Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Socially Responsible Investing: Approaches and perspectives

Vallentin, S., 2003, Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder: brudflader og konvergens. Rendtorff, J. D. (ed.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, p. 114-121 8 p. (Skriftserie; No. 2003-4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Socially Responsible Investing: Approaches and Perspectives

Vallentin, S., 2003, Corporate Values and Responsibility: the case of Denmark. Morsing, M. & Thyssen, C. (eds.). Copenhagen: Samfundslitteratur, p. 257-267 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Socialkonstruktivistiske analysestrategier: En introduktion

Esmark, A., Bagge Laustsen, C. & Åkerstrøm Andersen, N., 2005, Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Esmark, A., Bagge Laustsen, C. & Åkerstrøm Andersen, N. (eds.). p. 7-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Social etik og europæiske kontraktsret

Lando, O., 2007, Festskrift till Lars Gorton. Lindell-Frantz, E., Lindquist, B., Nordell, P. J., Ramberg, C. & Ramberg, J. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 281-295 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Social and Environmental Policies in EU Public Procurement Law

Fejø, J., 2011, EU Public Procurement Law: An Introduction. Arrowsmith, S. (ed.). www: Asialink. EuropeAid, p. 298-337

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Social and Environmental Policies: A Case Study of EU Public Procurement Law

Fejø, J., 2011, EU Public Procurement Regulation: An Introduction. Arrowsmith, S. (ed.). www: Asialink. EuropeAid, p. 166-176

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Smukke løgne: Om værdier i organisationer

Thyssen, O. J., 2003, Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder: brudflader og konvergens. Rendtorff, J. D. (ed.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, p. 63-70 68 p. (Skriftserie; No. 2003-4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Smashing Moneytheist Mirrors: How Artists Help Us Live with Financial Schizophrenia

Monthoux, P. G. D., 2012, Learning From the Global Financial Crisis: Creatively, Reliably, and Sustainably. Shrivastava, P. & Statler, M. (eds.). Stanford: Stanford University Press, p. 76-95 (High Reliability and Crisis Management).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Small-scale Credit Institutions: Historical Perspectives on Diversity in Financial Intermediation

Wadhwani, R. D., 2016, The Oxford Handbook of Banking and Financial History. Cassis, Y., Schenk, C. & Grossman, R. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 191-215

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Small Nation, International Submarine Telegraphy, and International Politics: The Great Northern Telegraph Company, 1869-1940

Jacobsen, K., 2009, Communications Under the Seas: The Evolving Cable Network and Its Implications. Finn, B. & Yang, D. (eds.). Cambridge, Mass: MIT Press, p. 115-157

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Smagens dannelse og dannelse af smagen: Det særegne som en fællesskabsskabende instans

Raffnsøe, S. & Olesen, K. G., 2005, Dannelse mellem subjektet og det almene: En antologi. Lieberkind, J. & Bergstedt, B. (eds.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, p. 43-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sleepless nights: The burdens of choosing your own project

Åkerstrøm Andersen, N., 2005, Problem-Oriented Project Work. Bitsch Olsen, P. & Pedersen, K. (eds.). p. 41-58

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Slavoj Ẑiẑek: Galningen på podiet

Bjerg, O., 2012, Samfundsteori & samtidsdiagnose: En introduktion til sytten nyere samfundstænkere for det pædagogiske felt. Jacobsen, M. H. & Petersen, A. (eds.). København: Forlaget UP, p. 163-177 (Pædagogisk sociologi; No. B111).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

"Skorstensfejeren gik en tur..."

Risvig Hansen, C., 2012, Festskrift til Jens Fejø. Hartvig Danielsen, J., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 171-183

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skolelederen gennem ild og vand: Når strategi og brandslukning mødes

Ratner, H. L. F., 2011, Ledelse af uddannelse: At lede det potentielle. Juelskjær, M., Knudsen, H., Pors, J. G. & Staunæs, D. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 27-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skoleledelse mellem skole og kommune

Pors, J. G., 2016, Pædagogik og skoleledelse: En håndbog for skoleledere. Balle, A. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 99-119

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skjulte budskaber?

Algreen-Ussing, K. & Jacobsen, K., 2008, Kampen om den kolde krig: Festskrift til Bent Jensen. Hedegaard, L. (ed.). København: Gyldendal, p. 203-218

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skizoanalysens kartografiske optegnelser: Om det sociales morfologi hos Gilles Deleuze og Félix Guattari

Fuglsang, M., Pedersen, M. & Sørensen, B. M., 2005, Poststrukturalistiske analysestrategier. Esmark, A., Bagge Laustsen, C. & Åkerstrøm Andersen, N. (eds.). p. 253-281

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sketching a Philosophy of Entrepreneurship

Hjorth, D., 2015, The Routledge Companion to Entrepreneurship. Baker, T. & Welter, F. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 41-58 (Routledge Companions in Business, Management and Accounting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skat ved aktieselskabers til- og fraflytning

Winther-Sørensen, N., 2000, Festskrift til Aage Michelsen. Krüger-Andersen, P., Neville, M. & Winther-Sørensen, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 307-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skatternes opkrævning og inddrivning

Bolander, J., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 1307-1332 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skatterettens koncernbegreb

Bundgaard, J., 2004, Festskrift til Ole Bjørn. Pedersen, S., Friis Hansen, S. & Jul Clausen, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 61-82 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte

Tell, M., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 307-325

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skatteretlig omgåelse

Bolander, J., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 11-33

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skatteberegninger for personer og indkomstbegreber med relation hertil

Bolander, J., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 183-207 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Skattebasen: Den upåvirkelige faktor

Hemmingsen, K., 1999, Generationsskifte i ret og praksis: Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 19. maj 1999. København

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skat og straf

Hemmingsen, K., 1999, Julebog 1999. p. 283-295

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skarp debattør: blid provokatør

Lange, O., 2003, Anvendt historie: en bog om og til historikeren Søren Mørch. Dahlberg, R. & H. Hansen, P. (eds.). København: Gyldendal, p. 149-159 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skam: Et arbejdsmiljøproblem der fører til sygefravær

Pedersen, P. S., 2017, Klædt på til ledelse 2017: Stress et ledelsesansvar?. Sandberg Bossen, J. (ed.). København: FOA, p. 13-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Open Access

Skal virksomhederne redde miljøet, hvis politikerne ikke kan?

Vallentin, S., 2015, Det svære valg: Udfordringer for den etiske forbruger. Holmen, S. J. (ed.). København: Det Etiske Råd, p. 103-113

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Skal vi have fælles regler om løsørekøb?

Lando, O., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 107-126

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten: Arbejdsretlige perspektiver

Nielsen, R., 2002, Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten. Fejø, J. & Nielsen, R. (eds.). København: Nordic Council of Ministers, p. 11-18 8 p. (ANP; No. 2002-706).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sisyfos' videnskab

Wenneberg, S. B., 2004, Socialkonstruktivismen under debat: Om relativisme og realisme i kulturvidenskaberne. Widell, P. (ed.). Aarhus: Modtryk, p. 14-27

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Singapore, Global city ante litteram in early twentieth century Southeast Asia

Giacomin, V., 2020, Singapore – Two Hundred Years of the Lion City. Webster, A. & White, N. J. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 61-79 19 p. (Routledge Studies in the Modern History of Asia).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Simon Spies 1921-1984

Lange, O., 1999, Det 20. århundrede: De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. Hedegård, C. & Hagen Petersen, C. (eds.). København: Aschehoug & Co, p. 372-375

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Simmels massesociologi

Borch, C., 2019, Simmel: Sociologiens eventyrer. Christensen, S., Hansen, N. G., Langkjær, S., Laugesen, M. H-L. & Wiewiura, J. S. (eds.). Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 315-330 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Should Facts be Bought and Sold? The Erosion of the Fact-Expression Dichotomy in the Protection of Factual Database Contents

Herr, R. E., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 85-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Should Business Enterprises Benefit from Consumer Protection?

Lando, O., 2003, Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag. Schwenzer, I. & Hager, G. (eds.). Mohr Siebeck, p. 577-597 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Should business benefit from consumer protection?

Lando, O., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, p. 67-89 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Shipping Companies and Shipyards in Denmark 1870-1999: An Interim Account of a Delicate Balance between Interaction and Competition

Lange, O., 2002, Concentration and Dependency.: The Role of Maritime Activities in North Sea Communities, 1299-1999. Starkey, D. J. & Hahn-Pedersen, M. (eds.). Esbjerg: Fiskerimuseet, p. 161-179 19 p. (Fiskeri -og Søfartsmuseets Studieserie; No. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Shifters

Åkerstrøm Andersen, N. & Born, A., 2003, Organiseret kommunikation: systemteoretiske analyser. Højlund, H. & Knudsen, M. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 182-206 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sex Inequality in Danish Universities

Roseberry, L., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 309-325

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Severin Jørgensen og fortællingen om fællesforeningen

Korsager, E. M., 2016, Brugsen: En anderledes forretning?. Jensen, K. (ed.). Albertslund: Samvirke, p. 44-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Settlement of Disputes in Danish Tax Treaty Law

Skov Nilausen, K., 2002, Settlement of Disputes in Tax Treaty Law. Lang, M. & Züger, M. (eds.). Wien: Linde Verlag Wien, p. 141-151 11 p. (Schriftenreihe zum Internationalen Steurrechts, Vol. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Services of General (Economic) Interest and the Services Directive: What Is Left Out, Why and Where to Go?

Neergaard, U. B., 2008, The Services Directive: Consequences for the Welfare State and the European Social Model. Neergaard, U., Nielsen, R. & Roseberry, L. M. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 65-120 56 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Services of General (Economic) Interest: What Aims and Values Count?

Neergaard, U. B., 2009, Integrating Welfare Functions into EU Law: From Rome to Lisbon. Neergaard, U., Nielsen, R. & Roseberry, L. M. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 191-225

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Servicedesign in Business

Arico, M., 2015, Desma Avenues: Reflecting on Design + Management. Gothenburg: ArtMonitor. University of Gothenburg, p. 213-223

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Open Access

Separation af pant i konkurs

Lindskoug, P., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 169-183

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Selvskabt ledelse

Rennison, B. W., 2006, Lederskabelse: Det personlige lederskab. Helth, P. (ed.). 1. ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 19-34

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Selvledelse: Frihed eller (selv)disciplinering?

Raastrup Kristensen, A., 2014, Magt i organisationer. Fogsgaard, M. K. & Elmholdt, C. (eds.). Aarhus: Klim, p. 134-155

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review