Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Dispositif

Raffnsøe, S., 2018, Der Kreativitätskomplex: Ein Vademecum der Gegenwartsgesellschaft. Beyes, T. & Metelmann, J. (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, p. 83-88 6 p. (Kulturen der Gesellschaft, Vol. 37).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Diskriminationsforbud som formueretligt princip

Nielsen, R., 2017, Festskrift til Hans-Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). Djøf Forlag, p. 423-433

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Direkte markedsføring

Trzaskowski, J. & Møgelvang-Hansen, P., 2011, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). 2 ed. København: Ex Tuto Publishing, p. 455-494

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Direkte markedsføring

Trzaskowski, J. & Møgelvang-Hansen, P., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 217-254

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Direkte markedsføring

Møgelvang-Hansen, P. & Trzaskowski, J., 2017, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). 3 ed. København: Ex Tuto Publishing, p. 439-476

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dilemmas in research evaluation: Control and/or management

Hansson, F., 2004, Research Management Processes under Rapid Change. Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, p. 135-142 (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; No. 2003-09).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Digitization of the Sources of Law

Nielsen, R., 2018, 50 Years of Law and IT: The Swedish Law and Informatics Research Institute 1968-2018. Wahlgren, P. (ed.). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, p. 101-112 12 p. (Scandinavian Studies in Law, Vol. 65).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Digitale Kulturen

Bernard, A., Beyes, T. & Pias, C., 2018, Die Rolle der Universität in Wissenschaft und Gesellschaft im Wandel. Henkel, A., Hobuß, S., Jamme, C. & Wuggenig, U. (eds.). Berlin: Pro BUSINESS Verlag, p. 167-170 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Different Veils for Different Governments: The Veil of Ignorance in Shaping the Italian Decentralization

Galli, E. & Grembi, V., 2015, Behind a Veil of Ignorance?: Power and Uncertainty in Constitutional Design. Imbeau, L. M. & Jacob, S. (eds.). Cham: Springer Science+Business Media, p. 155-168 (Studies in Public Choice, Vol. 32).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Die vermittelte Masse: Über Medien und kollektive Dynamiken

Borch, C., 2014, Soziale Medien – Neue Massen. Baxmann, I., Beyes, T. & Pias, C. (eds.). Zürich: diaphanes AG, p. 23-35

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Die Regeln des Europäischen Vertragsrechts

(ed.), P-C. M-G. & Lando, O., 1999, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft. Müller-Graff, P-C. (ed.). 2. ed. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, p. 567-577 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Die "polychronen" Effekte des Management by Objectives: Ein systemtheoretischer Ansatz

Thygesen, N. T., 2010, Organisation Multimedial: Zum polyphonen Programm der nächsten Organisation. Roth, S., Scheiber, L. & Wetzel, R. (eds.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag, p. 113-140 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Die nächste Wirtschaftsuniversität

Metelmann, J. & Beyes, T., 2018, Welzers Welt: Störungen im Betriebsablauf. Giesecke, D., Soeffner, H-G. & Wiegandt, K. (eds.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag - Forum Wissenschaft Hochschule, p. 151-156 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Die Grundregeln des europäischen Vertragsrechts und das deutsche Recht: Ein Strukturvergleich

Lando, O., 2003, Festschrift für Winfred Tilmann zum 65. Geburtstag. p. 963-975

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Die Deutschland AG als historischer Forschungsgegenstand

Ahrens, R., Gehlen, B. & Reckendrees, A., 2013, Die "Deutschland AG": Historische Annäherungen an den bundesdeutschen Kapitalismus. Ahrens, R., Gehlen, B. & Reckendrees, A. (eds.). Essen: Klartext Verlag, p. 7-28 (Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte, Vol. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dialogjournalistikken: Nutidens politiske dagsorden

Pedersen, O. K. & Horst, M., 2000, Politisk journalistik. Pedersen, O. K., Kjær, P., Esmark, A., Horst, M. & Meier Carlsen, E. (eds.). Århus: Forlaget Ajour, p. 169-220

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dialektik som livsform: Hans-Georg Gadamers fortolkning af Platon

Thaning, M. S., 2016, Platon - værk og virkning. Fink, J. L. & Larsen, J. K. (eds.). København: Gyldendal, p. 605-630

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dialectic and Dialogue in the Lysis

Thaning, M. S., 2012, The Development of Dialectic from Plato to Aristotle. Fink, J. L. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 115-137

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Diagrams, Dispositifs and the Signature of Power in the Study of the International

Dean, M., 2017, International Political Sociology: Transversal Lines. Basaran, T., Bigo, D., Guittet, E-P. & Walker, R. B. J. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 83-105 (Routledge Studies in International Political Sociology, Vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Developing Social Responsibility

Vallentin, S. & Morsing, M., 2009, The Future International Manager: A Vision of the Roles and Duties of Management. Zsolnai, L. & Tencati, A. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 49-69

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Developernes storhedstid: og fald

Andersen, S., 2007, I medgang og modgang: Dansk byggeri og den danske velfærdsstat 1945-2007. Lind Larsen, M. & Riis Larsen, T. (eds.). Byggecentrum, p. 155-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det velafbalancerede subjekt: Sundhedsfremme, guvernmentalitet og spørgsmålet om nydelse og begær

Karlsen, M. P. & Villadsen, K., 2017, Sundhed og magt: Perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi. Karlsen, M. P. & Villadsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 147-178

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det urimelige menneske: Rikard Relsted (1915-1985)

Jacobsen, K., 2011, Trangen til vækst: Danske erhvervsledere 1870-2010. Hansen, P. H. & Jacobsen, K. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 211-227 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det subjektive øjemål

Lange, O., 2001, Med stregen - til stregen. Lunde, N., Maltesen, B. & Seidel, C. (eds.). København: Danske Dagblades Forening, p. 3-9 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det store bombeangreb på Danmark: Den 2. april 1945. "Den blodige tirsdag"

Andersen, S., 2003, Besættelsen - hvad nu hvis?: En kontrafaktisk antologi. Sørensen, J. (ed.). København: Høst, p. 229-250 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det statslige aftalesystem: Fra central til lokal forhandling

Pedersen, D., 1999, 100-året for septemberforliget. p. 51-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det sociale arbejdes vidensform: Linjen tilbage til det filantropiske dispositiv

Villadsen, K., 2011, Professionernes sociologi og vidensgrundlag. Blok Johansen, M. & Gytz Olesen, S. (eds.). Århus: ViaSystime, 288 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det retlige forbehold og civilretten

Nielsen, P. A., 2008, Europæiseringen af dansk ret. Egelund Olsen, B. & Ensig Sørensen, K. (eds.). Djøf Forlag, p. 69-86 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det retlige forbehold og civilretten

Arnt Nielsen, P., 2018, EU-retten i Danmark. Olsen, B. E. & Sørensen, K. E. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 69-86

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det psykiske arbejdsmiljø mellem lovgivning og aftalesystem

Jacobsen, K., 2016, Bladet fra munden. Gleerup, J. (ed.). København: Dansk Sygeplejeråd, p. 15-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det privatretlige perspektiv

Østergaard, K. & Jensen, M. M., 2013, Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og partnerskaber. Tvarnø, C. D., Ølykke, G. & Østergaard, K. (eds.). Frederiksberg: Copenhagen Business School Press, p. 118-149

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det offentliges hæftelsesansvar for private aktører, der løser myndighedsopgaver

Holle, M-L., 2012, Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt - privat; i hurudana strukturer?: Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi. Helenelund, J-E., Luoto, I., Mäntylä, N. & Siikavirta, K. (eds.). Vaasa: Vaasan Yliopisto - University of Vaasa, p. 412-420 (Acta Wasaensia. Raettsvetenskap; No. 265).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det nye politiske og organisatoriske landskab for fritids- og ungdomspædagogiske ledere

Pors, J. G. & Møller Hansen, C. L., 2018, Er du på tværs?: Om at lede og krydse grænser i nye pædagogiske landskaber. Larsen, J. (ed.). Odense: Ungdomsringen, p. 30-53

