Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Personal Data and Privacy

Trzaskowski, J., 2018, Introduction to EU Internet Law. Trzaskowski, J., Savin, A., Lindskoug, P. & Lundqvist, B. (eds.). 2. ed. København: Ex Tuto Publishing, p. 75-139

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Per Kongstad( 1928-1988): Påvirkning af en generation

Mønsted, M. & Friis, P., 1999, Danske geografiske forskere. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 213-238

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Periodisering af skattepligtige indtægter ved salg af varer

Winther-Sørensen, N., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 317-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Performing University Spaces: Multiplicity, Relationality, Affect

Michels, C. & Beyes, T., 2014, The Physical University: Contours of Space and Place in Higher Education. Temple, P. (ed.). Abingdon: Routledge, p. 15-33 (International Studies in Higher Education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Performativity, Performance Studies and Digital Cultures

Leeker, M., Schipper, I. & Beyes, T., 2017, Performing the Digital: Performativity and Performance Studies in Digital Cultures. Leeker, M., Schipper, I. & Beyes, T. (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, p. 9-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Performance of Contracts: Sales Law & Payment

Savin, A., 2015, Introduction to EU Internet Law. Trzaskowski, J., Savin, A., Lundqvist, B. & Lindskoug, P. (eds.). Copenhagen: Ex Tuto Publishing, p. 285-307

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Performance

Nystén-Haarala, S., Huhtilainen, L., Suhonen, O-A., Annola, V., Kaasalainen, M., Vainio, V., Holle, M-L., Lando, O., Møgelvang-Hansen, P., Østergaard, K., Gunnarsson, E. G., Jacobsen, K. L., Konow, B-E., Krüger, K., Coates, S. L., Sandve, S. F., Bruserud, H., Tørum, A. B., Mikelsen, A., Gorton, L. & 3 others, Millqvist, G., Munukka, J. & Sandén, S., 2016, Restatement of Nordic Contract Law. Lando, O., Holle, M-L., Håstad, T., Konow, B-E., Møgelvang-Hansen, P., Nystén-Haarala, S., Ólafsdóttir, Á. & Zackariasson, L. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 231-250

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Perfomance of Contracts: Sales Law and Payment

Savin, A., 2018, Introduction to EU Internet Law. Trzaskowski, J., Savin, A., Lindskoug, P. & Lundqvist, B. (eds.). 2. ed. København: Ex Tuto Publishing, p. 327-353

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Penge og national identitet i Grønland: Et blik på den grønlandske pengehistorie

Ravn Sørensen, A., 2012, Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2010-12. Pedersen, B. K., Nielsen, F. A. J., Langgård, K., Pedersen, K. & Rygaard, J. (eds.). Nuuk: Forlaget Atuagkat, p. 129-146

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Penge i spil: Ludomani og kapitalisme

Bjerg, O., 2017, Sundhed og magt: Perspektiver på biopolitik og ledelsesteknologi. Karlsen, M. P. & Villadsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 301-330

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Pending Cases involving Denmark: Commission v Denmark

Winther-Sørensen, N., 2006, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation. Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. (eds.). Wien: Linde Verlag Wien, p. 73-85 (Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, Vol. 41).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Pending case filed by Danish Courts: The Koefoed Case

Winther-Sørensen, N., 2007, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2007. Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. (eds.). Wien: Linde Verlag Wien, p. 23-31 9 p. (Schriftenreihe zum internationalen Steuerrecht; No. 48).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Pen

Hjorth, D., 2020, The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies. Beyes, T., Holt, R. & Pias, C. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 311-320 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Patientpersonen og imødegåelsen af maniodepressive selvmord: En human vending i psykiatrisk praksis

Gudmand-Høyer, M. T., 2015, Den humane vending: En antologi. Gudmund-Høyer, M., Raffnsøe, S. & Raffnsøe-Møller, M. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 161-220

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Patentrettens vederlagsrettigheder

Riis, T., 2005, Studier i rättsekonomi. Dahlman, C. (ed.). Studentlitteratur, p. 179-192

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Patent and copyright misuse i U.S. amerikansk ret: internalisering og tværfortolkning

Riis, T., 1999, Julebog 1999. p. 33-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Passion for the outside: Art, resistance and the lines of flesh

Carnera, A., 2003, The vital coincidence. Hein, J. & Janning, F. (eds.). Cologne: Stollfuß Medien, p. 132-148 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Pasmaskiner: Kontrolsamfundet og det post-humane

Carnera, A., 2004, Pas: Identitet, kultur og grænser. Gulddal, J. & Mortensen, M. (eds.). København: Informations Forlag, p. 133-144

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

På siden af urolige heste: Industrirådet og inspirationen fra USA i produktivitetsspørgsmålet

Lind Larsen, M., 2011, Det amerikanske forbillede?: Dansk erhvervsliv og USA, ca. 1920-1970. Sørensen, N. A. (ed.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 125-148 (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences; No. 429).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Party Autonomy and the Arrest of Ships From a Comparative Perspective

Fernández, J. E., 2017, New Trends in Maritime Law: Maritime Liens Arrest of Ships Mortgages and Forced Sale. Basurko, O. F. & Osante, J. M. M. (eds.). Pamplona: Civitas, p. 498-521

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Part VI. Privacy Protection: Chapter 1. Protection of Personal Data

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 177-191

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Partneringaftaler mellem offentlige myndigheder og private virksomheder

Tvarnø, C. D., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 249-268 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Partneringaftaler mellem farmaceutiske virksomheder og universiteter: I et juridisk og økonomisk perspektiv

Tvarnø, C. D., 2013, Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og partnerskaber. Tvarnø, C. D., Ølykke, G. & Østergaard, K. (eds.). Frederiksberg: Copenhagen Business School Press, p. 68-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Part IV: Electronic Transactions

