Department of Management, Politics and Philosophy

  • Denmark

Research Output

Filter
Book chapter
1999

Skattebasen: Den upåvirkelige faktor

Hemmingsen, K., 1999, Generationsskifte i ret og praksis: Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 19. maj 1999. København

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Solidaritetsprincippet som trylleformular

Neergaard, U. B., 1999, Julebog 1999. p. 75-92

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sustainable Development for Post-sovereign Small Economies

Lyck, L., 1999, Dependency, Autonomy, Sustainability in the Arctic. Pedersen, H. & Poppel, B. (eds.). Aldershot: Ashgate, p. 351-362

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Danish Management Consulting Industry

Poulfelt, F., 1999, The Consultancy Field in Europe: EU Project. Kipping, M. & Armbrüster, T. (eds.). June ed.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Principles of European Contract Law after Year 2000

Lando, O., 1999, New Perspectives on European Private Law. p. 59-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The soft law and the lex mercatoria

Lando, O., 1999, Julebog 1999. p. 129-142

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udbud af offentlige kontrakter og enerettigheder

Nielsen, R., 1999, Särtryck ur Festskrift till Gunnar Karnell. Herre, L., Nerep, E., Nordell, P. J. & Rosèn, J. (eds.). Stockholm, p. 501-512

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Uncertainty as Motivation or When the Nerds Rush in: A Counterculture to Managing Routines

Holdt Christensen, P. & Mønsted, M., 1999, New Technology-based Firms in the 1990s. Oakey, R., During, W. & Mukhtar, S-M. (eds.). Oxford: Pergamon Press, Vol. 6. p. 81-89

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

ØMUen er mere politik end økonomi

Lyck, L., 1999, Euro eller krone. p. 35-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2000

Æstetik i organisationer: Om organisationers æstetiske profil

Thyssen, O., 2000, Æstetisk kommunikation. Stjernfelt, F. & Thyssen, O. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 175-207

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Æstetisk ledelse: om indholdet af begrebet "æstetisk ledelse " eller "strategisk pathos". en ledelses-filosofisk reflektion

Kirkeby, O. F., 2000, Æstetisk kommunikation. Stjernfelt, F. & Thyssen, O. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 103-120

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Anvendelsen af den komparative retsøkonomiske metode: et skatteretligt eksempel

Tvarnø, C. D., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 81-100 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

A Region in the Making

Berg, P. O. & Löfgren, O., 2000, Invoking a Transnational Metropolis: The Making of the Øresund Region. Berg, P. O., Linde-Larsen, A. & Löfgren, O. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 277-285

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betydningen af udtalelser fra den danske patentmyndighed i retssager vedrørende patenters beskyttelsesomfang

Ryberg, B., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 151-157 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Cirkus: en rejsende kulturel virksomhed set i markedsretlig belysning

Thuesen, E., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 101-122 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De faglige organisationer: Fra central aftale til lokal forhandling

Pedersen, D., 2000, Festfyrværkeri eller gravøl?. Dahler-Larsen, P. & Klaudi Klausen, K. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 151-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De menneskelige værdier i det 21. århundrede: Borgerkrig eller konsensus?

Thyssen, O., 2000, Innovation, kompetence, læring: Det 21. århundredes udfordring. Andersen, P. & Frederiksen, P. (eds.). Frederikshavn: Dafolo Forlag A/S, p. 27-31

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den interne revision i finansielle virksomheder og koncerner: opgaver og ansvar

Gomard, B., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 219-232 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den vanskelige ledelse: Som videnskab og i praksis

Melander, P., Nissen, C. S., Larsen, B., Jespersen, J. & Lange, O., 2000, Ledelse i Danmark: Anklage og forsvar. Jespersen, J., Larsen, B., Melander, P. & Nissen, C. S. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 87-101

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De svære forandringer: Et rådgivningsperspektiv

Poulfelt, F., 2000, Menneskelige ressourcer: Den mindre virksomheds konkurrencekraft. Holt Larsen, H. (ed.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 25-33

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dialogjournalistikken: Nutidens politiske dagsorden

Pedersen, O. K. & Horst, M., 2000, Politisk journalistik. Pedersen, O. K., Kjær, P., Esmark, A., Horst, M. & Meier Carlsen, E. (eds.). Århus: Forlaget Ajour, p. 169-220

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dreaming up a Region? Strategic Management as Invocation

Berg, P. O., 2000, Invoking a Transnational Metropolis: The Making of the Øresund Region. Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 55-94

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

EU-ret og retspositivisme

Nielsen, R., 2000, Normativa perspektiv. Festskrift till Anna Christensen. Särtryck. Lund: Juristförlaget, p. 261-276 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forbrugerret og erhvervsret: to sider af samme sag

Møgelvang-Hansen, P., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 207-217 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forholdet mellem folkeretlige og EU-retlige kilder i skatteretten

Nielsen, R., 2000, Festskrift til Aage Michelsen. Krüger-Andersen, P. & Neville, M. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 343-353

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Form og forskel

Thyssen, O., 2000, Danmarks Designskole 1875-2000: 124 years - 125 designers. Krogh, E., Borre, P. & Holgersen, F. (eds.). København: Danmarks Designskole, p. 34-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forskelligt fodslag i en europæisk union?

