Research Output

2000

Netbanking in EU: Andet bankdirektiv og kommissionens holdning til netbanking

Holdt, H., 2000, Netjura: Nordisk årbog for retsinformatik 1999. Koivumaa, A. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 106-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Nogle bemærkninger om forholdet mellem rettigheder i løsøre: Betydningen af henstand og kreditudvidelse

Lynge Andersen, L. & Gregersen, M., 25 Nov 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 47, p. 606-611

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nogle bemærkninger om U 1999.213 H - fonde og boafgift. Konsekvenserne for fondsbeskatningen

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. 7, p. 8-10

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Nordisk samarbejde på selskabsrettens område

Friis Hansen, S., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-85

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Normativitet og den praktiske anvendelighed af retsøkonomi

Riis, T., 2000, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 113, 3/4, p. 477-503

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Norsk finansaftalelov - perspektivet for Danmark?

Lynge Andersen, L., 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 18, p. 215-220

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nye domme

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 5-6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Ny fördragsartikel gav inte större utrymme för positiv särbehandling

Nielsen, R., 2000, In : EU & Arbetsrätt. p. 6

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Nyt fra lovgivningsfronten (1998-1999)

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 2

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Obligationsretlig domssamling

Bryde Andersen, M., Lookofsky, J., Møgelvang-Hansen, P. & Sørensen, I., 2000, 10. ed. København: Djøf Forlag. 1081 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

OECD-modellens betydning ved fortolkning af intern dansk ret

Winther-Sørensen, N., 2000, In : Skat Udland. 1, p. 5-9

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Offentlige udbud i Øresundsregionen

Nielsen, R., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 141-164

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Om at smække kassen i: hovedmandens død og aftalelovens paragraf 21, stk. 1

Lynge Andersen, L., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 9-19 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Opfindelser, patenter, licenser

Wiborg, O., Nielsen, O. M. & Ryberg, B., 2000, København: Karnov Group. 157 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law

Lando, O., 2000, In : European Review of Private Law. 8, 1, p. 59-69

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Overenskomstbeskyttelse af personselskaber ved forskellig subjektkvalifikation

Winther-Sørensen, N., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 233-248 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Patentrettens økonomiske begrundelse og funktion

Riis, T., 2000, In : Samfundsøkonomen. 3, p. 27-35 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Open Access

Persondata og arbejdsgiverens ledelsesret

Nielsen, R., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 275-297

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Perspektiver for den videre udvikling af EU-selskabsretten

Friis Hansen, S., 2000, Julebog 2000. København: Djøf Forlag, p. 299-323

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Perspektiver for en global domskonvention

Nielsen, P. A., 2000, In : Juristen. p. 382-390

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Præ-kontraktuel annullation af beslutninger om tildeling af offentlige kontrakter

Nielsen, R., 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 3, p. 27-32

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Rätten (om)kring Øresund

Flodgren, B. (ed.) & Nielsen, R. (ed.), 2000, København: Djøf Forlag. 233 p.

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Sikkerhedsstillelse med garanti for problemer

Dam, H. & Friis Hansen, S., 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 24, p. 352-359

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Skal vi have fælles regler om løsørekøb?

Lando, O., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 107-126

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Skatteafgørelser m.v (fonde og faglige foreninger)

Lynge Andersen, L., 2000, In : Nyt om fonde. p. 11

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Skatteret. Almen del 2000 2001

Dam, H., Hemmingsen, K. & Taksøe-Jensen, F., 2000, Magnus. 655 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Skatteret. Speciel del 2000 2001

Dam, H., Hemmingsen, K. & Taksøe-Jensen, F., 2000, Magnus. 680 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Skatteretten 2: Erhvervsbeskatning, selskabsbeskatning, koncernbeskatning, udbytter, andelsforeninger, fonde og foreninger m.v., interessentskaber

Engholm Jacobsen, J. O., Pedersen, J., Siggaard, K. & Winther-Sørensen, N., 2000, 3. ed. København: Karnov Group. 630 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Skatteretten 3: International skatteret, skatteforvaltning, skatteproces, registre

Engholm Jacobsen, J. O., Pedersen, J., Siggaard, K. & Winther-Sørensen, N., 2000, 3. ed. København: Karnov Group. 801 p.

Research output: Book/ReportBookResearch

Skat ved aktieselskabers til- og fraflytning

Winther-Sørensen, N., 2000, Festskrift til Aage Michelsen. Krüger-Andersen, P., Neville, M. & Winther-Sørensen, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 307-327

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium

Lando, O., 2000, Scandinavian Studies in Law 2000. København, p. 342-404 (Scandinavian Studies in Law 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

State Action and European Competition Rules: A New Path?

Neergaard, U. B., 2000, In : Maastricht Journal of European and Comparative Law. p. 380-396

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Steen Treumer: Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler, Kbhvn., 2000, 320 s.

Nielsen, R., 25 Nov 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 47, p. 619

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Stiftelser over broen

Lynge Andersen, L., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 7-23

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The competition law of the European Union in the Third Millenium

Fejø, J., 2000, In : International Review of Law and Economics. 190, 1, p. 18-20

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

The Concept of Sex Discrimination: Recent Development and Future Perspectives in EU Law

Nielsen, R., 2000, Perspectives of Equality: Work, women and family in the nordic countries and EU. p. 208-233

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Duties of Co-operation of National Authorities and Courts and the Community Institutions under Article 5 of the Treaty of Rome

Neergaard, U. B., 2000.

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

The Media-Agreement of 28 March 2000

Thuesen, E., 2000, In : IRIS legal observations. p. 5

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

The Principles of European Contract Law and the "lex mercatoria"

Lando, O., 2000, Private Law in the International Arena. Basedow, J. (ed.). The Hague: T.M.C. Asser Press, p. 391-404

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Worries of a Comparatist

Lando, O., 2000, Julebog 2000. p. 21-32

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Worries of a Comparatist

Lando, O., 2000, Mélanges en l'honneur de Denis Tallon. København, p. 139-148

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Øresund Bridge and the Environment

Roseberry, L., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 221-233

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Trade vs. environment: Trade vs. labor or why the 1999 WTO ministerial got hijacked in Seattle

Roseberry, L., 2000, Julebog 2000. p. 59-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Udgifter til uddannelse og sikring af faglig kompetence

Hemmingsen, K. & Koch-Nielsen, R., 2000, Festskrift til Aage Michelsen. Red.: Niels Winther-Sørensen m.fl.. Krüger-Andersen, P., Neville, M. & Winther-Sørensen, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 215-226

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Øresundsregionen i konkurrenceretligt perspektiv: Markedsandele og gruppefritagelsesforordninger

Fejø, J., 2000, Rätten (om)kring Øresund. Flodgren, B. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 57-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2001

Adgang til væsentlige sportsbegivenheder i EU på grænseoverskridende TV, belyst ved en engelsk-dansk konflikt

Thuesen, E., 2001, Julebog 2001. København: Djøf Forlag, p. 45-65 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Advanced Pricing Agreements & internationale aspekter i Ligningsrådets afgivelser af bindende forhåndsbesked

Skov Nilausen, K., 2001, In : IUR-information. 5/6, p. 23-25

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Anmeldelse af Lena Maier: Arbetsrätten och normgivningsmakten, Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet, 2000

Nielsen, R., 2001, In : Lag och Avtal. 3, p. 35

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication

Anmeldelse af Michael Steinicke: Varernes frie bevægelighed og offentlige indkøb, Kbh. 2001, 361 sider

Nielsen, R., 2001, In : Ugeskrift for retsvæsen. nr. 50, p. 565

Research output: Contribution to journalBook reviewCommunication