Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter

Venturekapital: Mere end blot kapital

Nielsen, A. P. & Vintergaard, C., 2006, Iværksætterrådgivning i Danmark. Bager, T. (ed.). København: Dagbladet Boersen A/S, p. 123-133

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Velfærdssamfundets logik sat på spidsen

Raffnsøe, S., 2003, Mellemværender: festskrift til Lars-Henrik Schmidt. Hammershøj, L. G., Dahl Jensen, H. & Stenbak Larsen, C. (eds.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, p. 129-137 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Velfærdsledelse: Diagnoser og udfordringer

Åkerstrøm Andersen, N., 2008, Velfærdsledelse: Ledelse og styring i den selvstyrende velfærdsstat. Sløk, C. & Villadsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 33-68 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Velfærdsforskydninger

Højlund, H., 2003, Perspektiv, magt og styring: Luhmann og Foucault til diskussion. Borch, C. & Thorup Larsen, L. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 267-296 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Velfærd gennem det superviserende samarbejde

la Cour, A. & Højlund, H., 2008, Velfærdsledelse: Ledelse og styring i den selvstyrende velfærdsstat. Sløk, C. & Villadsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 209-226 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Values - the Necessary Illusions

Thyssen, O. J., 2003, Corporate Values and Responsibility: the case of Denmark. Morsing, M. & Thyssen, C. (eds.). Copenhagen: Samfundslitteratur, p. 163-175 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Values-based Leadership

Pruzan, P. & Morsing, M., 2002, Ethics in the economy: handbook of business ethics. Zsolnai, L. (ed.). New York: Peter Lang, p. 259-294 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Value, Business and Globalization: Sketching a Critical Conceptual Framework

Sørensen, A., 2003, Værdier, etik og ansvar i virksomheder. Rendtorff, J. D. (ed.). p. 168-177

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Vagueness: The Role of Language in the Organizing Process of Knowledge Intensive Work

Barinaga, E., 2009, Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations. Jemielniak, D. & Kociatkiewicz, J. (eds.). Hershey: Idea Group Publishing, p. 116-132

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Værdier og dannelse i folkeskolen

Thyssen, O. J., 2006, Almen didaktik. Gorm Hansen, B. & Tams, A. (eds.). Billesøe og Baltzer, p. 36-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Utidige velfærdteknologier

la Cour, A. & Højlund, H., 2017, Når teknologier holder mere, end de lover: Kritiske perspektiver på ledelse af velfærd. La Cour, A., Waldorff, S. B. & Højlund, H. (eds.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 167-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Using Fiction in Organization and Management Research

Holt, R. & Zundel, M., 2018, Unconventional Methodology in Organization and Management Research . Bryman, A. & Buchanan, D. A. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 45-63 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Urbane Nachahmung: Neue Perspektiven auf Tardes Soziologie

Borch, C., 2009, Soziologie der Nachahmung und des Begehrens: Materialien zu Gabriel Tarde. Borch, C. & Stäheli, U. (eds.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 342-371

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Urban diversitet

Holm, D. V., 2019, Hanne Lise Thomsen. Thomsen, H. L. (ed.). København: Really Simple Syndication Press, p. 7-10

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Unternehmen, Industrie und Handwerk

Reckendrees, A., 2015, Deutschland in Daten: Zeitreihen zur Historischen Statistik. Rahlf, T. (ed.). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, p. 250-265

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Universitetsundervisningen, systemfejlen og Søren Mørch

Hansen, P. H., 2003, Anvendt historie: en bog om og til historikeren Søren Mørch. Dahlberg, R. & H. Hansen, P. (eds.). København: Gyldendal, p. 87-111 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Universiteterne og erhvervslivet: et risikofyldt partnerskab

Lange, O., 2003, Universitet til tiden?: debatbog. Horn, F. & Kaare Nielsen, H. (eds.). Århus: Klim, p. 121-129 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Understøttende undervisning: Potentielle mellemrum og autentiske møder

Pors, J. G., 2015, Folkeskolen - efter reformen. Rasmussen, J., Holm, C. & Rasch-Christensen, A. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 157-170

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Understanding US National Intelligence: Analyzing Practices to Capture the Chimera

Leander, A., 2014, The Return of the Public in Global Governance. Best, J. & Gheciu, A. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 197-220 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Uncontested Claims: Commentary on Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European enforcement order for uncontested claims, as amended by Commission Regulation (EC) No 1869/2005 of 16 November 2005

Arnt Nielsen, P., 2013, Civil Law : European Judicial Cooperation . Fernandez-Pita, R. (ed.). 2. ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 179-200

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Uncertainty as Motivation or When the Nerds Rush in: A Counterculture to Managing Routines

Holdt Christensen, P. & Mønsted, M., 1999, New Technology-based Firms in the 1990s. Oakey, R., During, W. & Mukhtar, S-M. (eds.). Oxford: Pergamon Press, Vol. 6. p. 81-89

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Uncertainty and trust in small high tech firms

Mønsted, M., 2003, Creación de empresas - homenaja al profesor José María Vergés.: Universitat Autonoma de Barcelona. Garrigosa, E. G. (ed.). p. 603-615

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Uncertainty and innovation in entrepreneurship

Mønsted, M., 2006, High-tech entrepreneurship: managing innovation, variety and uncertainty. Bernasconi, M., Harris, S. & Mønsted, M. (eds.). New York, NY: Routledge, p. 11-13

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udviklingslinjer i fondes uddelingsvirksomhed

Junge-Jensen, F., 2012, Dansk fondsledelse: Erfaringsbaserede oplæg til debat. Brink Lund, A. (ed.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 89-94

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udviklinger i dansk erstatningsret

Gomard, B., 2002, Rettsteori og rettsliv, festskrift til Carsten Smith. København: Universitetsforlaget, p. 285-303 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udviklingen i den kommunale velfærdsstat

Villadsen, K. & Villadsen, S., 2015, Kommunerne i krydsild. Villadsen, S. (ed.). Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 63-89

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udvælgelse

Nielsen, R., 2016, Udbudsloven . Treumer, S. (ed.). København : Ex Tuto Publishing, p. 303-329

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udskiftninger ved offentlige udbud

Fejø, J., 2017, Festskrift til Hans-Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). Djøf Forlag, p. 119-131

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udsigt til reform af lovvalgsreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller?

Arnt Nielsen, P., 2016, Danmarks familieadvokat : Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg. Ilkjær-Jordan, B., Holdgaard, M. & Reimers-Lund, K. (eds.). Aarhus: Forlaget Themis, p. 159-174

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udkast til global domkonvention

Arnt Nielsen, P., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 189-208

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udgifter til uddannelse og sikring af faglig kompetence

Hemmingsen, K. & Koch-Nielsen, R., 2000, Festskrift til Aage Michelsen. Red.: Niels Winther-Sørensen m.fl.. Krüger-Andersen, P., Neville, M. & Winther-Sørensen, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 215-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udfordringer inden for forskningsledelse og evaluering

Hansson, F. & Holst Jørgensen, B., 2002, Forskningens dilemmaer: en debatbog om ledelse og evaluering af forskning. Hansson, F. & Holst Jørgensen, B. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 53-74 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udenfor er afgørende: Værdiskabelsens nye grundbetingelser og erhvervsøkonomiens status

Lopdrup-Hjorth, T. & Raffnsøe, S., 2012, Kapitalismens ansigter . Raffnsøe-Møller, M., Thorup, M., Vinther Larsen, T. & Hansen, E. (eds.). Aarhus: Forlaget Philosophia, p. 56-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Udelukkelse af sammenslutninger af tilbudsgivere ved EU udbud

Treumer, S., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 225-231 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udbud af offentlige kontrakter og enerettigheder

Nielsen, R., 1999, Särtryck ur Festskrift till Gunnar Karnell. Herre, L., Nerep, E., Nordell, P. J. & Rosèn, J. (eds.). Stockholm, p. 501-512