Fejø, J., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 259-274 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forskerskoler eller forskerakademier

Siggaard Jensen, H., 2000, Forskerskoler:   rapport fra statens humanistiske forskningsråds temadag den 25. maj 2000. København, p. 24-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forskningsledelse i det 21. århundrede

Husted, K., Mønsted, M. & Wenneberg, S. B., 2000, Forskningens rolle i det 21. århundrede. Siune, K. & Vinther, T. (eds.). Århus, p. 103-118 (Rapport fra Analyseinstitut for Forskning; No. 2000-1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forskningsledelse som arketypisk eksempel på vidensledelse: Hvordan håndteres den anvendte faglighed?

Wenneberg, S., 2000, Viden om. Holdt Christensen, P. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 263-277

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fra image til aura: Nogle overvejelser omkring den strategiske kommunikations begrænsninger og muligheder

Stjernfelt, F., Berg, P. O. & Thyssen, O., 2000, Æstetisk kommunikation. Stjernfelt, F. & Thyssen, O. (eds.). København: Handelshøjskolens Forlag, p. 71-83

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fra "organisation og ledelse" til ledelse af organiseringsprocessen: En definitorisk note

Johnsen, E., 2000, Strategi og anarki: Årbog 2000. Agersnap, T. & Scheuer, S. (eds.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 71-82

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fra vidensledelse til viden og ledelse: Teoretiske perspektiver

Holdt Christensen, P., 2000, Viden om: Ledelse, viden og virksomheden. Holdt Christensen, P. (ed.). Samfundslitteratur, p. 11-61

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Informationsteknologi og konkurrence: Microsoft-sagen

Riis, T., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 33-58 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Intet over, intet ved siden af konkurrenceloven? konkurrenceloven kontra politiske beslutninger med konkurrencebegrænsende virkninger

Neergaard, U. B., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 159-206 48 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction to Tourism in the Faroe Islands and Greenland

Lyck, L., 2000, Greenland and Arctic Economics and Political Issues. p. 69-70

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kreta eller Hobro

Hemmingsen, K., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 249-258 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

La protection des droits sociaux fondamentaux dans l'ordre juridique du Danemark

Nielsen, R., 2000, La protection des droits sociaux fondamentaux dans les etats membres de l'union européenne. Bruxelles, p. 225-251

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ledelse af vidensvirksomheder i dynamiske omgivelser

Holdt Christensen, P., 2000, Viden om: Viden og virksomheden. Holdt Christensen, P. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 187-201

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ledelsesfilosofi: Lederdyder under inspiration fra antikken

Kirkeby, O. F., 2000, Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor: En debatbog. København, p. 87-98 (Administrations og personalepolitiske småskrifter).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ledelseskommunikation

Johnsen, E., 2000, Den kommunikerende organisation. Petersen, H. & Lund, A. K. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 59-77

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

L'incertitude, source de risque et d'opportunites en high tech

(eds.), M. B. O. M. M. & Mønsted, M., 2000, Les start-up high tech. p. 15-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark

Nielsen, R., 2000, Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet: Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000. Malmberg, J. (ed.). Stockholm, p. 29-45

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Moral og velfærd

Laursen, K., 2000, Kan vi ikke gøre det lidt bedre: Velfærdsstaten til kreativ revision. En debatbog. Milner, P., Morsing, T. & Overø, K. (eds.). København: Aschehoug & Co, p. 233-240

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Når vidensintensive virksomheder skal ledes

Poulfelt, F., 2000, Viden om: Ledelse, viden og virksomheden. Holdt Christensen, P. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 169-186

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Netbanking in EU: Andet bankdirektiv og kommissionens holdning til netbanking

Holdt, H., 2000, Netjura: Nordisk årbog for retsinformatik 1999. Koivumaa, A. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 106-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

No Borders in Business: The Managerial Discourse of Organisational Holism

Salamon, K., 2000, Cultural Capitalism: Politics after New Labour. Bewes, T. & Gilbert, J. (eds.). London: Lawrence and Wishart, p. 134-157

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nordisk samarbejde på selskabsrettens område

Friis Hansen, S., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-85

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlige udbud i Øresundsregionen

Nielsen, R., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 141-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om at smække kassen i: hovedmandens død og aftalelovens paragraf 21, stk. 1

Lynge Andersen, L., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 9-19 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch