Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Denmark

Sandfeld Jakobsen, S., 2009, TV Rights and Sport: Legal Aspects. Blackshaw, I., Cornelius, S. & Siekmann, R. (eds.). Hague: T.M.C. Asser Press, p. 317-333 (Asser International Sports Law Series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den kritiske tillid

Poulfelt, F., 2015, Et spørgsmål om tillid: 16 personlige beretninger om tillid. Vigsø, D. & Jensen, L. (eds.). Frederiksberg: Great Place to Work, p. 21-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Den konstitutionelle udvikling i EU-Arbejdsretten

Nielsen, R., 2005, Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck. Nyström, B., Westregård, A. & Vogel, H-H. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 443-458

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den kommunale velfærdsstat i opbrud og krise

Villadsen, K. & Villadsen, S., 2015, Kommunerne i krydsild. Villadsen, S. (ed.). Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 91-145

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den interne revision i finansielle virksomheder og koncerner: opgaver og ansvar

Gomard, B., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 219-232 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den hyperansvarlige borger: Når individet tilskrives ansvar for at binde samfundet sammen

Åkerstrøm Andersen, N. & Knudsen, H., 2016, Borgernær Ledelse. Olesen, K. G. & Pors, A. S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 218-248

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den globale Domskonvention Quo Vadis?

Arnt Nielsen, P., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 113-130 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den gensidige aftaleprocedure

Skov Nilausen, K., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, p. 315-336 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den frivillige organisation

la Cour, A., 2014, Klassisk og moderne organisationsteori. Vikkelsø, S. & Kjær, P. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 455-475

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den forebyggende indsats: Ledelse af patienters selvledelse

Pii, K. H., 2010, Ledelse gennem patienten: Nye styringsformer i sundhedsvæsenet. Kjær, P. & Reff, A. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 239-257

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den farmaceutiske industri og samarbejdet med offentlige forskningsinstitutioner: Marked, strategi og alliancer

Tvarnø, C. D. & Nøhr Nielsen, S., 2013, Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og partnerskaber. Tvarnø, C. D., Ølykke, G. & Østergaard, K. (eds.). Frederiksberg: Copenhagen Business School Press, p. 30-67

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den digitale økonomi som skatteretlig udfordring

Schmidt, P. K., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 489-508

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den danske tilgangsvinkel til in-house-arrangementer i EU-retlig belysning

Treumer, S., 2009, Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret. Iversen, T. (ed.). Karnov Group, p. 311-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den bornholmske transformation: Styringsdiskrepanser og udfordringer

Rennison, B., 2007, Offentlig ledelse og styring. Greve, C. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 45-63 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den balancerende vejleder: Mellem læring, ledelse og styring

Bilde, A. A. & Søndergaard Nielsen, H., 2016, Ledelse gennem skolens ressourcepersoner. Andersen, F. B. (ed.). Aarhus: Klim, p. 177-188

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den agile skole: Om strategisk kvalitetsledelse i skolen

Hørsted, A. & Nygaard, C., 2016, Strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen. Hørsted, A. & Nygaard, C. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 11-23

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

De menneskelige værdier i det 21. århundrede: Borgerkrig eller konsensus?

Thyssen, O., 2000, Innovation, kompetence, læring: Det 21. århundredes udfordring. Andersen, P. & Frederiksen, P. (eds.). Frederikshavn: Dafolo Forlag A/S, p. 27-31

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Deltagerorienteret lederuddannelse

Pedersen, D. & Ry Nielsen, J. C., 2011, Ledelse og læring i praksis. Helth, P. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 271-304

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Deltagernes fordeling af overskud og underskud

Skovgaard Hansen, C., 2019, Erhvervsbeskatning: Med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. Skovgaard Hansen, C. & Lilja, T. M. (eds.). 2. ed. København: Djøf Forlag, p. 421-434 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Deliberative Leadership in Organisations of Modern Democratic Society

Larsen, Ø., 2016, Ethics, Democracy, and Markets: Nordic Perspectives on World Problems. Baruchello, G., Dahl Rendtorff, J. & Sørensen, A. (eds.). København : NSU Press, p. 165-183

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Deleøkonomi og skat

Bolander, J., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 29-37

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

De gode råd: Om nytten af konsulenter!

Poulfelt, F., 2002, Hvad du'r de til?: Konsulenter i det offentlige. Hildebrandt, S. & Klaudi Klausen, K. (eds.). København: Dagbladet Boersen A/S, p. 29-48 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De forsvundne kvinder i chefkabalen: Diskurser om kvinder i ledelse

Rennison, B. W., 2008, Genopfindelsen af den offentlige sektor: Ledelsesudfordringer i reformernes tegn. Pedersen, D., Greve, C. & Højlund, H. (eds.). København: Dagbladet Boersen A/S, p. 225-253 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

De faglige organisationer: Fra central aftale til lokal forhandling

Pedersen, D., 2000, Festfyrværkeri eller gravøl?. Dahler-Larsen, P. & Klaudi Klausen, K. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 151-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De fængsledes evangelium: Realisme og myte i The Shawshank Redemption

Auken, I. & Sørensen, B. M., 2007, Jesus går til filmen: Jesusfiguren i moderne film. Auken, I. & Torp Pedersen, B. (eds.). Frederiksberg: Forlaget ALFA, p. 115-136 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Debt Money Market: The Holy Trinity

