Research Output

Journal article

Lov 2016-12-13 nr. 1544 om ændring af lov om socialtilsyn m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 661-665

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-13 nr. 1545 om ændring af dagtilbudsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 665

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-13 nr. 1546 om ændring af dagtilbudsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 665

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-13 nr. 1553 om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 701-703

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-13 nr. 1563 om ændring af friskoleloven og lov om efterskoler og frie fagskoler

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 723-724

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-13 nr. 1662 om ændring af social servicelov

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 730-731

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1714 om jobordning for veteraner

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 739-740

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1716 om de gymnasiale uddannelser

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 93-107

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1717 om ændring af arbejdsmiljøloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 759-761

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1718 om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 761

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1719 om ændring af arbejdsløshedsforsikringsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 761-762

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1742 om ændring af adgangsreguleringsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 793-794

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1747 om ændring af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og erhvervsuddannelsesloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 805-807

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1748 om ændring af lov om forberedende voksenundervisning m.v.

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 807

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1749 om ændring af produktionsskoleloven

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 807-808

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2016-12-27 nr. 1750 om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 808

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-02-20 nr. 173 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 1-2, p. 40-41

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-02-27 nr. 192 om ændring af folkeskoleloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2016, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 133-135

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-03-15 nr. 237 om ændring af social servicelov

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 137

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-03-29 nr. 287 om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 138-143

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-03-29 nr. 288 om ændring af barselsloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 143-145

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-04-04 nr. 311 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 221-223

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-04-26 nr. 381 om anlæg af Statens Naturhistoriske Museum

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 223-225

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-04-26 nr. 383 om videnskabelig uredelighed

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 7-8, p. 599-603 5 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-04-26 nr. 384 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 7-8, p. 603-606 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-04-26 nr. 385 om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 156-157

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-05-03 nr. 427 om ændring af dagtilbudsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 178-181

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-05-08 nr. 435 om ændring af universitetsloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 3-4, p. 186-187

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-05-30 nr. 549 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 289-290

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-03 nr. 641 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 295

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 649 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 7-8, p. 655-657 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 659 om ændring af lov om social pension

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 394-396

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 661 om ændring af lov om social service m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 399-400

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 674 om ændring af retsplejeloven m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 460-474

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 676 om ændring af lov om biblioteksafgift

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 7-8, p. 858-860 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 699 om ændring af universitetsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 549-551

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 705 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 564-568

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-06-08 nr. 706 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl.

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 5-6, p. 568-576

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-12-19 nr. 1540 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Møgelvang-Hansen, P., 2018, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 967 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-12-19 nr. 1541 om ændring af lov om sygedagpenge

Møgelvang-Hansen, P., 2018, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 967-968 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-12-19 nr. 1543 om ændring af lov om arbejdsmiljø

Møgelvang-Hansen, P., 2018, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 972-974 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-12-19 nr. 1564 om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Møgelvang-Hansen, P., 2018, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 1032-1033 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov 2017-12-19 nr. 1568 om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler

Møgelvang-Hansen, P., 2018, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 9-10, p. 1036-1038 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch