Copenhagen Business School

  • Solbjerg Plads 3

    2000 Frederiksberg

    Denmark

Research Output 1973 2020

Filter
Report
1988

En undersøgelse af aktiemarkedets effektivitet

Bentzen, E., 1988, København: Handelshøjskolen i København. 26 p. (Rapport; No. 90/1).

Research output: Book/ReportReportResearch

1999
1 Downloads (Pure)

Centerstrukturen på Rigshospitalet i København: En analyse af organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter

Borum, F. & Zeuthen Bentsen, E., 1999, Frederiksberg: FLOS - Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Handelshøjskolen i København. 73 p. (FLOS Forskningsrapport; No. 1).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File

Ejerlederen firmaet - familien - formuen: en rapport om ejerledere i danske anparts- og aktieselskaber 1999

Hedaa, L., 1999, København.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Farlig teknologi: miljøregulering ved samhandel med udviklingslande

Pach, P., Hansen, M., Schroll, H., Nielsen, J., Gram, S. & Fonnesbech, B., 1999, Teknologirådet.

Research output: Book/ReportReportResearch

Projekt Idræt for Sindslidende: Evalueringsrapport

Molin, J., 1999, Frederiksberg.

Research output: Book/ReportReportCommunication

2000

Folkeligt, festligt - og forandret: Rapport fra en tænketank II. Bilag

Christensen, S., Agergaard, S., Grosen, P., Gundelach, P., Højbjerg, H. H., Mortensen, M. L., Pedersen, M. B., Pedersen, S. & Rode, M., 2000, København: Mellemfolkeligt Samvirke. 72 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Folkeligt, festligt - og forandret: De folkelige organisationer i det 21. århundrede. Rapport fra en tænketank

Christensen, S., Agergaard, S., Gundelach, P., Grosen, P., Højbjerg, H. H., Mortensen, M. L., Pedersen, M. B., Pedersen, S. & Rode, M., Jun 2000, København: Mellemfolkeligt Samvirke. 27 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Institutionel Organisations Analyse: Ph.d. kursus. Maj 2001

Staudgaard, J., Westenholz, A. & Christensen, S., 2001, Samfundslitteratur.

Research output: Book/ReportReportCommunication

1 Downloads (Pure)

Lægelig ledelse - om at gøre en forskel

Zeuthen Bentsen, E., 2001, Frederiksberg: FLOS - Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Handelshøjskolen i København. 88 p. (FLOS Forskningsrapport; No. 2).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File

MEsuring Intangibles To Understand and improve innovation Management (Meritum)

Sánchez, P., Cañibano, L., Asplund, R., Stolowy, H., Roberts, H., Johanson, U. & Mouritsen, J., 30 Apr 2001, Brussels: European Community under the Targeted Socio-Economic Research Programme (TSER). 100 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Open Access

Retspsykiatri i H:S: En spørgeskemaundersøgelse.

Kramp, P. & Gabrielsen, G., 2001, København. 108 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

2002

Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv

Thomsen, S., Pedersen, T. & Strandskov, J., 2002, Århus: Magtudredningen. 131 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Kina: Status over 2001 og politiske og økonomiske perspektiver for 2002

Brødsgaard, K. E., 2002, Asia Research Community, CBS. (ARC baggrundsrapport; No. 1).

Research output: Book/ReportReportCommunication

Samarbejde mellem erhvervsliv og Handelshøjskolen i København

Junge-Jensen, F. & Thorøe, M., 2002, København: Copenhagen Business School [wp].

Research output: Book/ReportReportCommunication

2003

E-bizz Øresund report: Barriers and Motivators of Online Grocery Shopping in Denmark

Friese, S., Bjerre, M., Hansen, T., Kornum, N. & Sestoft, C., 2003, Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS. 93 p. (Ebizz Øresund).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File

Rusmiddelundersøgelsen: Misbrug blandt Kriminalforsorgens klientel

Kramp, P., Gabrielsen, G., Lund, A., Reventlow, A. & Sindballe, A-M., 2003, København: Direktoratet for Kriminalforsorgen. 197 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access

Sprog på spil: Et udspil til en dansk sprogpolitik

Davidsen-Nielsen, N., 2003, Kulturministeriet. 72 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

The Online Grocery Consumer: Results from Two Scandinavian Surveys

Hansen, T., Jan 2003, Frederiksberg: Copenhagen Business School, CBS. 62 p. (Ebizz Øresund).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
2004

Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen: Betænkning nr. 1453

Haastrup, K., 2004, Undervisningsministeriet.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

E-signaturs retsvirkninger: Betænkning nr. 1456

Møgelvang-Hansen, P., 2004, København: Justitsministeriet.

Research output: Book/ReportReportResearch

2005

Det innovative humaniora og samfundsvidenskab: Oplæg til en forskningspolitisk handlingsplan. Rapport fra en ekspertgruppe

Rasmussen, S. B., Staunstrup, J., Siggaard Jensen, H., Thomsen, M., Madsen, J. K., Westergård-Nielsen, N., Dybkjær, H., Rønhof, C., Holm, P., Drejer, A., Ramlau, U. H., Schultz, M. & Goldschmidt, L., 2005, København: Videnskabsministeriet. 56 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access

Equality of Opportunity in EU Law and Economic Implications of Human Rights. Phase I: Equality of Opportunity in EU legislation and ECJ Case Law

Roseberry, L., 2005, København: CEBR. (CEBR Report).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Equality of Opportunity in EU Law and Economic Implications of Human Rights. Phase II: Economic Implications of Equality Rights or Human Rights Discourse Generally

Hjertholm, P., Andersen, T. B., Bennedsen, M., Kovsted, J. & Malchow-Møller, N., 2005, København: CEBR. (CEBR Report).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Ordets magt: Humanistisk forsknings i sprog og indflydelse

Bülow, A. M., Nielsen, M. F., Koch, C., Preisler, B., Togeby, O., Vestergaard, T. & Just, S. N., 2005, København: Styrelsen for Forskning og Innovation.

Research output: Book/ReportReportResearch

Virksomhedernes klagebehandling i Danmark og Sverige

Wilke, R. & Hansen, T., 2005, Nordic Council of Ministers. (TemaNord Rapport).

Research output: Book/ReportReportResearch

2006

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester 2006

Mollerup, S., Gabrielsen, G. & Jessen-Petersen, B., 2006, www.

Research output: Book/ReportReportResearch

Evaluering af aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige: Med særlig fokus på uddannelsesaktivering

Jespersen, S., Højbjerg Jacobsen, R. & Bøge, M., 22 Mar 2006, Frederiksberg: Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School. 56 p. (CEBR Report; No. 2006/01).

Research output: Book/ReportReportCommunication

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Maskell, P., 11 Jan 2006

Research output: Book/ReportReportCommunication

Governance and Economic Development in the Middle East and North Africa

Hjertholm, P., 2006, Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School. (CEBR Report).

Research output: Book/ReportReportCommunication

Kortlægning af den danske ophavsretsøkonomi: Rapport 2006

Vaarst Andersen, K., 2006, Frederiksberg: imagine.. CBS. 64 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

Juul, H., 2006, København: Nordic Council of Ministers. (TemaNord).

Research output: Book/ReportReportCommunication

Museum Skive i Limfjordens regionale museumsarbejde

Duelund, P., Petersen, V., Bille, T. & Borch, T. M., 2006, Frederiksberg: Nordisk Kultur Institut. 110 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Nordic Design for a Global Market: Policies for Developing the Design Industry in the Nordic Region

Power, D., Jansson, J. & Lorenzen, M., 2006, Oslo: Nordic Innovation. 19 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher: Rapport 2006

Mathiasen, S. B., Poulsen, C. F. & Lorenzen, M., 2006, Frederiksberg: imagine.. CBS. 79 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

2007

Analyse: De københavnske teatres økonomiske effekt

Lyck, L., Rasmussen, B-E., Sfandla, C. & Jensen, A., 2007, Frederiksberg: Center for Tourism and Cultural Management. Copenhagen Business School. 32 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Analyse af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse via eLæring: Juni 2006

Siggaard Jensen, H., Poulfelt, F., Bordum, A., Clausen, T., Rattleff, P. & Richard, L., 2007, København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Research output: Book/ReportReportResearch

Anbefalinger til fremtidens patentsystem

Hoffmeyer, E., Lotz, P., Overø, K., Schovsbo, J., Sommer, T. & Friis Bach, C., 2007, Teknologirådet. (Teknologirådets rapporter).

Research output: Book/ReportReportResearch

Brugerbehov og brugerdreven innovation i byggeriet: En statusrapport

Albertsen, J. V., Jeppesen, L. B., Roy Hansen, D., Frederiksen, M. & Thomassen, M. A., 2007, København: Erhvervs- og Byggestyrelsen. 76 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Dansk Økonomi, Forår 2007

Rose Skaksen, J., Birch Sørensen, P. & Rosholm, M., 2007, København: De Økonomiske Råd. 414 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Den Kreative Klasses Dynamik: Imagine rapport 2007

Vaarst Andersen, K., Lorenzen, M. & Johnsen Vinther, E., 2007, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 84 p.

Research output: Book/ReportReportResearch