Research Output

Filter
Book chapter
2006

Kommentar og supplement til Kai Krügers "Critical comments on the new procurement directives"

Fejø, J., 2006, EU's udbudsregler: Implementering og håndhævelse i Norden. Fejø, J. & Treumer, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 25-42

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

National håndhævelse af EU's udbudsregler: Er håndhævelsessystemet effektivt på EU-udbudsområdet?

Treumer, S., 2006, EU's udbudsregler: Implementering og håndhævelse i Norden. Fejø, J. & Treumer, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 99-120

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Pending Cases involving Denmark: Commission v Denmark

Winther-Sørensen, N., 2006, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation. Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. (eds.). Wien: Linde Verlag Wien, p. 73-85 (Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, Vol. 41).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Realism, Innovation, Open-mindedness and Tolerance: A foreigner looks at Dutch law

Lando, O., 2006, Crossing Borders. Grinten, P. V. D. & Heukels, T. (eds.). p. 3-8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Towards a Discourse Analysis of the Corporate Social Responsibility/Accountability Debate

Roseberry, L., 2006, Corporate Social Responsibility (CSR) som genstandsfelt for juridisk analyse: Teoretiske og metodiske overvejelser : arbejdspapirer til en workshop afholdt d. 8. november 2006 på Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter. Buhmann, K. (ed.). Roskilde: Center for Værdier i Virksomheder, p. 101-108 8 p. (Skriftserie; No. 2006-6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2007

Behind and beyond Brussels I: An insider's view

Nielsen, P. A., 2007, La libre circulation des personnes: États des lieux et perspectives. Hanf, D. & Muñoz, R. (eds.). Bruxelles: Peter Lang, p. 29-51 (Cahiers du College D'Europe).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

CISG 25 Years After: Suggestions for a Few Revisions

Lando, O., 2007, Justice in Particular: Festschrift in Honour of Professor P. J. Kozyris. Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers, p. 213-230

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

CISG and Its Followers: A Proposal to Adopt Some International Principles of Contract Law

Lando, O., 2007, Towards Europeanization of Private Law: Essays in Honour of Professor Jerzy Rajski. Brzozowski, A., Kokot, W. & Michalowska, K. (eds.). Warsaw: Verlag C.H. Beck, p. 575-593 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark

Sandfeld Jakobsen, S., 2007, Iris Special: The Public Service Broadcasting Culture. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, p. 51-58 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Direkte markedsføring

Trzaskowski, J. & Møgelvang-Hansen, P., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 217-254

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

EU Public Procurement Law and Nordic Labour Law: Recent Developments and Future Challenges

Nielsen, R., 2007, What is Scandinavian Law?: Social Private Law. Wahlgren, P. (ed.). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, p. 185-220 36 p. (Scandinavian Studies in Law, Vol. 50).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

EU-rettens direkte virkning og forrang inden for konkurrenceretten: State Compulsion/Statslig tvang

Fejø, J., 2007, Festskrift til Claus Haagen Jensen. Werlauff, E. & Bønsing, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 149-171 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Introduction: Chapter 3. E-commerce: Facts and Figures

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Kommentarer til nye love på uddannelsesområdet

Møgelvang-Hansen, P., 2007, Karnovs Lovsamling: Gult hæfte. Vol. 6. p. 8523 1 p. (Karnovs Lovsamling).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kommentarer til nye love på uddannelsesområdet

Møgelvang-Hansen, P., 2007, Karnovs Lovsamling: Gult Hæfte. Vol. 6. p. 8525-8547 23 p. (Karnovs Lovsamling).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Markedsføring over grænserne

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 255-295

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Markedsføringslovens specialbestemmelser

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 163-216

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Markedsføringsret og markedsføringsloven

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 17-60

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Part IV: Electronic Transactions

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 139-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Part VI. Privacy Protection: Chapter 1. Protection of Personal Data

Trzaskowski, J., 2007, International Encyclopaedia of Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S., Trzaskowski, J. & Frost, K. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 177-191

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Pending case filed by Danish Courts: The Koefoed Case

Winther-Sørensen, N., 2007, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2007. Lang, M., Schuch, J. & Staringer, C. (eds.). Wien: Linde Verlag Wien, p. 23-31 9 p. (Schriftenreihe zum internationalen Steuerrecht; No. 48).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Prisoplysninger, prismarkedsføring og købsopfordringer

Trzaskowski, J., 2007, Markedsføringsretten. Møgelvang-Hansen, P., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 127-162

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Responsum vedrørende konvergensen på it- og teleområdet

Sandfeld Jakobsen, S., 2007, Bilag til strategisk eftersyn af telereguleringen. København: IT- og Telestyrelsen, p. 1-57 57 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Scandinavian Law in Practical Implication: Characteristic Features, Solutions of International Interest, Social Dimension

Lando, O., 2007, What is Scandinavian Law?: Social Private Law. Bernitz, U., Mahmoudi, S. & Seipel, P. (eds.). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, p. 157-162 (Scandinavian Studies in Law, Vol. 50).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Section 4: Jurisdiction over Consumer Contracts

Nielsen, P. A., 2007, Brussels I Regulation. Magnus, U. & Mankowski, P. (eds.). Brussel: Selliers. European Law Publishers, p. 301-323 (European Commentaries on Private International Law, Vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Social etik og europæiske kontraktsret

Lando, O., 2007, Festskrift till Lars Gorton. Lindell-Frantz, E., Lindquist, B., Nordell, P. J., Ramberg, C. & Ramberg, J. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 281-295 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

The Binding Effects of Advertising

Møgelvang-Hansen, P., 2007, New Features in Contract Law. Schulze, R. (ed.). München: Selliers. European Law Publishers, p. 169-179 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Rome I Proposal

Nielsen, P. A. & Lando, O., 2007, Rett og toleranse: Festskrift til Helge Johan Thue. Frantzen, T., Giertsen, J. & Moss, G. C. (eds.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, p. 321-341

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2008

Behind and Beyond Brussels I: An Insider's View

Arnt Nielsen, P., 2008, 30 Years of European Legal Studies at the College of Europe: Liber Professorum 1973-74-2003-04. Demaret, P., Govaere, I. & Hanf, D. (eds.). Brussels: Peter Lang, p. 241-261 21 p. (College of Europe Studies 2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af immaterielle aktiver

Bundgaard, J. & Schmidt, P. K., 2008, Immaterialret: Indhold, værdiansættelse og skat. Karnøe, L. (ed.). København: Karnov Group, p. 367-411

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Brugerrettigheder i varemærkeretten

Riis, T. & Schovsbo, J., 2008, Särtryck ur Festskrift till Marianne Levin. Engelbrekt, A. B., Bernitz, U., Domeij, B., Kur, A. & Nordell, P. J. (eds.). Stockholm: Nordstedts, p. 503-520

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bruxelles 1-forordning (Domsforordningen): Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles 1-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23.10.2007. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 8 udg. ed. København: Djøf Forlag, Vol. Bind II. p. 643-787

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Countries with 3-5 Rulings: Denmark, Portugal and the United Kingdom

Neergaard, U. B., Rossi, L., Geraldes, S. & Rodger, B., 2008, Article 234 and Competition Law: An Analysis. Rodger, B. (ed.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer , p. 511-557 47 p. (International Competition Law Series, Vol. 33).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Country Report Denmark

Sandfeld Jakobsen, S., 2008, Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum: Rechtsrahmen und Vollzugspraxis. Micklitz, H-W. & Roethe, T. (eds.). Nomos Verlagsgesellschaft, p. 65-79 15 p. (Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht e.V.; No. 26).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det retlige forbehold og civilretten

Nielsen, P. A., 2008, Europæiseringen af dansk ret. Egelund Olsen, B. & Ensig Sørensen, K. (eds.). Djøf Forlag, p. 69-86 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Domænenavne

Riis, T., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (ed.). Ex Tuto Publishing, p. 285-320 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

EU-konform fortolkning af dansk konkurrenceret: Hvad indebærer dette?

Fejø, J., 2008, EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret. Wegner Jessen, P. & Steinicke, M. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 97-106

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

FN-konventionen om electronic Communications in International Contracting set fra et EU-perspektiv

Nielsen, R., 2008, Festskrift till Lars Gorton. Lindell-Frantz, E., Lindquist, B., Nordell, P. J., Ramberg, C. & Ramberg, J. (eds.). Lund: Juristförlaget, p. 425-433

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forretningskendetegn

Riis, T., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (ed.). København: Ex Tuto Publishing, p. 263-283 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Immaterialrettens særlige procesformer

Riis, T., 2008, Forhandlingerne ved det 38. nordiske juristmøde i København 21.-23. august 2008. Bind 1. Bryde Andersen, M. (ed.). Den danske Styrelse, Vol. I. p. 437-454 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Internationale spørgsmål

Trzaskowski, J., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (ed.). København: Ex Tuto Publishing, p. 539-581 43 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Introduction

Neergaard, U. B., Nielsen, R. & Roseberry, L., 2008, The Services Directive: Consequences for the Welfare State and the European Social Model. Neergaard, U., Nielsen, R. & Roseberry, L. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 11-23 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Introduktion

Trzaskowski, J., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (ed.). København: Ex Tuto Publishing, p. 19-30 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Is European Union equality law capable of addressing multiple and intersectional discrimination yet? Precautions against neglecting intersectional cases

Nielsen, R., 2008, European Union Non-Discrimination Law: Comparative perspectives on multidimensional equality law. Schieck, D. & Chege, V. (eds.). Routledge, p. 31-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

I Sverige

Lando, O., 2008, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B., Gorton, L., Nyström, B. & Samuelsson, P. (eds.). Särtryck ed. Lund: Juristförlaget i Lund, p. 205-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kultur und Vertragsrechtsordnungen: Is There a Cultural Value in Diversity of Contract Law?

Lando, O., 2008, Schuldrechtsmodernisierung und Europäisches Vertragsrecht: Zwischenbilanz und Perspektiven - Würzburger Tagung vom 27. und 28.10.2006. Remien, O. (ed.). Tübingen: Mohr Siebeck, p. 3-23 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Køberetlige spørgsmål

Sandfeld Jakobsen, S., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (ed.). København: Ex Tuto Publishing, p. 113-148 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2008, Internetretten. Trzaskowski, J. (ed.). København: Ex Tuto Publishing, p. 187-262 76 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nordisk domslov: Bekendtgørelse nr. 635 af 15. september 1986 af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles 1-forordning : Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr 1261 af 23.10.2007. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 8. udg. ed. København: Djøf Forlag, Vol. Bind ii. p. 788-796

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Retsplejelovens § 159a

Nielsen, P. A., 2008, Kommenteret Retsplejelov. Bd. 1: Bruxelles I-forordning. Gomard, B. (ed.). 8 ed. p. 338-342

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review