J., 2003, Markets, Information and Communication: Austrian Perspectives on the Internet economy. Birner, J. & Garrouste, P. (eds.). London: Routledge, p. 143-168 26 p. (Routledge Foundations of the Market Economy).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Avancebeskatning

Tell, M., 2019, Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. Skovgaard Hansen, C. & Lilja, T. M. (eds.). 2. ed. København: Djøf Forlag, p. 123-170 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Avancebeskatning

Tell, M., 2016, Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. Skovgaard Hansen, C. & Lilja, T. M. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 115-154

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

A Vision of a Global Commercial Contract Code

Lando, O., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 129-144

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Avoiding Unambiguity: Tensions in School Governing

Pors, J. G., 2012, Hybrid Forms of Governance: Self-suspension of Power. Andersen, N. Å. & Sand, I-J. (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 30-45

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bankerne og privatkundebeskyttelsen: Udviklingen i 2001

Lynge Andersen, L. & Møgelvang-Hansen, P., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, p. 233-246 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bank Resolution in Europe: The Unfinished Agenda of Structural Reform

N. Gordon, J. & Ringe, G., 2015, European Banking Union. Busch, D. & Ferrarini, G. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 500-523

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ban on Discrimination and Minimum Standard Legislation: Paper præsenteret ved Nordisk forskarkurs i arbetsrätt, maj 1999

Nielsen, R., 1999, Särtryck ur Arbetsrätt, 1999. Redaktörer: Kent Källström och Jonas Malmberg. p. 159-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Baruch Spinoza (1632-1677)

Hjorth, D. & Holt, R., 2014, The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies. Helin, J., Hernes, T., Hjorth, D. & Holt, R. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 78-93 (Oxford Handbooks in Business and Management).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Begivenhedens implikationer

Raffnsøe, S., 2007, Filosofiske stemmer: Festskrift til Ole Fogh Kirkeby på 60-årsdagen d. 9. februar 2007. Nepper Larsen, S., Carnera, A. & Fuglsang, M. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 79-98 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Begivenhedens kartograf: En skitse af Ole Fogh Kirkebys filosofi

Fuglsang, M., 2001, Organisationsfilosofi: en studie i liminalitet. Kirkeby, O. F. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 384-394 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Begrænsning af aftalefriheden i offentlige K03-aftaler: En analyse af det dobbelthaltende retsforhold

Schleimann, H., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 271-291

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Begrebet "anbringender" reglerne om grundlaget for sagernes behandling og afgørelse i civilprocessen

Ryberg, B., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 185-203 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Begrebet sundhed i filosofisk betydning

Kirkeby, O. F., 2009, Sundhedsledelse: Forudsætninger, teori og perspektiver. Helder, J. & Hagel, A. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 77-95

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Behandlingsdiskursens historie

Villadsen, K., 2006, Behandling i socialt arbejde. Egelund, T. & Böcker Jakobsen, T. (eds.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag, p. 29-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Behavioural Innovations in Marketing Law

Trzaskowski, J., 2018, Research Methods in Consumer Law: A Handbook. Micklitz, H-W., Sibony, A-L. & Esposito, F. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 296–333 38 p. (Handbooks of Research Methods in Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Behind and beyond Brussels I: An insider's view

Nielsen, P. A., 2007, La libre circulation des personnes: États des lieux et perspectives. Hanf, D. & Muñoz, R. (eds.). Bruxelles: Peter Lang, p. 29-51 (Cahiers du College D'Europe).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Behind and Beyond Brussels I: An Insider's View

Arnt Nielsen, P., 2008, 30 Years of European Legal Studies at the College of Europe: Liber Professorum 1973-74-2003-04. Demaret, P., Govaere, I. & Hanf, D. (eds.). Brussels: Peter Lang, p. 241-261 21 p. (College of Europe Studies 2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beretning om en scrapbog

Øhrgaard, P., 2018, Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede: Festskrift til Karl Christian Lammers i anledning af hans 75 års fødselsdag 4. september 2018. Mariager, R. & Olsen, N. (eds.). København: Den Danske Historiske Forening, p. 157-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af immaterielle aktiver

Bundgaard, J. & Schmidt, P. K., 2008, Immaterialret: Indhold, værdiansættelse og skat. Karnøe, L. (ed.). København: Karnov Group, p. 367-411

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af immaterielle aktiver

Schmidt, P. K. & Bundgaard, J., 2015, Immaterialretlig crossover. Ryberg, B. V., Kragelund, C. & Lavesen, M. (eds.). København: Gad, p. 85-132 (Dansk immaterialret, Vol. IV).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af immaterielle aktiver - en oversigt

Bundgaard, J., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 29-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Beskatning af lejeindtægter og anden indkomst

Bolander, J., 2019, Ejendomme 2: Retspraksis og juridisk teori - Skatter og afgifter. Edlund, H. H. & Mehl, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 17-29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Beskatning ved konkurs

Bolander, J., 2017, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Madsen, L., Nørgaard Laursen, A. & Langhave Jeppesen, I. (eds.). 17. ed. København: Djøf Forlag, p. 1241-1250

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Beskatning ved konkurs

Bolander, J., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 1297-1306 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning ved konkurs

Bolander, J., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Madsen, L., Nørgaard Laursen, A. & Langhave Jeppesen, I. (eds.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 1255-1265

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning ved konkurs

Bolander, J., 2013, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J. & Madsen, L. (eds.). 15. ed. København: Djøf Forlag, p. 1189-1198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning ved konkurs

