Research Output

Journal article

Two Advantages of the Negligence Rule over Strict Liability when the Parties are Risk Averse

Lando, H., 24 Mar 2020, In : Review of Law and Economics.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Tynd kapitalisering: EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C-593/14

Tell, M., 2017, In : Skat Udland. 8, p. 365-372 196.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Tynd kapitalisering og kontrolleret gæld

Tell, M., 2012, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 22, p. 2658-2670 13 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Tyveri ved højlys dag: Majoritetsmisbrug i fåmandsselskaber

Lilja, T. M., Elgaard Christensen, C. & Høj Hansen, M., 2019, In : Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 21, 3, p. 52-75 24 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Tørklædediskrimination på arbejdsmarkedet

Roseberry, L., 2004, In : Ugeskrift for retsvæsen. 23, p. 189-196 8 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Uanmodet kommunikation i sociale medier

Trzaskowski, J., 2012, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 146, U.2012B.310, p. 310-318

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Bundgaard, J. & Reinholdt Nielsen, M., 2008, In : Skat Udland. 2008, 9, p. 676-682

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser: Viking-, Laval- og Rüffertsagerne

Nielsen, R., 2008, In : Arbeidsrett. 5, 2, p. 61-78 18 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Feb 2017, In : SR-Skat. 29, 1, p. 7-17

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Apr 2015, In : SR-Skat. 27, 2, p. 50-56

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2017, In : SR-Skat. 29, 4, p. 174-183

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., May 2013, In : SR-Skat. 25, 2, p. 68-76

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Dec 2013, In : SR-Skat. 25, 6, p. 287-293

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Feb 2016, In : SR-Skat. 28, 1, p. 9-15

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2017, In : SR-Skat. 29, 6, p. 304-314

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Mar 2016, In : SR-Skat. 28, 4, p. 188-195

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2011, In : S R - Skat. 23, 6, p. 281-287

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., 2011, In : SR-Skat. 23, 2, p. 71-77

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Oct 2012, In : S R - Skat. 24, 4/12, p. 221-227

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Bolander, J., Oct 2014, In : SR-Skat. 26, 4, p. 192-199

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udviklingen i dansk udlandsskatteret

Winther-Sørensen, N., 2003, In : SR-Skat. 15, 3, p. 285-299 15 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Udviklingen i den EU-retlige beskyttelse vedrørende graviditet og barsel

Andersen, A., Nielsen, R. & Precht, K., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 14, p. 139-146

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udviklingslinjer i Europæisk retskildelære

Nielsen, R., 2015, In : E U-Ret & Menneskeret. 22, 3, p. 149-159

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Tell, M. & Bundgaard, J., 2011, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 5A, p. 104

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Unification of Patrimonial Laws Governing International Trade

Lando, O., 2016, In : European Review of Private Law. 24, 3/4, p. 501-512 12 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Unsolicited Communication in Social Media

Trzaskowski, J., 2014, In : European Business Law Review. 25, 3-6, p. 389-406

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Urimelig handelspraksis: Europæisering af dansk markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2008, In : Ugeskrift for retsvæsen. 142, 36, p. 275-283

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

User-Generated Marketing: Legal Implications when Word-of-Mouth goes Viral

Trzaskowski, J., 2011, In : International Journal of Law and Information Technology. 20, p. 1-33

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Users' rights: Reconstructing copyright policy on utilitarian grounds

Riis, T. & Schovsbo, J., 2007, In : European Intellectual Property Review. 29, 1, p. 1-6 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Værdiansættelse af dødsboers ejendomme

Bolander, J., 2019, In : SR-Skat. 30, 6, p. 319-321 3 p., SR.2019.319.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Værdiansættelse af urealiserede finansielle kontrakter

Dyppel, K. J., 19 Oct 2011, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 798, p. 5456-5469

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Venture Debt - en ny finansieringsmulighed for danske iværksættere?

Kielland, A., Dec 2017, In : Finans/Invest. 6, p. 27-31

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
338 Downloads (Pure)

Viggo Hagstrøm og de åbne samfund

Lando, O., 2013, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126, 4-5, p. 711-718

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Voldgiftsdommeres erstatningsansvar i lyset af professionsansvaret

Holle, M-L., 2016, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 150, 4, p. 43-52 U.2016B.43.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Voldgiftsloven og foreløbige retsmidler

Arnt Nielsen, P., May 2017, In : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 26, 2, p. 82-98

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Voldgiftsreformens perspektiver

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Advokaten. 84, 10, p. 38

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Vurdering af EU-pakkens regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2004, In : Skat Udland. 1A, p. 9-12 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

What's (in) a Real Smoothie: A Division of Linguistic Labour in Consumers' Acceptance of Name-Product Combinations?

Smith, V., Green-Petersen, D., Møgelvang-Hansen, P., Christensen, R. H. B., Qvistgaard, F. & Hyldig, G., Apr 2013, In : Appetite. 63, p. 129-140

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

File
486 Downloads (Pure)

When are Domestic Anti-Avoidance Rules in Breach of Primary and Secondary EU Law? – Comments Based on Recent Judgements from the European Court of Justice

Bundgaard, J., Schmidt, P. K., Tell, M., Laursen, A. N. & Aarup, L. B., 2018, In : European Taxation. 54, 4, p. 130-139

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Why Do Business Losses Cause Conflict?

Lando, H., 1 Jun 2020, In : Journal of Strategic Contracting and Negotiation. 14 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Wirksamkeitsvoraussetzungen für Forderungsabtretungen, insbesondere zu Sicherungszwecken, in Dänemark

Thuesen, E., Godsk Pedersen, H. V. & Philip, M., 1999, In : Untersuchungen ueber das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft. p. 157-196

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Open Access

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Schmidt, P. K., 2014, In : SR-Skat. 26, 5, p. 255-260

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Letter

Haftung des "Director" einer englischen "Limited" gemäß § 64 GmbHG

Translated title of the contribution: Liability of a Director of an English Private Limited Company According to German Law (section 64 GmbHG)Ringe, G., 2016, In : Juristenzeitung. 71, 11, p. 571-577

Research output: Contribution to journalLetterResearchpeer-review

Ulovlig transmission af musikværker på internettet: Kommentarer til Højesterets kendelse af 10. februar 2006

Riis, T., 2007, In : NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 76, 1, p. 89-90 2 p.

Research output: Contribution to journalLetterResearch

Memorandum
Net publication - Internet publication

Alignment in International Tax Law: Are we heading towards Revival of the CCCTB Proposal?

Bundgaard, J. & Schmidt, P. K., 10 Feb 2015

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Amendments to Cash Payment Incentive for R&D Costs

Dyppel, K. J., 28 Feb 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Amendments to Corporate Income Tax Changes Adopted

Dyppel, K. J., 1 Jul 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication