Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Organisation

Beyes, T., 2018, Der Kreativitätskomplex: Ein Vademecum der Gegenwartsgesellschaft. Beyes, T. & Metelmann, J. (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, p. 197-203 7 p. (Kulturen der Gesellschaft, Vol. 37).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organisation

Beyes, T., 2017, Nach der Revolution: Ein Brevier digitaler Kulturen. Beyes, T., Metelmann, J. & Pias, C. (eds.). Berlin: Tempus Corporate, p. 127-138 (Duisburger Dialoge).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Optimizing Public Private Partnership Through Legal and Governmental Initiatives

Tvarnø, C. D., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 523-545

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Oprør mod korruption og bengnaveri: Bondepartiet under besættelsen

Andersen, S., 2003, Partier under pres: Demokratiet under besættelsen. Lund, J. (ed.). København: Gyldendal, p. 290-327 38 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ophavsretlige selvhjælpsforanstaltninger

Riis, T., 2003, Festskrift til Mogens Koktvedgaard. Bryde Andersen, M., Heide-Jørgensen, C. & Schovsbo, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 425-446 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ophavsretlig beskyttelse af bevægelse som non-verbalt udtryk

Thuesen, E., 2002, Julebog 2002. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 73-95 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

On the Sanctioning of Economic Crime in Denmark

Lando, H., 2014, Regulatory Crimes and Overcriminalization. Kim, I. & Hyun, J. K. (eds.). Seoul: Korea Economic Research Institute, p. 97-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

On the International Projects Relating to the Law of Contracts

Lando, O., 2012, Festskrift til Jens Fejø. Hartvig Danielsen, J., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 233-249

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

On the Experience of Beauty in Nature, in Mathematics and Science, and in Spirituality

Pruzan, P., 2018, Art, Spirituality and Economics: Liber Amicorum for Laszlo Zsolnai. Bouckaert, L., Ims, K. J. & Rona, P. (eds.). Cham: Springer, p. 125-138 ( Virtues and Economics, Vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

On some writes on the conflict of laws of contracts

Lando, O., 2002, Reform and Development of Private International Law. Fawcett, J. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 237-253 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om universiteternes forpligtelse til at repræsentere den praktiske fornuft

Kirkeby, O. F., 2014, Universitetsverdenen: Flerstemmige visioner. Nepper Larsen, S. & Skov Mortensen, S. (eds.). Brønderslev: Tænketanken SOPHIA, p. 53-58

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om tillid på et forskningsinstitut

Knudsen, L. G., Mariegaard, N. F. & Schnack, A., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 195-203 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om risikoforøgelse ved privatkaution for banklån

Møgelvang-Hansen, P., 1999, Julebog 1999. p. 297-308

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om mening og betydning: Et udkast til en hyperrealisme

Kirkeby, O. F., 2001, Tegn og betydning: betydningsdannelse i filosofisk, biologisk og semiotisk perspektiv. Thellefsen, T. L. (ed.). København: Akademisk Forlag, p. 12-29 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om forbrugerrettens handlingsdirigerende, retsbeskyttende og konfliktløsende funktioner

Møgelvang-Hansen, P., 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 469-480

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om EF Domstolens præjudicielle afgørelser vedrørende domskonventionen

Lando, O., 1999, Särtryck ur Festskrift till Gunnar Karnell. p. 397-409

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om "direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt" i Société Technique Minière-dommen, i Dassonville-dommen og i Keck-dommen: Var det så slemt?

Fejø, J., 2013, Max Sørensen 100 år. Hartig Danielsen, J. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 295-314

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om den borgerlige ret i Folkerepublikken Kina

Lando, O., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 69-80 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om brugen af teknologier på plejehjem

Højlund, H. & la Cour, A., 2017, Sundhed og magt: Perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi. Karlsen, M. P. & Villadsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 269-299

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om at være forskellig sammen dem andre

Thyssen, O., 2013, 100 subkulturer: En rejse gennem forskellighed. Andersen [et al.], C. (ed.). København: Co+, p. 16-17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Om at undervise i komparativ ret

Lando, O., 2013, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., D. Tvarnø, C. & Skovgaard Ølykke, G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 205-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om at smække kassen i: hovedmandens død og aftalelovens paragraf 21, stk. 1

Lynge Andersen, L., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 9-19 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ole Fogh Kirkeby og teologien: Paulus som entreprenør

Sørensen, B. M., 2007, Filosofiske stemmer: Festskrift til Ole Fogh Kirkeby på 60-årsdagen d. 9. februar 2007. Nepper Larsen, S., Carnera, A. & Fuglsang, M. (eds.). Samfundslitteratur, p. 153-170 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Også konkurrenceretten har vel sine tankevækkende sider

Fejø, J., 2013, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., D. Tvarnø, C. & Skovgaard Ølykke, G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 147-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Og hvad kan vi så bruge tillid til...? hvordan et tillidsbegreb kan få øje på ledelse!

Born, A. & Thygesen, N. T., 2001, Det handler om tillid. Bordum, A. & Wenneberg, S. B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 127-138 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlig værdiskabelse: Ledelsesudfordringer i den fordoblede forvaltning

Pedersen, D., 2019, Den modige leder. Mellon, K. (ed.). Frederikshavn: Dafolo Forlag A/S, p. 199-218 18 p. (Ledelse for læring).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Offentligt lederskab efter New Public Management

Pedersen, D., 2012, Ledelse af velfærd: Mod, besindighed, retfærdighed. Hall, L. & Tabor, S. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 27-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Offentlig-Private Partnerskaber: Tendenser i Danmark og EU

Tvarnø, C. D., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 297-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlighed omkring identiteten af deltagerne i personselskaber efter dansk ret

Friis Hansen, S., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 65-79

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Offentlighedens laboratorium: Den politiske konstruktion af stamcelleforskningens legitimitet

Horst, M., 2007, Håbets teknologi: Samfundsvidenskabelige perspektiver på stamcelleforskning i Danmark. Koch, L. & Høyer, K. (eds.). København: Munksgaard , p. 69-82 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlige udbud i Øresundsregionen

Nielsen, R., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 141-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlige tjenester: Mellom stat, samfunn og marked. Noen trekk ved europeiseringen av nordisk forvaltningsrett

Sand, I-J., 2006, Forvaltningsretlige perspektiver. Henrichsen, C., Rønsholt, S. & Blume, P. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 107-134

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlige konkurrencebegrænsninger og EU-retten: Strejf af den seneste udvikling

Neergaard, U. B., 2005, Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. Fejø, J. (ed.). Djøf Forlag, p. 187-230

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Observationer i en interaktionistisk begrebsramme

Järvinen, M. & Mik-Meyer, N., 2005, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (eds.). p. 97-120

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nyt akademi for social innovation

Lund, A. B., 2019, Carlsbergfondets. Årsskrift 2019. Benarroch, J., Nielsen, A. M., Enevoldsen, R. P. & Thostrup, P. (eds.). København: Carlsbergfondet, p. 174-175 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Open Access

Nyeste udviklingstendenser vedrørende beneficial owner: Indledning

Schmidt, P., 2010, Kapitalfonde i dansk og international skatteret. Bundgaard, J. (ed.). Ex Tuto Publishing, p. 225-229 (Corit Book Series on International Tax Law; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nye regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 21-38 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nu også en svensk finansaftalelov? Konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2002:41.

Lynge Andersen, L. & Juul, H., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 167-182 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Notes Towards a Theory of Entrepreneurial Possibility

Gartner, B., 2014, Handbook of Research on Small Business and Entrepreneurship. Chell, E. & Karataş-Özkan, M. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 25-37 13 p. (Elgar Original Reference).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nordisk samarbejde på selskabsrettens område

Friis Hansen, S., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-85

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nordisk Domslov: Bekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven [1]

Arnt Nielsen, P., 2013, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles I-forordning. Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 9 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 839-847

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nordisk domslov: Bekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles 1-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr 1261 af 23.10.2007. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 8. udg. ed. København: Djøf Forlag, Vol. Bind ii. p. 788-796

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Non-Performance (Breach) of Contracts

Lando, O., 2004, Towards a European Civil Code. Hartkamp, A. (ed.). 3. ed. New York: Kluwer Law International, p. 505-515 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Non-performance (Breach) of contracts

(ed.), A. H. & Lando, O., 1998, Towards a European civil code. Hartkamp, A. (ed.). 2.ed. ed. Hague: Kluwer Law International, p. 333-347

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Non-Contractual Obligations in the European Union: The Rome II Regulation

Arnt Nielsen, P., 2014, Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe. Basedow, J. & Pißler, K. B. (eds.). Tübingen: Mohr Siebeck, p. 255-262 (Materialien zum Auslaendischen und Internationalen Privatrecht).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Noma - Denmark

Jensen, S. H., 2015, Global Entrepreneurship: Case Studies of Entrepreneurial Firms Operating Around the World. Hayton, J., Salvato, C. & Manimala, M. J. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 45-54

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Noget om retroaktiv virkning inden for forbrugerretten

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 375-381 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

No Borders in Business: The Managerial Discourse of Organisational Holism

Salamon, K., 2000, Cultural Capitalism: Politics after New Labour. Bewes, T. & Gilbert, J. (eds.). London: Lawrence and Wishart, p. 134-157

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nils Erik Gjerdevik

Holm, D. V., 2013, For øjeblikket: Samtidskunst til billedkunst 2. Dybdal Emkjær, S. (ed.). København: Lindhardt & Ringhof, p. 166-167

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Niklas Luhmann om retssystemets autopoiesis

Borch, C., 2013, Retssociologi: Klassiske og moderne perspektiver. Hammerslev, O. & Madsen, M. R. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 331-349

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review