Bolander, J., 2011, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J. & Madsen, L. (eds.). 14. ed. København: Djøf Forlag, p. 1157-1166 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bestrebungen zur Europäischen Vertragsrechtsvereinheitlichung

Lando, O., 2005, Die Auswirkungen der europäischen Rechtsangleichung auf die Versicherungswirtschaft.: Festschrift anlässlich des 75 Jahr-Jubiläums der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwisse. Trampisch, K. & Hollmayer, A. (eds.). p. 7-19

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betænkninger og andet lovforberedende arbejde

Møgelvang-Hansen, P., 2013, Skriftlig jura: Den juridiske fremstilling. Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 449-467

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Betalingskort: Fra en praktisk vinkel

Juul, H. & Drewes, B., 2002, Pengeforsyning og betalingsformidling. Lynge Andersen, L. (ed.). 1. ed. København: Gjellerup, p. 113-125 13 p. (Kreditretsprojektet; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Between Parent and "Child", IBM and Its German Subsidiary, 1910-1945

Heide, L., 2004, European Business, Dictatorship, and Political Risk, 1920-1945. Kobrak, C. & Hansen, P. H. (eds.). Oxford: Berghahn Books, p. 149-173

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betydningen af udtalelser fra den danske patentmyndighed i retssager vedrørende patenters beskyttelsesomfang

Ryberg, B., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 151-157 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betydningsdannelse og eksistens: Om evolution, bevidsthed og erkendelse hos C.S. Peirce

Brier, S., 2004, Semiotiske undersøgelser. Thellefsen, T. & Dinesen, A. M. (eds.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag, p. 32-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bevægelsens nødvendighed. Første samtale. Filosoffen, Anden samtale. Filosofiens kunst, Tredje samtale. At tænke på grænsen, Fjerde samtale. At lede normativt, Femte samtale.

Kirkeby, O. F. & Janning, F., 2007, Filosofi, kunst og lederskab: Samtaler med Ole Fogh Kirkeby. Janning, F. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 17-87 80 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Beyond the fetishism of the mother: A remark on the event as folded effects

Fuglsang, M., 2002, Interpreting the Maternal Organisation. Höpfl, H. & Kostera, M. (eds.). London: Routledge, p. 217-223 7 p. (Routledge studies in human resource development; No. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bibliographie von Gabriel Tarde

Borch, C., 2009, Soziologie der Nachahmung und des Begehrens: Materialen zu Gabriel Tarde. Borch, C. & Stäheli, U. (eds.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 417-428

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Biopolítica, escatologia política, sociedade civil: a desconfiança de Foucault acerca das “forças vitais” da população

Villadsen, K., 2015, Michel Foucault no Brasil. Kiffer, A., de Guimaraens, F., Rocha, M. & de Andrade, P. F. C. (eds.). Rio: Nau Editora, p. 159-188

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Blæsten kan man ikke få at se: Form og medie som analytik

Åkerstrøm Andersen, N., 2019, Form og medie: Intermedialitet og analysestrategi på tværs af perceptionsmedier, kommunikationsmedier, biomedier og fysiske medier. Åkerstrøm Andersen, N. (ed.). Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 81-137

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Blending the best of the East and the West in Management Education: A View from Northern Europe

Pruzan, P., 2002, Blending the best of the East and the West in Management Education. Bhattacharjee & Chowdhury (eds.). New Delhi: Excel Books, p. 58-85 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bolaño Versus Business Strategy

Holt, R., 2020, Organization 2666: Literary Troubling, Undoing and Refusal. De Cock, C., O’Doherty, D., Just, S. N. & Huber, C. (eds.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 19-43 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bolaño’s Black Smoke: The Revelation of Horror in Organization

De Cock, C., Johnsen, R. & Burø, T., 2020, Organization 2666: Literary Troubling, Undoing and Refusal. De Cock, C., O’Doherty, D., Just, S. N. & Huber, C. (eds.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 151-169 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Borgeren i forvaltningens centrifuge

Åkerstrøm Andersen, N., 2017, Afrika: Festskrift til Johannes Andersen. Åkerstrøm Andersen, N. & Nielsen, H. K. (eds.). Gistrup: Den selvejende institution GRUS, p. 64-71 (Grus; No. ∞, Vol. Særnummer).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Brandingens filosofi - filosofiens branding

Kirkeby, O. F., 2005, 125(R) - varemærkeloven 1880-2005. Schovsbo, J. (ed.). p. 241-254

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Breach of Contract and Remedies

Holle, M-L., Lando, O., Møgelvang-Hansen, P., Østergaard, K., Flodgren, B., Lindell-Frantz, E., Bruserud, H., Tørum, A. B., Håstad, T., Annola, V., Kaasalainen, M., Vainio, V., Gunnarsson, E. G., Jónsson, E., Jacobsen, K. L., Konow, B-E., Krüger, K., Coates, S. L., Sandve, S. F. & Mikelsen, A., 2016, Restatement of Nordic Contract Law. Lando, O., Holle, M-L., Håstad, T., Konow, B-E., Møgelvang-Hansen, P., Nystén-Haarala, S., Ólafsdóttir, Á. & Zackariasson, L. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 251-304

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Brevet til mig selv

Kirkeby, O. F., 2011, I begyndelsen var ordet: Kommunikationens verdenshistorie. Bie, J. (ed.). København: House of Futures Press, p. 67-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bridging the gap between temporality and permanency: Action and the temporary organization

Sahlin-Andersson, K. & Linderoth, H., 2002, Beyond project management.: New perspectives on the temporary - permanent dilemma.. Sahlin-Anderson, K. & Söderholm, A. (eds.). Malmø: Liber, p. 224-240 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch