Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Transfer of Rights and Obligations

Beale, H. & Ringe, W-G., 2013, The Common European Sales Law in Context : Interactions with English and German Law. Dannemann, G. & Vogenauer, S. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 521-561

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Transaktionsomkostningsperspektivet

Foss, N. J., 2004, Erhvervsøkonomisk teori. Lorenzen, M., Friis, I. & Vámosi, T. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 107-128 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Trade vs. environment: Trade vs. labor or why the 1999 WTO ministerial got hijacked in Seattle

Roseberry, L., 2000, Julebog 2000. p. 59-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Towards a theory of Timing: Kairology in Business Network

Hedaa, L. & Törnroos, J-Å., 2002, Making Time: Time and management in modern organizations. Adam, B., Sabelis, I. & Whipp, R. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 31-45 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Towards an Interactive Comparative Method for Studying the Multi-Layered EU Legal Order

Nielsen, R., 2012, European Legal Method: In a Multi-Level EU Legal Order. Neergaard, U. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 89-116

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Towards a Hermeneutics of Regions

Kirkeby, O. F., 2000, Invoking a Transnational Metropolis. Berg, P. O. & Löfgren, O. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 109-135

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Towards a Discourse Analysis of the Corporate Social Responsibility/Accountability Debate

Roseberry, L., 2006, Corporate Social Responsibility (CSR) som genstandsfelt for juridisk analyse: Teoretiske og metodiske overvejelser : arbejdspapirer til en workshop afholdt d. 8. november 2006 på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Buhmann, K. (ed.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, p. 101-108 8 p. (Skriftserie; No. 2006-6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Toward a Theory of Entrepreneurial Behavior

Teague, B. T. & Gartner, B., 2017, The Wiley Handbook of Entrepreneurship. Ahmetoglu, G., Chamorro-Premuzic, T., Klinger, B. & Karcisky, T. (eds.). Hoboken: Wiley, p. 71–94 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

To Promise a Promise: When Contractors Desire a Life-Long Partnership

Åkerstrøm Andersen, N., 2012, Hybrid Forms of Governance: Self-suspension of Power. Andersen, N. Å. & Sand, I-J. (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 205-231

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

To Be or Not to Be a Head Teacher: The Need of Hybrids as Deparadoxification Machines

Sløk, C., 2012, Hybrid Forms of Governance: Self-suspension of Power. Andersen, N. Å. & Sand, I-J. (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 148-166

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tino Sehgal

Holm, D. V., 2013, For øjeblikket: Samtidskunst til billedkunst 2. Dybdal Emkjær, S. (ed.). København: Lindhardt & Ringhof, p. 202-203

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Tillid til samfundsforskningen: om at skabe tillid gennem kvantificering

Hansson, F., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 183-194 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid til og i videnskaben: den brugte videnskabs kendetegn

Wenneberg, S. B., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 172-182 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid til netværk: Tillid i netværk!

Poulfelt, F., 2005, Mod entrepreneurielle ledelsesformer. Rind Christensen, P. & Poulfelt, F. (eds.). p. 75-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillidsopbygning som strategi i små virksomheder

Mønsted, M., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 92-99 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid som forskningstema: En indledning

Bordum, A. & Wenneberg, S. B., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 7-10 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillidsaspekter i forholdet mellem virksomheder og offentlighed: et systemteoretisk perspektiv

Vallentin, S., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 112-126 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid og magt

Thygesen, N. T., Vallentin, S. & Raffnsøe, S., 2011, Tillid - samfundets fundament: Teorier, tolkninger, cases. Hegedahl, P. & Svendsen, G. L. H. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 83-98 (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Vol. 423).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tillid og ledelse i systemfunktionalistisk perspektiv: Om hvorfor vi ikke kan slippe for at vise tillid i ledelse

Kampmann, N. E. P., 2011, Tillid - samfundets fundament: Teorier, tolkninger, cases. Hegedahl, P. & Svendsen, G. L. H. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 215-229 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tillid og forskningsledelse

Husted, K., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 204-217 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid i virksomheder: Samarbejde, kerneopgaver og social kapital

Olesen, K. G. & Hasle, P., 2011, Tillid - samfundets fundament: Teorier, tolkninger, cases. Hegedahl, P. & Svendsen, G. L. H. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 197-213 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tillid i erhvervslivet

Wenneberg, S. B., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 85-91 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid er godt! om tillidsbegrebets værdiladning

Bordum, A., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 68-80 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tilliden til Den Hvide Kittel

Bordum, A. & Uldal, I. A., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 49-56 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tillid

Thyssen, O. J., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 24-37 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej? Fradrag for fysiske personers tab på finansielle kontrakter

Weber, K. D., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 349-369

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tilbagebetaling af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten

Friis Hansen, S., 2018, EU-retten i Danmark. Olsen, B. E. & Sørensen, K. E. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 411-462

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Tidsparadokser og ledelsesdilemmaer i IT projekter

Siggaard Jensen, S. & Mønsted, M., 2002, Det' et spørgsmål om tid. Mønsted, M. & Poulfelt, F. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 66-82 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tid er timing: Om organisationens død og organisationens tid

Sørensen, B. M. & Steyaert, C., 2002, Det' et spørgsmål om tid. Mønsted, M. & Poulfelt, F. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 13-22 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tiden i tiden

Kirkeby, O. F., 2002, Det' et spørgsmål om tid. Mønsted, M. & Poulfelt, F. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 8-12 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Thoughts on the Opposite of the Event

Kirkeby, O. F., 2003, The vital coincidence. Hein, J. & Janning, F. (eds.). Cologne: Stollfuß Medien, p. 50-57 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Thought consultancy: In action

Poulfelt, F., 2005, Scandinavian Perspectives on Management Consulting. Bjartveit, S. & Roos, G. (eds.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, p. 56-78 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Thinking Educational Policy and Management Through (Frictional) Concepts of Affects

Staunæs, D. & Pors, J. G., 2015, Education Policy and Contemporary Theory: Implications for Research. Gulson, K. N., Clarke, M. & Petersen, E. B. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 99-109 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Thinking and Normativity in Deleuze's Philosophy

Raastrup Kristensen, A., 2012, Revisiting Normativity with Deleuze . Braidotti, R. & Pisters, P. (eds.). London: Bloomsbury Academic, p. 11-24 (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy ).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Thickness/Realism, Openness/Usefulness, Participation/Relevance: Reflections on the Difference a Narrative Approach Makes

Hjorth, D., 2010, A Narrative Approach to Business Growth. Ericson, M. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Øresund Bridge and the Environment

Roseberry, L., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 221-233

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Worries of a Comparatist

Lando, O., 2000, Julebog 2000. p. 21-32

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Worries of a Comparatist

Lando, O., 2000, Mélanges en l'honneur de Denis Tallon. København, p. 139-148

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The World of the Symbol

Thyssen, O., 2000, Symbolism in Danish and European painting 1870-1910. Bjerkhof, S. (ed.). København: Statens Museum for Kunst, p. 148-158

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

The Wonderful World of Knowledge Management: Does Knowledge Management Really Add Value?

Holdt Christensen, P., 2005, Challenges and Issues in Knowledge Management. Buono, A. F. & Poulfelt, F. (eds.). Greenwich: Information Age Publishing, p. 337-364 (Research in management consulting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The undercidability of decision

Åkerstrøm Andersen, N., 2003, Autopoietic organization theory: drawing on Niklas Luhmann's social systems perspective. Bakken, T. & Hernes, T. (eds.). Oslo: Copenhagen Business School Press, p. 235-259 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Trajectory of Power: From Control to Self-control

Pruzan, P., 2007, Leadership and Power: Ethical Explorations. Chakraborty, S. K. & Bhattacharya, P. (eds.). New Delhi: Oxford University Press, p. 166-181 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Territorial Scope of Application of the EU Directive on Self-employed Commercial Agents

Lando, O., 2002, Esttudos em Homenagem á Proffessora Doutora Isabel de Magalhaes Collaco. Lisboa, Vol. 1. p. 249-261

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The "Takeover" of Corporate Group Law: Examples from a Scandinavian Perspective

Friis Hansen, S., 2001, The Internationalisation of Companies and Company Laws. Engsig Sørensen, K. & Neville, M. (eds.). 1. ed. Copenhagen: Djøf Forlag, p. 31-51 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Story of a Business School 1987-2009

Lange, O., 2009, The Distinctiveness of Diversity: CBS: A Case in Point. Molin, J. & Irwin, A. (eds.). Frederiksberg: Copenhagen Business School [wp], p. 23-36

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

The Statisticalization of the Consumer in British Market Research, c.1920-1960: Profiling a Good Society

Schwarzkopf, S., 2011, Statistics and the Public Sphere: Numbers and the People in Modern Britain, c. 1800-2000. Crook, T. & O'Hara, G. (eds.). New York: Routledge, p. 144-162 (Routledge Studies in Modern British History; No. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Spectacle of Entrepreneurship: A Duality of Flamboyance and Activity

Bill, F., Jansson, A. & Olaison, L., 2010, (De)Mobilising The Entrepreneurship Discourse: Exploring Entrepreneurial Thinking and Action. Bill, F., Bjerke, B. & Johansson, A. W. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 158-175

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Source of Ethical Competency: Eastern Perspectives Provided by a Westerner

Pruzan, P., 2015, Business and the Greater Good: Rethinking Business Ethics in an Age of Crisis. Ims, K. J. & Pedersen, L. J. T. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 117–148 (Studies in TransAtlantic Business Ethics).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The soft law and the lex mercatoria

Lando, O., 1999, Julebog 1999. p. 129-142

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Social Embeddedness of Marketing

Schwarzkopf, S., 2019, The Oxford Handbook of Consumption. Wherry, F. F. & Woodward, I. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 27-50 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review