Copenhagen Business School

  • Solbjerg Plads 3

    2000 Frederiksberg

    Denmark

Research Output 1973 2020

Filter
Report chapter
1999

Competitiveness, localised learning and regional development

Maskell, P., 1999, Economic and cultural transition towards a learning city: the case of Jena. Paris: Organisation for Economic Cooporation and Development, OECD, p. 57-60 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Den finansielle sektor efter år 2000: Hovedrapport

Møller, M., 1999, Den finansielle sektor efter år 2000. 450 p. (Betænkning; No. 1376).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Den finansielle sektors internationale position: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Den finansielle sektors internationale position. 103 p. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; No. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Forvaltning af langsigtet opsparing: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Forvaltning af langsigtet opsparing. 130 p. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; No. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

IT-udviklingen og den finansielle sektor: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, IT-udviklingen og den finansielle sektor. 162 p. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Nye aktører på det finansielle marked? Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Nye aktører på det finansielle marked?. 87 p. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; No. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Risikovillig kapital: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Risikovillig kapital. 194 p. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; No. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Udviklingen i den finansielle sektor: Delrapport til betænkning 1376: Den finansielle sektor efter år 2000

Møller, M., 1999, Udviklingen i den finansielle sektor. 133 p. (Delrapport afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år 2000; No. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2000

E-signatur og formkrav i lovgivningen: delbetænkning afgivet af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Møgelvang-Hansen, P., 2000, Betænkning. København: Statens Information

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Stiftelser i Norden: rapport från ett forskningssymposium i september 1999

Olsson, K. & Lynge Andersen, L., 2000, Rapport fra det 1. symposium udgivet i udlandet. Lund: Gad

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2001

Aftager- og brugerundersøgelse i forbindelse med udviklingen af Masteruddannelse i Fremmedsprogspædagogik

Haastrup, K., Larsen, S. & Rhein-Knudsen, A., 2001, Fakultetsrådsmøde d. 10. okt. 2001. Punkt 2, bilag nr. 1. København: Samfundslitteratur

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

ALKA Insurance: BRP in the insurance sector

Bjørn-Andersen, N., Neergaard, P. & Ørngreen, R., 2001, Multimediacase, ref.no. 301-057-0.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission

Møgelvang-Hansen, P., 2001, Betænkning. København: Statens Information

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg

Maskell, P., 2001, Betænkning. København: By & Boligministeriet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Consumer Perception of organic foods

Beckmann, S. C., 2001, Food Chain Conference. Uppsala

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Consumer perceptions of organic foods

Beckmann, S. C., 2001, Food Chain Conference. Uppsala

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Danish Act on Commercial Enterprises: Presentation of Financial Statements, etc.the Danish Financial Statements Act

Mourier, L., 2001, Forskningsarbejde udført for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2002 vedr. engelsk version af årsregnskabsloven af 2001. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Dansk forskning og det globale videnmarked 2025

Frøslev Christensen, J., 2001, Danmarks Forskningsråds årsrapport 2001. p. 45-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Denmark

Lunde, J., 2001, RICS review of European housing markets 2001. London: RICS

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Kommentar til den danske logistik analyse

Gammelgaard, B., 2001, Den Danske Logistik Analyse 2001. KPMG Consulting, p. 4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Lederne mellem det bløde og det hårde

Holt Larsen, H., 2001, Indlæg i forbindelse med Tænketank vedr. ældresektoren i Vejle kommune. Vejle Kommune

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Undersøgelse af HA-fagenes metodekrav og forventninger: Forår 2001

Nygaard, C., 2001, Udarbejdet for HA-Studienævnet af HA-Metodegruppen. København: Copenhagen Business School Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2002

An organizational view on strategy development in the biotechnology industry

Norus, J., 2002, Focus on biotechnology Issues related to R&D in biotechnology- Denmark in a comparative perspective: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (ed.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, p. 40-47 8 p. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; No. 2002/2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Den Danske Logistikanalyse

Gammelgaard, B., 2002, 5. årg. 2002.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Health care related biotech in the media: What are the controversial stories?

Horst, M., 2002, Focus on biotechnology: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (ed.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, p. 36-39 4 p. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; No. 2002/2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Managing complex research on the boundary

Mønsted, M., 2002, Focus on biotechnology: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (ed.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, p. 64-69 6 p. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; No. 2002/2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Pant og udlæg i andelslejligheder: Betænkning agivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Peter Møgelvang-Hansen var formand for arbejdsgruppen. Erhvervs- og Boligstyrelsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Strategic behavior in Medicon Valley

Nelund, R., 2002, Focus on biotechnology: Issues related to R&D in biotechnology - Denmark in a comparative perspective. Mejlgaard, N. (ed.). Aarhus: The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy, p. 56-63 8 p. (The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy; No. 2002/2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Var myndighederne også hypnotiserede: Bidrag til "Mindeværdige retssager"

Lynge Andersen, L., 2002, Mindeværdige retssager. Garde, P., Koktvedgaard, M. & Engell, O. (eds.). København: Karnov Group, p. 249-256 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

2003

Engelsk i grundskolen

Leth Nielsen, K., Åkerman, E. & Hjulmand, L-L., 2003, Indhold, læring, resultater. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Engelsk i grundskolen. 2003

Hjulmand, L-L. & Leth Nielsen, K., 2003, Om indhold, organisering og vilkår. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Forprojekt Bioetiske virksomhedsværktøjer. Del 1

Mac, A. & Frankel, C., 2003, Virksomhedsundersøgelsen. en kvalitativ undersøgelse af håndteringen af bioetiske aspekter i den danske bioteknologisektor og kravene til et bioetisk styringsværktøj. BioTIK-sekretariatet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Om den danske logistikanalyse 2003

Gammelgaard, B., 2003, Den Danske Logistikanalyse: 6. årgang 2003. KPMG Consulting

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Øresund Logistics: The Nordic Main Gate

Halldórsson, Á. & Skjøtt-Larsen, T., 2003, Application for Interreg IIIA. Öresundskomiteen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2004

HK som politisk organisation: Rapport. Del I og II

Pedersen, O. K., 2004, HK/Danmark. København: HK Privat

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Rapport fra Sambeskatningsudvalget

Møller, M., 2004, Betænkning nr. 1452. Sambeskatningsudvalget

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Videnledelse i vidensamfundets virksomheder

Mouritsen, J., Poulfelt, F. & Flagstad, K., 2004, Rapport udarbejdet for Danmarks Erhvervsråd. Danmarks Erhvervsråd

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2005

Markedsføring og prisoplysning: Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven. Betænkning nr. 1457, 2005

Møgelvang-Hansen, P. & Beckmann, S. C., 2005, Markedsføring og prisoplysning: Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven. Forbrugerstyrelsen, 344 p. (Betænkning; No. 1457).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

2006

Denmark - National report

Møgelvang-Hansen, P., 2006, An analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress through ordinary judicial proceedings: Final Report. Leuven: CEPS, 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

En ny tids pædagogik!

Pedersen, O. K., 2006, Høring om internationalisering af uddannelser: Onsdag den 30. august 2006 kl. 10:00 – 15.15 Landstingssalen, Christiansborg. København: Teknologirådet, p. 48-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

European Shadow Financial Regulatory Committee, Statement no. 25: Basel II and the Scope for Prompt Corrective Action in Europe, Centre for European Policy Studies London, November 20, 2006

Wihlborg, C., 2006, European Shadow Financial Regulatory Committee.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

External Determinants of Local Violent Conflict: The Transnational Nature of Contemporary Wars

Leander, A., 2006, Interdépendances et aide publique au développement: Actes du séminaire DgCiD-Iddri 2005-2006. Ecole Nationale D'Administration, ENA, p. 147-170 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Resource Dependence Theory in an E-Grocery BTC Context: The Case of Speciality E-Grocer X

Kornum, N., 2006, Managing Customer Relationship on the Internet. Lindstrand, A., Johanson, J. & Sharma, D. D. (eds.). Amsterdam: Pergamon Press, p. 71-97 27 p. (International Business and Management; No. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

The logistics triads: How to improve the relationship between buyers, suppliers and transport and logistics service providers?

Gammelgaard, B., 2006, GEODIS: A global logistics provider: Annual Report 2006. Geodis, p. S. 17 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

2007

Bevidsthed om de andre

Djursaa, M. & Kragh, S. U., 2007, Der er penge i kommunikation. Rehfeldt, P. & Møller Pedersen, S. (eds.). www: Dansk Industri

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Data for Denmark

Lunde, J., 2007, European housing review 2007. Ball, M. (ed.). RICS

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Denmark

Nielsen, R., 2007, General Report on Developments in EU Gender Equality Law: June 2006 - May 2007. p. 1-34 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Denmark

Nielsen, R., 2007, Legal Aspects of the Gender Pay Gap: Report by the Commission's Network of legal experts in the fields of employment, social affairs and equality between men and women. p. 22-24 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Denmark

Nielsen, R., 2007, Bulletin Legal Issues in Gender Equality: Bulletin of the Commission's Network of legal experts in the fields of employment, social affairs and equality between men and women. European Commission, Vol. 1. p. 19-20 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication