Research Output

'No Win, No Fee', Cost-Shifting and the Costs of Civil Litigation: A Natural Experiment

Fenn, P., Grembi, V. & Rickman, N., 2014, Milan: Università Commerciale Luigi Bocconi, 27 p. (BAFFI Center Research Paper; No. 2014-152).

Research output: Working paperResearch

Nu også en svensk finansaftalelov? Konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2002:41.

Lynge Andersen, L. & Juul, H., 2002, Julebog 2002. København: Djøf Forlag, p. 167-182 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nye domme

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 5-6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Nye fortrydelsesregler ved elektronisk handel

Trzaskowski, J., 2014, In : Advokaten. 93, 9, p. 40-42

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Nye regler om forbrugerkøb: En empirisk undersøgelse

Kristensen, B., Lando, H., Møgelvang-Hansen, P. & Schützsack, O., 2005, København. 74 p.

Research output: Book/ReportBook

Nye regler om koncerninterne lån

Bundgaard, J., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 21-38 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nyeste udviklingstendenser vedrørende beneficial owner: Indledning

Schmidt, P., 2010, Kapitalfonde i dansk og international skatteret. Bundgaard, J. (ed.). Ex Tuto Publishing, p. 225-229 (Corit Book Series on International Tax Law; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ny fördragsartikel gav inte större utrymme för positiv särbehandling

Nielsen, R., 2000, In : EU & Arbetsrätt. p. 6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Ny lov om markedsføring: Er der noget nyt under solen?

Møgelvang-Hansen, P., 2017, In : Aktuel jura. 1, p. 13-15 3 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Open Access
File
13 Downloads (Pure)

Ny og tidssvarende voldgiftslov

Koch, S. R. & Arnt Nielsen, P., 2005, In : Advokaten. 84, 4, p. 147-149

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nyt fra lovgivningsfronten (1998-1999)

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 2

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Obligationsretlig domssamling

Bryde Andersen, M., Lookofsky, J., Møgelvang-Hansen, P. & Sørensen, I., 2000, 10. ed. København: Djøf Forlag. 1081 p.

Research output: Book/ReportBook

Obligationsretlige loves sprog og struktur

Lando, O., 2006, In : Ugeskrift for retsvæsen. 140, 24, p. 239-245

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

OECD-modellens betydning ved fortolkning af intern dansk ret

Winther-Sørensen, N., 2000, In : Skat Udland. 1, p. 5-9

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Offentlige fonde

Lynge Andersen, L., 1999, In : Ugeskrift for retsvæsen. 16, p. 178-180

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Offentlige konkurrencebegrænsninger og EU-retten: Strejf af den seneste udvikling

Neergaard, U. B., 2005, Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. Fejø, J. (ed.). Djøf Forlag, p. 187-230

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlige-Private Partnerskaber: I juridisk og politisk perspektiv

Tvarnø, C. D., Greve, C. & Denta, S. M., 2019, København: Karnov Group. 322 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Open Access
File
28 Downloads (Pure)

Offentlige udbud i Øresundsregionen

Nielsen, R., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 141-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlighed omkring identiteten af deltagerne i personselskaber efter dansk ret

Friis Hansen, S., 2015, Erhvervsretlige emner : Juridisk Institut CBS. Arnt Nielsen, P., Koerver Schmidt, P. & Dyppel Weber, K. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 65-79

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Offentlig-Private Partnerskaber: Tendenser i Danmark og EU

Tvarnø, C. D., 2004, Julebog 2004. København: Djøf Forlag, p. 297-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Offentlig-privat partnerskab : lovregler eller politisk strategi?

Tvarnø, C. D., 2011, In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 145, U.2011B.129, p. 129-135

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Offentligt-Privat Partnerskab (OPP): Behov for en ny vejledning?

Tvarnø, C. D., 2010, In : Ugeskrift for retsvæsen. 144, U.2010B.190, p. 190-196

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Også konkurrenceretten har vel sine tankevækkende sider

Fejø, J., 2013, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., D. Tvarnø, C. & Skovgaard Ølykke, G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 147-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ole Lando and Choice of Law for Contracts

Arnt Nielsen, P., 2020, In : European Review of Private Law. 28, 3, p. 523-528

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om arbejdsgiveransvaret efter dansk ret

Holle, M-L., 2020, 6 p.

Research output: Other contributionEducation

Open Access
File
1 Downloads (Pure)

Om at smække kassen i: hovedmandens død og aftalelovens paragraf 21, stk. 1

Lynge Andersen, L., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 9-19 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om at undervise i komparativ ret

Lando, O., 2013, Festskrift: Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., D. Tvarnø, C. & Skovgaard Ølykke, G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 205-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om den borgerlige ret i Folkerepublikken Kina

Lando, O., 2003, Julebog 2003. København: Djøf Forlag, p. 69-80 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om den unionsretlige markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2010, In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 144, U2010B.145, p. 145-153

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om "direkte eller indirekte, faktisk eller potentielt" i Société Technique Minière-dommen, i Dassonville-dommen og i Keck-dommen: Var det så slemt?

Fejø, J., 2013, Max Sørensen 100 år. Hartig Danielsen, J. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 295-314

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Om EF Domstolens præjudicielle afgørelser vedrørende domskonventionen

Lando, O., 1999, Särtryck ur Festskrift till Gunnar Karnell. p. 397-409

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om forbrugerrettens handlingsdirigerende, retsbeskyttende og konfliktløsende funktioner

Møgelvang-Hansen, P., 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 469-480

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om han eller hon eller den

Lando, O., 2014, In : Svensk Juristtidning. 99, 9, p. 675-686

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access

Om han eller hun eller den

Lando, O., 2014, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127, 3-4, p. 428-441

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Omkvalifikation af selskaber

Bundgaard, J., 2006, In : Ugeskrift for retsvæsen. 140, 11, p. 124-130

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om lovvalget i internationale sager om krænkelse af privatlivets fred

Lando, O., 2011, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 124, 1, p. 87-95

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om retsinstituttet passiv identifikation i formueretten

Holle, M-L., 2015, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 149, 14, p. 147-156 U.2015B.147.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om risikoforøgelse ved privatkaution for banklån

Møgelvang-Hansen, P., 1999, Julebog 1999. p. 297-308

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler: Betænkning nr. 1502/2008

Møgelvang-Hansen, P., 2008, Betænkning nr. 1502: Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. København: Justitsministeriet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

On Legislative Style and Structure

Lando, O., 2006, In : Juridica International. 11, p. 13-19

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

On Legislative Style and Structure

Lando, O., 2006, In : European Review of Private Law. 14, 4, p. 475-485

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

On some writes on the conflict of laws of contracts

Lando, O., 2002, Reform and Development of Private International Law. Fawcett, J. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 237-253 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

On the International Projects Relating to the Law of Contracts

Lando, O., 2012, Festskrift til Jens Fejø. Hartvig Danielsen, J., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 233-249

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

On the Sanctioning of Economic Crime in Denmark

Lando, H., 2014, Regulatory Crimes and Overcriminalization. Kim, I. & Hyun, J. K. (eds.). Seoul: Korea Economic Research Institute, p. 97-110

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Data and Competition Law Some Issues Regarding Access and Pricing of Raw Data

Lundqvist, B., Forsberg, Y., de Vries, M. & Maggiolino, M., 2015, In : Masaryk University Journal of Law and Technology . 9, 2, p. 95-120 26 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
153 Downloads (Pure)
Open Access

Opfindelser, patenter, licenser

Wiborg, O., Nielsen, O. M. & Ryberg, B., 2000, København: Karnov Group. 157 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Ophavsretlig beskyttelse af bevægelse som non-verbalt udtryk

Thuesen, E., 2002, Julebog 2002. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 73-95 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch