Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter
2004

Strategi som effektiv ledelsesproces

Juul Andersen, T., 2004, Effektivisering: effektivitet. København: Dagbladet Boersen A/S

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Supervisionsstaten og den politiske virksomhed

Åkerstrøm Andersen, N., 2004, Virksomhedens politisering. Frankel, C. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 231-260

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tendenser til en harmonisering af ægteskabsretten i og udenfor europa

Lando, O., 2004, Globalisering og familieret. Holdgaard, M. & López-Rodríguez, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 129-145 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Changing Global Consulting Industry

Poulfelt, F., 2004, The Contemporary Consultant: Handbook of management consulting : Insight from world experts. Greiner, L. & Poulfelt, F. (eds.). Mason, Ohio: South-Western college publishing, p. 3-22 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Great Northern Telegraph Company and Dictatorship

Jacobsen, K., 2004, European Business, Dictatorship, and Political Risk, 1920-1945. Kobrak, C. & H. Hansen, P. (eds.). p. 174-193

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Transaktionsomkostningsperspektivet

Foss, N. J., 2004, Erhvervsøkonomisk teori. Lorenzen, M., Friis, I. & Vámosi, T. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 107-128 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tre perspektiver

Bakka, J. F. & Horst Petersen, U., 2004, Hvorhen Danmark?: Perspektiver på kommunalreformen. Bakka, J. F. & Horst Petersen, U. (eds.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 9-13 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udkast til global domkonvention

Arnt Nielsen, P., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 189-208

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Will the Internet Turn into a Digital McWorld? The Possible Consequences of the Expansion of the Copyright Monopoly on E-Commerce

Herr, R. E., 2004, EU Electronic Commerce Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S. & Trzaskowski, J. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 33-47 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Writing business history without and archive: Newspapers as sources for business history. Possibilities and limitations

Hansen, P. H., 2004, Markets and Embeddedness: Essays in honour of Ulf Olsson. p. 99-120

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2005

Æstetisk erfaring

Thyssen, O., 2005, Æstetisk erfaring. Thyssen, O. (ed.). p. 27-40

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Æstetisk overskridelse

Raffnsøe, S., 2005, Æstetisk erfaring. Thyssen, O. (ed.). p. 71-108

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Amatørens rum

Kirkeby, O. F., 2005, Kunst af lyst. Schindel, B. (ed.). p. 47-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv

Østergaard, K., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 213-228

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arbejdsgiveransvaret i arbejdsmiljøretten: Med særlig henblik på det i 2005 fremsatte forslag til lempelse af arbejdsgiveransvaret og skærpelse af ansvaret for ansatte

Nielsen, R., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 99-118

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At give de ældre røst: Tre brugerorienterede tilgange til udvikling i ældresektoren

Højlund, H., 2005, Äldreomsorgsforskning i Norden. Szebehely, M. (ed.). p. 113-142

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At være hyrde for katte

Bentsen, E. Z. & Poulsen, J., 2005, Læge & leder. Frøland (m.fl.), A. (ed.). Kbh.: Munksgaard , p. 169-177

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bestrebungen zur Europäischen Vertragsrechtsvereinheitlichung

Lando, O., 2005, Die Auswirkungen der europäischen Rechtsangleichung auf die Versicherungswirtschaft.: Festschrift anlässlich des 75 Jahr-Jubiläums der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwisse. Trampisch, K. & Hollmayer, A. (eds.). p. 7-19

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Brandingens filosofi - filosofiens branding

Kirkeby, O. F., 2005, 125(R) - varemærkeloven 1880-2005. Schovsbo, J. (ed.). p. 241-254

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Broadband and Collaboration

Allaire, J. & Austin, R. D., 2005, The Broadband Explosion. Austin, R. D. & Bradley, S. P. (eds.). p. 21-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Complex Project Management in Small High-Technology Firms: Small Firms as Learning Models?

Mønsted, M., 2005, Challenges and Issues in Knowledge Management. Buono, A. F. & Poulfelt, F. (eds.). Greenwich: Information Age Publishing, p. 271-289 (Research in management consulting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Controlled Foreign Corporations: Om det danske CFC-beskatningsregime

Bundgaard, J., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 23-44

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den konstitutionelle udvikling i EU-Arbejdsretten

Nielsen, R., 2005, Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck. Nyström, B., Westregård, A. & Vogel, H-H. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 443-458

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv

Fejø, J., 2005, Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. Fejø, J. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 9-12

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den selv-barnliggjorte voksne

Åkerstrøm Andersen, N., 2005, Voksnes læringsrum. Jensen, C. N. (ed.). p. 23-34

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dispositivanalyse: En historisk socialanalytik hos Foucault

Raffnsøe, S. & Gudmand-Høyer, M. T., 2005, Poststrukturalistiske analysestrategier. Esmark, A., Bagge Laustsen, C. & Åkerstrøm Andersen, N. (eds.). p. 153-177

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme

Mik-Meyer, N., 2005, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (eds.). p. 193-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Efterskrift

Chrom Jacobsen, M. & Sørensen, A., 2005, En teori om retfærdighed. Rawls, J. (ed.). p. 551-568

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Erhvervsmæssig brug af internetdomæner

Frost, K., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 145-174

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Erhvervsøkonomiske funderinger hos EF-domstolen

Fejø, J., 2005, Festskrift til Claus Gulmann: Liber amicorum. Fenger, N., Hagel-Sørensen, K. & Vesterdorf, B. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 111-130

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Er Wallonske busser og Bent Mousten Vestergaard-afgørelserne om offentlige udbud blevet "overruled" og Telaustria modificeret?

Fejø, J., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 297-308

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

EU Competition Law and Labour Law

Nielsen, R., 2005, Parallel and Conflicting Enforcement of Law. p. 182-204 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

EU's antidumpingpraksis mod varer med oprindelse i Kina

Andersen, H., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 119-143

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forhåndsprisgodkendelser: Advance pricing agreements(APA)

Skov Nilausen, K., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). p. 285-296

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forord

Rind Christensen, P. & Poulfelt, F., 2005, Mod entrepreneurielle ledelsesformer. Rind Christensen, P. & Poulfelt, F. (eds.). p. 9-10

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Framework Agreements

Nielsen, R., 2005, The New EU Public Procurement Directives. Nielsen, R. & Treumer, S. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 81-96

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Følsom selveksklusjon: Eller følelser som kommunikativt artefakt i organisasjoner

Andersen, N. Å. & Born, A., 2005, Kan organisasjoner føle?. Nyeng, F. & Wennes, G. (eds.). Oslo: Cappelen Damm, p. 155-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Governmentality, Biopolitics and the EU

Sand, I-J., 2005, Europe in Search of 'Meaning and Purpose'. Nuotio, K. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 149-170

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Immaculate defecation: Gilles Deleuze and Félix Guattari in Organization theory

Sørensen, B. M., 2005, Contemporary Organization Theory. Munro, R. & Jones, C. (eds.). p. 120-133

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Individualising citizenship

Born, A. & Jensen, P. H., 2005, The changing face of welfare: Consequences and Outcomes from a Citizenship Perspective. Goul Andersen, J., Guillemard, A-M., Jensen, P. H. & Pfau-Effinger, B. (eds.). Bristol: Policy Press, p. 151-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Indledning

Chrom Jacobsen, M. & Sørensen, A., 2005, En teori om retfærdighed. Rawls, J. (ed.). p. 9-15

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Indledning: Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv

Mik-Meyer, N. & Järvinen, M., 2005, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (eds.). p. 9-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Inspirationsoplæg workshop 2: Rammer for Dialog med Interessenterne

Gürtler, H. & Horst, M., 2005, Bioetik, tak! - men hvordan?: Opsumering fra en konference og ekspertworkshop om bioetiske redskaber i forskning og industri. Andreasen, M. (ed.). København: Københavns Universitet, p. 35-37

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Open Access
File
46 Downloads (Pure)

International Beskatning

Winther-Sørensen, N., 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (eds.). p. 515-539

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction

Buono, A. F. & Poulfelt, F., 2005, Challenges and Issues in Knowledge Management. Buono, A. F. & Poulfelt, F. (eds.). Greenwich: Information Age Publishing, p. ix-xxiv 16 p. (Research in management consulting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

IP-telefoni

Sandfeld Jakobsen, S., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 273-283

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Knowledge Management in Practice: Examining Knowledge as Modes of Production

Bang, A., 2005, Challenges and Issues in Knowledge Management. Buono, A. F. & Poulfelt, F. (eds.). Greenwich: Information Age Publishing, p. 23-49 (Research in management consulting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Knowledge-sharing Behavior and Post-acquisition Integration Failure

Husted, K., Gammelgaard, J. & Michailova, S., 2005, Challenges and Issues in Knowledge Management. Buono, A. F. & Poulfelt, F. (eds.). Greenwich: Information Age Publishing, p. 209-226 17 p. (Research in management consulting).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kontraktsretten i et europæisk og internationalt perspektiv: Vejen frem

Lando, O., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 9-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kontraktsretten i et europæisk og internationalt perspektiv: Vejen frem

Lando, O., 2005, Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. Flodgreen, B. (ed.). Stockholm: Nordstedts, p. 15-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch