Research Output

2004

Kommentarer til lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 2004, p. 4391-4392

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om EF-domskonventionen mv.

Arnt Nielsen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 2004, p. 4353-4355

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om forbrugerforum

Møgelvang-Hansen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 19. udg., p. 5003-5004

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om forbrugerklager

Møgelvang-Hansen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 19. udg., p. 5022-5025

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om inkassovirksomhed

Arnt Nielsen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 2004, p. 6260-6267

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om produktsikkerhed

Møgelvang-Hansen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 19. udg., p. 5307-5314

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om retsplejelovens §§ 588-600 om brugeligt pant og umiddelbare fogedforretninger

Møgelvang-Hansen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 19. udg., p. 4205-4214

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om voldgift

Arnt Nielsen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 2004, p. 4399-4406

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Tonnageskatteloven og Selskabsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 2004

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.

Møgelvang-Hansen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3, p. 7215-7217 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentar til lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Arnt Nielsen, P., 2004, In : Karnovs Lovsamling. 2004, p. 4954-4956 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kort indføring i komparativ ret

Lando, O., 2004, 2. ed. København: Djøf Forlag. 241 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Krav ved kontraktophør i vesteuropæiske agenturforhold

Thuesen, E., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 249-263

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Labour versus the WTO: The case between economic, international law, and labour law theories

Roseberry, L., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 227-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Legal Risk Management in Cross-Border E-Commerce

Trzaskowski, J., 2004, EU Electronic Commerce Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S. & Trzaskowski, J. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 159-175 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Megatrends in Electronic Commerce Law

Nielsen, R., 2004, EU Electronic Commerce Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S. & Trzaskowski, J. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 9-22 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Når en virksomhed ikke er en virksomhed: Afgrænsning af virksomhedsbegrebet i EU-konkurrenceretten især belyst ved domme om de tyske sygekasser (AOK-sagen)

Neergaard, U. B., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 145-185

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Non-Performance (Breach) of Contracts

Lando, O., 2004, Towards a European Civil Code. Hartkamp, A. (ed.). 3. ed. New York: Kluwer Law International, p. 505-515 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlig-Private Partnerskaber: Tendenser i Danmark og EU

Tvarnø, C. D., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 297-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om forbrugerrettens handlingsdirigerende, retsbeskyttende og konfliktløsende funktioner

Møgelvang-Hansen, P., 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 469-480

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Overladelse af suverænitet på skatteområdet

Skov Nilausen, K., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 209-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Partnering er et barn av globaliseringen

Tvarnø, C. D., 2004, In : Logistikk & Innkjøp. 8, 3, p. 10-11 + 36-37 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Periodisering af skattepligtige indtægter ved salg af varer

Winther-Sørensen, N., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 317-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Recent Case Law

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Macgregor, L., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & Hahn, A-C., 2004, In : European Review of Private Law. 12, 2, p. 259-290 32 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Recent Case Law

Tvarnø, C. D., Østergaard, K. & Tamasauskas, A., 2004, In : European Review of Private Law. 12, 6, p. 811-849 39 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Recent Case Law/Arrêts récents/Aktuelle Gerichtsentscheidungen

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Macgregor, L., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & Hahn, A-C., 2004, In : European Review of Private Law. 12, 4, p. 543-580 38 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Should Facts be Bought and Sold? The Erosion of the Fact-Expression Dichotomy in the Protection of Factual Database Contents

Herr, R. E., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 85-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skatteretten 1

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N. & Bundgaard, J., 2004, 4. ed. København: Karnov Group. 791 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Skatterettens koncernbegreb

Bundgaard, J., 2004, Festskrift til Ole Bjørn. Pedersen, S., Friis Hansen, S. & Jul Clausen, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 61-82 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Specialisten og det universelle: Interview med Ruth Nielsen

Nielsen, R., 2004, Ekspert og samfund: En interviewbog om offentlig diskussion og videnskab. Meyer, G. (ed.). København: Samfundslitteratur, p. 69-75 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Standardaftaler: Muligheder og risici

Frost, K., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 67-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tendenser til en harmonisering af ægteskabsretten i og udenfor europa

Lando, O., 2004, Globalisering og familieret. Holdgaard, M. & López-Rodríguez, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 129-145 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tilskud som skatteretlig konstruktion

Bundgaard, J., 2004, In : Skattepolitisk Oversigt. 60, 6, p. 355-386 32 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Tørklædediskrimination på arbejdsmarkedet

Roseberry, L., 2004, In : Ugeskrift for retsvæsen. 23, p. 189-196 8 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udkast til global domkonvention

Arnt Nielsen, P., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 189-208

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Vurdering af EU-pakkens regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2004, In : Skat Udland. 1A, p. 9-12 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Will the Internet Turn into a Digital McWorld? The Possible Consequences of the Expansion of the Copyright Monopoly on E-Commerce

Herr, R. E., 2004, EU Electronic Commerce Law. Nielsen, R., Sandfeld Jakobsen, S. & Trzaskowski, J. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 33-47 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2003

Ægteskab og lovvalg

Arnt Nielsen, P., 2003, In : Lov og Ret. 13, 7, p. 3-6 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Angleichung des materiellen und des internationalen Privatrechts in der EU

Lando, O., Magnus, U. & Novak-Stief, M., 2003, Frankfurt am Main: Peter Lang. 228 p. (Internationalrechtliche Studien; No. 18).

Research output: Book/ReportBookResearch

Annamaria J. Westregård: Integritetsfrågor i arbetslivet

Nielsen, R., 2003, In : Ugeskrift for retsvæsen. 137, 7, p. 88-89

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anvendelse af ligebehandlingsprincippet på optagelse af partnere i advokatvirksomheder

Roseberry, L., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 173-183 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arsenik og gamle kniplinger

Hemmingsen, K., 2003, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 20A, p. 1441-1446 6 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Begrebet "anbringender" reglerne om grundlaget for sagernes behandling og afgørelse i civilprocessen

Ryberg, B., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 185-203 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Cross-Border Law Enforcement in the Information Society (v.0.82)

Trzaskowski, J., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 233-247 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch