Research Output

Kommentarer til Karnovs Lovsamling: Bekendtgørelse om lovvalget for visse forsikringsaftaler

Nielsen, P. A., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 5425-5426

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Karnovs Lovsamling: Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Nielsen, P. A., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4773-4774

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Karnovs Lovsamling: Lov om voldgift

Nielsen, P. A., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4780-4799

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Møgelvang-Hansen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte. 4, p. 7228-7230

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til produktsikkerhedsloven

Møgelvang-Hansen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. 20, p. 5645-5652

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til retsplejelovens §588-§600 om brugeligt pant og umiddelbare fogedforretninger

Møgelvang-Hansen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. 20, p. 4489-4497

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Sømandsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2005, In : Karnovs Lovsamling. 2005

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kommentarer til Tonnageskatteloven og Selskabsskatteloven

Winther-Sørensen, N., 2005, In : Karnovs Lovsamling. 2005

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kompensation for ophavsretskrænkelser: Økonomiske aspekter

Riis, T., 2005, In : NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 74, 6, p. 606-614

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Kontraktsretten i et europæisk og internationalt perspektiv: Vejen frem

Lando, O., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 9-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kontraktsretten i et europæisk og internationalt perspektiv: Vejen frem

Lando, O., 2005, Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. Flodgreen, B. (ed.). Stockholm: Nordstedts, p. 15-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, 80/934 EØF

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 5302-5309

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Kvalifikation af visse europæiske selskaber: Om transparens, skattesubjektivitet og EU-ret

Bundgaard, J., 2005, In : Skat Udland. 2, feb, p. 108-111

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Lærebog i arbejdsret

Nielsen, R., 2005, 9. ed. København: Djøf Forlag. 578 p.

Research output: Book/ReportBookEducation

Legal Protection of Body Language

Thuesen, E., 2005.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Legal Risk Management: Some Reflections

Trzaskowski, J., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 175-180

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Legal risk management in electronic commerce: Managing the risk of cross-border law enforcement

Trzaskowski, J., 2005, 1 ed. Kbh.: Ex Tuto Publishing. 254 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Ligestillingslovene med kommentarer. Bind 1

Andersen, A., Nielsen, R. & Precht, K., 2005, 5. ed. København: Djøf Forlag. 353 p.

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Ligningslovens §5H - 1995-2005

Winther-Sørensen, N., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 229-242

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Lovbekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske retsafgørelser om privatretlige krav

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4681-4683

Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

Lovbekendtgørelse om hvilket lands retsregler, der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 5439-5441

Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4683

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om EF-domskonventionen mv.

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4644-4645

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om gennemførelse af konvention om hvilken lov, der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 5101-5302

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om inkassovirksomhed

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 6654-6660

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Lov om voldgift

Arnt Nielsen, P., 2005, In : Karnovs Lovsamling. p. 4689-4697

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Løsning af internationale skattetvister

Skov Nilausen, K., 2005, København: Djøf Forlag. 283 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Løsning sf internationale skattetvister: Anmeldelse af Karin Skov Nilausens bog, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2005, 283 sider

Michelsen, A. & Bundgaard, J., 2005, In : Skat Udland. 10

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

MAD-RET: Synsvinkler på måltidets jura

Thuesen, E., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 45-63

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Måltidet som kulturelt fænomen set i juridisk belysning

Thuesen, E., 2005, Proceedings: Den andra nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, p. 272-285

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

Markedsføring og prisoplysning: Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven. Betænkning nr. 1457, 2005

Møgelvang-Hansen, P. & Beckmann, S. C., 2005, Markedsføring og prisoplysning: Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven. Forbrugerstyrelsen, 344 p. (Betænkning; No. 1457).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissioned

Maskeret udbytte fra fordringer: Om udviklingen i praksis og dennes overensstemmelse med Højesterets præmisser

Bundgaard, J., 2005, In : SR-Skat. 1, p. 60-66

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Media System of Denmark: Report by our correspondent. For the Study on Co-Regulation Measures in the Media Sector

Sandfeld Jakobsen, S., 2005, Study commissioned by the European Commission, Directorate Information Society: Unit A1 Audiovisual and Media Policies, Digital Rights, Task Force on Coordination of Media Affairs. DG EAC 03/04. Hans-Bredow-Institut für Medienforchung an der Universität Hamburg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Når elforsyningsvirksomheder driver televirksomhed: Retlige aspekter af elforsyningsvirksomhedernes indtog på bredbåndsmarkedet

Gram Mortensen, B. O. & Sandfeld Jakobsen, S., 2005, In : Ugeskrift for retsvæsen. U.2005B.281, p. 281-290

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nye regler om forbrugerkøb: En empirisk undersøgelse

Kristensen, B., Lando, H., Møgelvang-Hansen, P. & Schützsack, O., 2005, København. 74 p.

Research output: Book/ReportBook

Ny og tidssvarende voldgiftslov

Koch, S. R. & Arnt Nielsen, P., 2005, In : Advokaten. 84, 4, p. 147-149

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Offentlige konkurrencebegrænsninger og EU-retten: Strejf af den seneste udvikling

Neergaard, U. B., 2005, Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv. Fejø, J. (ed.). Djøf Forlag, p. 187-230

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Parallelhandel og parallelimport i EU

Fejø, J., 2005, In : EU-Ret & Menneskeret. 12, 3, p. 185-188

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Patentrettens vederlagsrettigheder

Riis, T., 2005, Studier i rättsekonomi. Dahlman, C. (ed.). Studentlitteratur, p. 179-192

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

PPP and Public Service Broadcasting

Tvarnø, C. D., 2005, Julebog 2005. Treumer, S. (ed.). Djøf Forlag, p. 181-201

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Problemet med en udvidet beskyttelse af varemærker i det moderne, markedsøkonomiske samfund

Riis, T., 2005, 125(R): varemærkeloven 1880-2005. Schovsbo, J. (ed.). Patent- og Varemærkestyrelsen, p. 201-212

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Public private partnership in the European Union

Tvarnø, C. D., 2005, The New EU Public Procurement Directives. Nielsen, R. & Treumer, S. (eds.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 183-194

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Recent case law/Arrêts récents/Aktuelle Gerichtsentscheidungen

Petz, T., Sagaert, V., Østergaard, K., Tvarnø, C. D., Tamasauskas, A., Cairns, W., Pironon, V., Hünert, M., Dacoronia, E., Shúilleabháin, M. N. N., Caterina, R., Van Schaick, B., Pinto, P. M., Macgregor, L., Martín-Casals, M., Igualada, J. R., González, A. R. & MacDonald, R. (ed.), 2005, In : European Review of Private Law. 13, 2, p. 225-263

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review