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det moralske krydspres: Om forvalterens dilemma mellem personligt ansvar og umyndiggørelse i den blinde lydighed

Larsen, Ø., 2015, Umyndiggørelse. Eriksen, C. & Haviv, J. (eds.). Aarhus : Klim, p. 170-197

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det moderne stresskompleks: Om at vælge sin stress med omhu

Thyssen, O., 2013, Nye perspektiver på stress. Friis Andersen, M. & Brinkmann, S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 109-130

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det markedsretlige persongalleri

Riis, T. & Trzaskowski, J., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 439-469

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det 'kolosale' menneske: Den humane vending i det antropocæne landskab

Raffnsøe, S., 2015, Den humane vending: En antologi. Gudmund-Høyer, M., Raffnsøe, S. & Raffnsøe-Møller, M. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 37-111

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det indrestyrede menneske: Om socialpædagogikkens påtrængende problem

Villadsen, K., 2013, Socialpædagogik: En grundbog. Erlandsen, T., Rosendal Jensen, N., Langager, S. & Petersen, K. E. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 184-204

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det frivillige arbejde i velfærdspolitikken: udfordring, redningsmand eller noget helt tredje?

Villadsen, K., 2006, Social Årsrapport 2006. København: Socialpolitisk Forening, p. 11-18

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det etiske regnskab i kort begreb

Pruzan, P. & Thyssen, O., 11 Mar 2010, Leading Capacity: Ledelse. Etisk regnskab. Risskov: DANSK HR

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Deterrent effect of competition law on hard core cartels

Fejø, J., 2001, Konkurrensverket. Göteborg: Konkurrensverket / Swedish Competition Authority, p. 151-159 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det danske Koordinationssystem

Pedersen, D. & Højbjerg, E., 2002, EU i forvaltningen: broen fra Slotsholmen til Bruxelles. Pedersen, O. K. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 63-117 55 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det banales betydning

Brincker, B., 2016, Værdier videnskab og visioner : Festskrift til Peter Gundelach. Järvinen, M., Marckmann, B. & Nørregård-Nielsen, E. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 137-147

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De svære forandringer: Et rådgivningsperspektiv

Poulfelt, F., 2000, Menneskelige ressourcer: Den mindre virksomheds konkurrencekraft. Holt Larsen, H. (ed.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 25-33

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Desire as a Way of Knowing

Munar, A. M. & Hall, L., 2020, Postdisciplinary Knowledge. Pernecky, T. (ed.). Abingdon: Routledge, p. 84-96 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Designing Dance into Qualitative Research

Springborg, C., 2020, Using Arts-based Research Methods: Creative Approaches for Researching. Ward, J. & Shortt, H. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, p. 41-74 (Palgrave Studies in Business, Arts and Humanities).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Designeren og homo ludens som forsvar mod "ødelæggelser" af markeder

Mejlhede, D., 2016, Dansk design nu. Dybdahl, L. (ed.). København: Strandberg Publishing, p. 48-55

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Design Attitude as an Innovation Catalyst

Bason, C., 2014, Public Innovation through Collaboration and Design. Ansell, C. & Torfing, J. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 209-228 (Routledge Critical Studies in Public Management, Vol. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Der Skandal der Öffentlichkeit: Die 'City of Change' als Kunst des Urbanen

Beyes, T., 2013, Die Enthüllung des Realen: Milo Rau und das International Institute of Political Murder. Bossart, R. (ed.). Berlin: Verlag Theater der Zeit, p. 132-143

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Der Sinn der Lehre: Ethnographie, Affekt, sensemaking

Beyes, T. & Steyaert, C., 2015, Vom Sinn der Soziologie: Festschrift für Thomas S. Eberle. Brosziewski, A., Nentwich, J. & Maeder, C. (eds.). Wiesbaden: Springer Science+Business Media, p. 197-211 (Wissen, Kommunikation und Gesellschaft: Schriften zur Wissenssoziologie).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review