Bjerg, O., 2015, Supramarkt. Wee, C. & Arndt, O. (eds.). Nössemark: Irene Publishing, p. 318-323

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Debt Drive and the Imperative of Growth

Bjerg, O., 2019, The Sociology of Debt. Featherstone, M. (ed.). Bristol: Policy Press, p. 49-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Debriefing and motivating knowledge workers in small IT firms: Challenges to leadership

Mønsted, M., 2006, Managing Complexity and Change in SMEs: Frontiers in European research. Rind Christensen, P. & Poulfelt, F. (eds.). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, p. 180-197

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Debatten om indførelse af en social klausul i WTO-aftalerne

Roseberry, L., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 119-135 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dealing with the Problem of Business and German Hegemony 1939-1945: Closing remarks

Hansen, P. H., 2006, Working for the New Order: European Business Under German Domination, 1939-1945. Lund, J. (ed.). København: Copenhagen Business School Press, p. 175-189

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

David LaChapelle

Holm, D. V., 2013, For øjeblikket: Samtidskunst til billedkunst 2. Dybdal Emkjær, S. (ed.). København: Lindhardt & Ringhof, p. 180-181

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Das Konzept der „Limited and Open Access Orders“ und die politisch- ökonomische Entwicklung Deutschlands zwischen 1815 und 1933

Grimmer-Solem, E., Reckendrees, A., Wegner, G. & Zweynert, J., 2019, Ordnung und Chaos: Trends und Brüche in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Schulz, G. (ed.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, p. 153-168 16 p. (V S W G - Vierteljahrschrift fuer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; No. 243).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Da selskabsretten blev udskilt fra kontraktretten

Friis Hansen, S., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 109-121

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dansk Økonomisk Nationalrapport

Amby, C., Møller, M. & Parum, C., 2003, Årbok for nordisk skatteforskning. p. 86-102

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danske kabelskibe og det victorianske internet

Jacobsen, K., 2020, Søfartshistorier: Danmarkshistorien til søs. Nevers, J. & Sørensen, A. R. (eds.). København: Gad, p. 108-131 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dannelse og evaluering i den pædagogiske filosofis tradition

Larsen, Ø., 2011, Evaluering i skolen. Vilslev Petersen, B. & Thrane, M. (eds.). Århus: Klim, p. 167-180 (Pædagogiske Linjer).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dannelsens dimensioner

Thyssen, O., 2007, Luhmann og dannelse. Paulsen, M. & Qvortrup, L. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 303-317 15 p. (Unge Pædagoger; No. B93).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dannelse i moderniteten

Thyssen, O. J., 2004, Uddannelse og Dannelse - læsestykker til pædagogisk filosofi. Dale, E. L. & Krogh-Jespersen, K. (eds.). Århus: Klim, p. 331-353

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dannelse i moderniteten

Thyssen, O., 2012, Grundbog i pædagogik til lærerfaget: En indledning. Madsen, C. (ed.). Aarhus: Klim, p. 84-104

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Danmark som søfartsnation

Nevers, J. & Sørensen, A. R., 2020, Søfartshistorier: Danmarkshistorien til søs. Nevers, J. & Sørensen, A. R. (eds.). København: Gad, p. 6-31 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danmarks Nationalbank: I kreditretlig Belysning

Tamasauskas, A., 2002, Pengeforsyning og Betalingsformidling. Lynge Andersen, L. (ed.). 1. ed. København: Gjellerup, p. 7-96 90 p. (Kreditretsprojektet; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster og deres historiske udvikling

Schmidt, P. K., 2017, Erhvervsretlige emner 1917-2017. Kohli, V. P. & Nielsen, P. A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 225-254

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danmark og international handelsret 1917-2017

Arnt Nielsen, P., 2017, Erhvervsretlige emner: 1917-2017. Kohli, V. P. & Nielsen, P. A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 69-102

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danmark: Nyordningens Spydspids i det nordiske Rum

Lund, J., 2003, Besættelsen - hvad nu hvis?: en kontrafaktisk antologi. Sørensen, J. (ed.). København: Høst, p. 165-187 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danish Public-Private Partnerships in a Comparative Perspective

Tvarnø, C. D., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 325-348

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danish National Report

Lilja, T. M. & Schmidt, P. K., 2018, Corporate Tax Residence and Mobility. Traversa, E. (ed.). IBFD, p. 235-264 (EATLP International Tax Series, Vol. 16).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danish Labour Law in a Period of Transition

Nielsen, R., 2002, Danish Law in a European Perspective. Dahl, B., Melchior, T. & Tamm, D. (eds.). 2. ed. Copenhagen: Karnov Group, p. 353-370 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danish Interests in the Middle East in the Interwar Period: Opportunities and Risk on the Irinian Market, 1933-39

Andersen, S., 2009, War and Society in Scandinavia 1914-1950. Lundtofte, H., Jensen, M. & Just, F. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 207-230

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danimarca

Dyppel, K. J. & Bundgaard, J., 2013, Le società holding nell'Unione Europea: Teoria e prassi. Dalla Verità, G. M. (ed.). 2. ed. Wolters Kluwer , p. 700-719 (Commercio e fiscalità internazionale ).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Curating

Beyes, T., 2018, The Creativity Complex: A Companion to Contemporary Culture. Beyes, T. & Metelmann, J. (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, p. 109-113 5 p. (Kulturen der Gesellschaft; No. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review