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ud af huset og ind på markedet: Politik, stat og marked

Pedersen, O. K., 2019, Samfundsudviklingen på langt sigt: Vore børnebørns verden. Kærgård, N., Hansen, H. O., Schou, J. S. & Thorsen, B. J. (eds.). Frederiksberg: Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, p. 54-61 8 p. (Tidsskrift for Landoekonomi; No. Særnummer, Vol. 205).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Tyskland under og efter Versailles-freden

Øhrgaard, P., 2018, 1. verdenskrig. Hansen, L. P. V., Funder, H. & Arentsen, K. B. (eds.). 218 ed. København: Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, p. 23-29 7 p. (Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF ).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Tyskland: Europas uomgængelige supermagt?

Øhrgaard, P., 2019, Europas mange omveje: Fem nationale perspektiver på Den Europæiske Union. Branner, H. (ed.). København: Forlaget Columbus, p. 29-54 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Typeface as a Mediating Technology of Organization

Holt, R., 2020, The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies. Beyes, T., Holt, R. & Pias, C. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 464-476 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Turning Trademarks into Brands: How Advertising Agencies Practiced and Conceptualized Branding 1890-1930

Schwarzkopf, S., 2010, Trademarks, Brands and Competitiveness . da Silva Lopes, T. & Duguid, P. (eds.). London: Routledge, p. 165-193 28 p. (Routledge International Studies in Business History).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Truth and Process Studies

Holt, R., 2017, The Sage Handbook of Process Organization Studies. Langley, A. & Tsoukas, H. (eds.). London: SAGE Publications, p. 636-644

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Trust in an Industrial District: The Potteries, c. 1850–1900

Popp, A., 2020, Management and Industry: Case Studies in UK Industrial History. Wilson, J. F., Wong, N. D. & Toms, S. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 111-144 34 p. (Routledge Focus on Industrial History).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Trust, Control and Public Sector Reform

Vallentin, S. & Thygesen, N. T., 2016, Trust, Organizations and Social Interaction: Studying Trust as Process within and between Organizations. Jagd, S. & Fuglsang, L. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 283–299

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Trossamfundsloven og betænkningen: Kommentarer fra Det jødiske Samfund

Harmat, J., 2019, Religionsretlig lovgivning - Kirkeretsantologi 2019: Trossamfundslov - Blasfemibestemmelse. Jørgensen, A., Christoffersen, L. & Andersen, S. (eds.). Frederiksberg: Eksistensen Akademisk, (Kirkeretsantologi).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Troen, lykken og det usynlige liv

Kirkeby, O. F., 2011, TRO: En antologi om tro og kultur. Hastrup, S. (ed.). København: Kulturministeriet, p. 50-53 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Trine Søndergaard og Nicolai Howalt

Holm, D. V., 2013, For øjeblikket: Samtidskunst til billedkunst 2. Dybdal Emkjær, S. (ed.). København: Lindhardt & Ringhof, p. 172-173

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Tre perspektiver

Bakka, J. F. & Horst Petersen, U., 2004, Hvorhen Danmark?: Perspektiver på kommunalreformen. Bakka, J. F. & Horst Petersen, U. (eds.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 9-13 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Trepartsforhold i kreditaftaleloven

Lynge Andersen, L., 2003, Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Iversen, T., Hedegaard Kristensen, L. & Werlauff, E. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 577-589 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Trends towards Convergence of Marriage and Divorce Laws

Demaret, P. & Lando, O., 2005, 30 years of European legal studies at the College of Europe. Demaret, P., Govaere, I. & Dominik, H. (eds.). p. 263-275 (College of Europe Studies, Vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Transnational Issuer Liability after the Financial Crisis: Seeking a Coherent Choice of Law Standard

Ringe, W-G. & Hellgardt, A., 2012, Extraterritoriality and Collective Redress. Fairgrieve, D. & Lein, E. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 400-430

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review