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 139-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Parallelaftalen: Aftale af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

Arnt Nielsen, P., 2013, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles I-forordning. Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 9 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 673-684

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Paradoxien der Macht und die Multi-Identität einer politischen Organisation

Pors, J. G., 2010, Organisation multimedial: Zum polyphonen Programm der nächsten Organisation. Roth, S., Scheiber, L. & Wetzel, R. (eds.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag, p. 169-191 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Paradoxes of Welfare: Universality, Truth, and Power in Modern Welfare Provision

Villadsen, K., 2012, Social Welfare. Laratta, R. (ed.). Riejka: InTechOpen, p. 64-88

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Pædagogen som forvalter af offentlige tjenesteydelser

Larsen, Ø., 2009, Individ, institution og samfund: Antologi for faget. Aabro, C. & Gytz Olesen, S. (eds.). København: Billesøe og Baltzer, p. 209-230

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Oversætternes kommentarer

Treebak, I. & Villadsen, K., 2006, Governmentality. Mitchell, D. (ed.). Frederiksberg: Forlaget Sociologi, p. 27-28

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Overregulering af OPP i Danmark: En analyse af den offentligretlige ramme for offentlige-private partnerskaber

Denta, S. M., 2017, Erhvervsretlige emner 1917-2017. Kohli, V. P. & Nielsen, P. A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 277-294

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Overladelse af suverænitet på skatteområdet

Skov Nilausen, K., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 209-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Overenskomstbeskyttelse af personselskaber ved forskellig subjektkvalifikation

Winther-Sørensen, N., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 233-248 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Overcoming Inertia: The Social Question in Social Entrepreneurship

Barinaga, E., 2012, Handbook on Organisational Entrepreneurship. Hjorth, D. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 242-256

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Original eller plagiat?

Thyssen, O. J., 2001, Plagiat!: om kreativitet i design. Michelsen, A. (ed.). København: Kunstindustrimuseet, p. 23-30 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Organizing Reality Machines: Artepreneurs and the Aesthetic Enlightment

Monthoux, P. G. D., 2012, Handbook on Organisational Entrepreneurship. Hjorth, D. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 300-319

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organizing Entrepreneurship (research)

Gartner, B., 2014, Handbook of Research On Entrepreneurship: What We Know and What We Need to Know. Fayolle, A. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 13–22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organizations, Institutions and Semantics: Systems Theory Meets Institutionalism

la Cour, A. & Højlund, H., 2013, Luhmann Observed: Radical Theoretical Encounters . La Cour, A. & Philippopoulos-Mihalopoulos, A. (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 185-202

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organizational Suspensions: A Desire for Interaction

Knudsen, M. & Højlund, H., 2012, Hybrid Forms of Governance: Self-suspension of Power. Andersen, N. Å. & Sand, I-J. (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 64-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organizational Studios: Enabling Innovation

Meisiek, S. & Barry, D., 2015, Artistic Interventions in Organizations: Research, Theory and Practice. Sköldberg, U. J., Woodilla, J. & Antal, A. B. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 225-238 (Routledge Research in Creative and Cultural Industries Management, Vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organizational Identity Change through International Expansion: The Case of a Scandinavian Consulting Firm’s Encounter with India

Poulfelt, F., Christiansen, K. & Smith, I. S., 2013, Exploring the Professional Identity of Management Consultants. Buono, A. F., Caluwé, L. D. & Stoppelenburg, A. (eds.). Charlotte, NC: Information Age Publishing, p. 235-283

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organizational Entrepreneurship: An Art of the Weak?

Hjorth, D., 2012, Handbook on Organisational Entrepreneurship. Hjorth, D. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 169-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organization

Beyes, T., 2018, The Creativity Complex: A Companion to Contemporary Culture. Beyes, T. & Metelmann, J. (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, p. 177-183 7 p. (Kulturen der Gesellschaft; No. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organisering af viden og usikkerhed

Mønsted, M., 2000, Viden om: Ledelse, viden og virksomheden. Holdt Christensen, P. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 155-166

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Organisation und Entscheidung (2000)

Åkerstrøm Andersen, N., 2012, Luhmann-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung. Jahraus, O., Nassehi, A., Grizelj, M., Saake, I., Kirchmeier, C. & Müller, J. (eds.). Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, p. 202-209

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organisationsmenneske med et socialt ansigt: H.P. Christensen (1886-1977)

Lind Larsen, M., 2011, Trangen til vækst: Danske erhvervsledere 1870-2010. Hansen, P. H. & Jacobsen, K. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 145-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Organisationskultur og åndelighed: Om værdibaseret selv-ledelse og selv-evaluering

Salamon, K. L., 2003, Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder: brudflader og konvergens. Rendtorff, J. D. (ed.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, p. 134-136 3 p. (Skriftserie; No. 2003-4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Organisation og samfund: Mellem systemteori og neoinstitutionel teori

Nielsen, S. O. & Vallentin, S., 2003, Organiseret kommunikation: systemteoretiske analyser. Højlund, H. & Knudsen, M. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 161-181 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Organisation og interaktion

la Cour, A., 2003, Organiseret kommunikation: systemteoretiske analyser. Højlund, H. & Knudsen, M. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 232-247 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Organisation i anden ordens perspektiv: Systemteoriens analysestrategiske maskine

Åkerstrøm Andersen, N., 2003, Organiseret kommunikation: systemteoretiske analyser. Højlund, H. & Knudsen, M. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 310-323 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Organisationer og funktionssystemer

Thyssen, O., 2008, Luhmann & Organisation. Tække, J. & Paulsen, M. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 163-176 (Konstruktivistiske byggesten; No. B95).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch