Research Output

2002

Kommentarer til Gældsbrevsloven

Lynge Andersen, L. & Møgelvang-Hansen, P., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 4, p. 4733-4750 18 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Konkursskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2002, In : Karnovs Lovsamling. Lovbekendtgørelse 2000808

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Kreditaftaleloven

Lynge Andersen, L., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 17, 4, p. 4614-4634 21 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til love og ændringer af love

Møgelvang-Hansen, P., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 3, p. 7111, 7112-7114, 71225-7128, 7151-7154

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til love og ændringer af love

Møgelvang-Hansen, P., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 2, p. 7080-7087

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Lov om erhvervsdrivende fonde

Lynge Andersen, L., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 17, 4, p. 5385-5393 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Lov om fonde og visse foreninger

Lynge Andersen, L., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 17, 4, p. 5379-5385 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Lov om visse civilretlige forhold mv ved pensionsopsparing i pengeinstitutter

Lynge Andersen, L., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 17, 4, p. 5170-5172 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Produktsikkerhedsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 17, p. 4947-4953 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Retsplejelovens § 588-600

Møgelvang-Hansen, P., 2002, In : Karnovs Lovsamling. 17, p. 3931-3939 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Selskabsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2002, In : Karnovs Lovsamling. Lovbekendtgørelse 2000299

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Tonnageskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2002, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 2002, nr. 3

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til Vestre Landsrets dom af 20. april 2001 (MP3)

Riis, T., 2002, In : NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 71, 4, p. 423-425 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Komparativ ret i juridiske afhandlinger

Lando, O., 2002, Juridisk forskning. p. 83-95

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Konkurrenceretlig nyskabelse

Fejø, J., 2002, Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten. København: Nordic Council of Ministers, p. 19-22 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kreditaftaler: Den danske model med europæisk og nordisk inspiration

Lynge Andersen, L., 2002, Bankrättsligt seminarium: Lund 23-24 mars 2001. Gorton, L. (ed.). Lund: Studentlitteratur, p. 39-58 21 p. (Finansierings- och kommersiellrättsliga studier; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kreditret: Dokumenter og opgaver

Lynge Andersen, L., Gam, H. & Juul, H., 2002, 1. ed. København: Gjellerup. 115 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Lærebog i fondsret

Lynge Andersen, L., 2002, 3. ed. København: Gjellerup. 159 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Landbrugsloven på kant med EU-retten?

Neergaard, U. B., 2002, In : Ugeskrift for retsvæsen. 21, p. 213-219 7 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Legal Aspects in the EU related to the circus clown as cross-frontier artist

Thuesen, E., 2002.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Legal Regulation of the Networked Society under Consideration

Thuesen, E., 2002, In : IRIS legal observations. 1, p. 12-13 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lovvalget i immaterialretlige sager

Ryberg, B., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 157-165 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Loyalitetspligt og partneringaftaler

Tvarnø, C. D., 2002, Julebog 2002. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 137-155 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Medarbejderindflydelse i SE-selskaber

Nielsen, R., 2002, In : Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 4, 2, p. 240-255 16 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Mediekonvergens: Nogle regulatoriske overvejelser i lyset af sammensmeltning mellem de elektroniske medier

Sandfeld Jakobsen, S., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 97-117 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om adgangen til å øremerke professorater og post doc-stipend for kvinner ved UiO

Hellum, A. & Nielsen, R., 2002, In : Kritisk Juss. 1-3 (29), p. 113-132 20 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Monopoly, Restrictive Business Practices and Danish Competition Law

Fejø, J., 2002, Danish Law in a European Perspective. Dahl, B., Melchior, T. & Tamm, D. (eds.). 2. ed. Copenhagen: Karnov Group, p. 403-412 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

My life as a lawyer

Lando, O., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 253-269 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

My life as a lawyer

Lando, O., 2002, In : Zeitschrift für Europäische Privatrecht. p. 508-522 15 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Noget om retroaktiv virkning inden for forbrugerretten

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 375-381 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nu også en svensk finansaftalelov? Konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2002:41.

Lynge Andersen, L. & Juul, H., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 167-182 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

On some writes on the conflict of laws of contracts

Lando, O., 2002, Reform and Development of Private International Law. Fawcett, J. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 237-253 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ophavsretlig beskyttelse af bevægelse som non-verbalt udtryk

Thuesen, E., 2002, Julebog 2002. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 73-95 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Panel Discussion: The Future Development of European Contract Law

Lando, O., 2002, In : ERA Forum. 2, p. 99-100 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Pant og udlæg i andelslejligheder: Betænkning agivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Peter Møgelvang-Hansen var formand for arbejdsgruppen. Erhvervs- og Boligstyrelsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Partnering: en aftaleretlig udfordring

Tvarnø, C. D., 2002, In : Rettid. p. 74 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Pengeforsyning og betalingsformidling

Lynge Andersen, L., 2002, 1 ed. København: Gjellerup. 125 p. (Kreditretsprojektet; No. 1).

Research output: Book/ReportBookResearch

Positiv särbehandling vid Oslo universitet blir sak för Efta-domstolen

Nielsen, R., 2002, In : EU & Arbetsrätt. 1, p. 2 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Principles of European Contract Law and Unidroit Principles: Similarities, Differences and Perspectives

Lando, O., 2002, Centro di studi e ricerche di diretto comparato e straniero. Roma, 13 p. (Saggi, Confernze e Seminari; No. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Privat kaution: Behovet for en kodifikation af privat kaution for banklån

Lynge Andersen, L., 2002, In : Ugeskrift for retsvæsen. nr. 45, p. 435

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Privilegerede virksomheder og saglige begrundelser for konkurrencebegrænsninger i h.t. art. 86, stk.2 EF

Neergaard, U. B., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 313-337 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Retlig regulering af pengeoverførsler

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Pengeforsyning og betalingsformidling. Lynge Andersen, L. (ed.). 1. ed. København: Gjellerup, p. 97-112 16 p. (Kreditretsprojektet; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Retlig regulering af pengeoverførsler

Møgelvang-Hansen, P., 2002, Bankrättsligt seminarium: Lund 23-24 mars 2001. Gorton, L. (ed.). Lund: Studentlitteratur, p. 145-159 15 p. (Finansierings- och kommersiellrättsliga studier; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch