Research Output

Journal article

Offentlig-privat partnerskab : lovregler eller politisk strategi?

Tvarnø, C. D., 2011, In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 145, U.2011B.129, p. 129-135

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Offentligt-Privat Partnerskab (OPP): Behov for en ny vejledning?

Tvarnø, C. D., 2010, In : Ugeskrift for retsvæsen. 144, U.2010B.190, p. 190-196

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Ole Lando and Choice of Law for Contracts

Arnt Nielsen, P., 2020, In : European Review of Private Law. 28, 3, p. 523-528

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om den unionsretlige markedsføringsret

Trzaskowski, J., 2010, In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 144, U2010B.145, p. 145-153

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om han eller hon eller den

Lando, O., 2014, In : Svensk Juristtidning. 99, 9, p. 675-686

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access

Om han eller hun eller den

Lando, O., 2014, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127, 3-4, p. 428-441

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Omkvalifikation af selskaber

Bundgaard, J., 2006, In : Ugeskrift for retsvæsen. 140, 11, p. 124-130

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om lovvalget i internationale sager om krænkelse af privatlivets fred

Lando, O., 2011, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 124, 1, p. 87-95

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Om retsinstituttet passiv identifikation i formueretten

Holle, M-L., 2015, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 149, 14, p. 147-156 U.2015B.147.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

On Legislative Style and Structure

Lando, O., 2006, In : Juridica International. 11, p. 13-19

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

On Legislative Style and Structure

Lando, O., 2006, In : European Review of Private Law. 14, 4, p. 475-485

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Data and Competition Law Some Issues Regarding Access and Pricing of Raw Data

Lundqvist, B., Forsberg, Y., de Vries, M. & Maggiolino, M., 2015, In : Masaryk University Journal of Law and Technology . 9, 2, p. 95-120 26 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
149 Downloads (Pure)

OPP - fra tanke til handling

Holmark, E. & Tvarnø, C. D., 2009, In : Magasinet Spektrum. 21, 1-2, p. 32-33

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

OPP i et retspolitisk perspektiv

Tvarnø, C. D., 2009, In : OPP-nyt. p. 2-4

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Opsamling på implementeringen af ændringerne i aktionærrettighedsdirektivet - 3. del

Rose, C. & Schaumburg-Müller, P., Aug 2019, In : Revision & Regnskabsvæsen. 88, 8, p. 42-49 8 p., RR.8.2019.42.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Optimal Rules of Negligent Misrepresentation in Insurance Contract Law

Lando, H., Jun 2016, In : International Review of Law and Economics. 46, p. 70-77 8 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
187 Downloads (Pure)

Optional or Mandatory Europeanisation of Contract Law

Lando, O., 2000, In : European Review of Private Law. 8, 1, p. 59-69

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Österrikisk 18-årsgräns underkändes men danska kollektivavtal klarar sig

Nielsen, R., 18 Jan 2010, In : EU & Arbetsrätt. 2009, 3/4, p. 14 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter: Offentlig ejendomsvurdering

Bolander, J., 2019, In : SR-Skat. 31, 3, p. 147-149 3 p., SR.2019.147.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Overkursreglen i lyset af nyere administrativ praksis

Bundgaard, J., 2006, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 35, p. 2782-2789

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Oversættelser af "Principles of European Contract Law" (PECL)

Lando, O., 2001, In : Principles of European Contract Law.

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Overskudsafhængige lån: Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Bundgaard, J. & Dyppel, K. J., 2009, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 22, p. 2298-2315

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Panel Discussion: The Future Development of European Contract Law

Lando, O., 2002, In : ERA Forum. 2, p. 99-100 2 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Parallelaftalen

Arnt Nielsen, P., 2010, In : Karnovs Lovsamling. p. 5186-5188

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Parallelaftalen

Arnt Nielsen, P., 2008, In : Karnovs Lovsamling. p. 5023-5024

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Parallelhandel og parallelimport i EU

Fejø, J., 2005, In : EU-Ret & Menneskeret. 12, 3, p. 185-188

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Paramount Clause and Codification of International Shipping Law

Fernández, J. E., 2019, In : Journal of Maritime Law and Commerce. 50, 1, p. 45-89 45 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Parcelhusreglen og flere boliger

Winther-Sørensen, N., 2006, In : Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 33, p. 2643-2650

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Partnering: en aftaleretlig udfordring

Tvarnø, C. D., 2002, In : Rettid. p. 74 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Partnering er et barn av globaliseringen

Tvarnø, C. D., 2004, In : Logistikk & Innkjøp. 8, 3, p. 10-11 + 36-37 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Passiv identifikation i lyset af professionsansvaret

Holle, M-L., 2014, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 148, 38, p. 327-336 U.2014B.327.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Patentrettens økonomiske begrundelse og funktion

Riis, T., 2000, In : Samfundsøkonomen. 3, p. 27-35 9 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Open Access

Permanent Establishment for Investors in Private Equity Funds: A Legal Analysis in Light of the Changes to the OECD Model (2017)

Schmidt, P. K., 2019, In : Nordic Tax Journal. 1, p. 16-40 25 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
38 Downloads (Pure)

Perpetual and Super-Maturity Debt Instruments in International Tax Law

Bundgaard, J., 2008, In : Finance and Capital Markets. 4, p. 126-142

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Personselskabsdeltagelse

Bundgaard, J., 2006, In : SR-Skat. 18, 2, p. 161-170

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Perspektiver for en global domskonvention

Nielsen, P. A., 2000, In : Juristen. p. 382-390

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Pharmaceutical Public-Private Partnerships: Moving From the Bench to the Bedside

Bagley, C. & Tvarnø, C. D., 2014, In : Harvard Business Law Review (HBLR). 4, 2, p. 373-401

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Pirate Bay

Sandfeld Jakobsen, S., 2010, In : Lov og Data. 2010, 3, p. 10-13 4 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Pirateri: Anvendelse af civile bevæbnede vagter om bord på danskflagede skibe

Østergaard, K. & Holle, M-L., Dec 2012, In : Juristen. 6, p. 290-296

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Platform Intermediaries in the Sharing Economy: Questions of Liability and Remedy

Østergaard, K. & Sandfeld Jakobsen, S., 2019, In : Nordic Journal of Commercial Law. p. 21-41 21 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
5 Downloads (Pure)

Pligt til at annoncering af offentlige kontrakter: Uden effektiv håndhævelse af reglerne?

Risvig Hansen, C., 2011, In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 145, U.2011B.101, p. 101-106

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Pligt til udbud af "koncessionskontrakter om tjenesteydelser" i henhold til EU-retten?

Neergaard, U. B., 2006, In : Ugeskrift for retsvæsen. 140, 28, p. 299-306

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Point-for point comparisons or overall assessments

Nielsen, R., 2001, In : Bulletin legal issues in equality. p. 29-30

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Positiv särbehandling vid Oslo universitet blir sak för Efta-domstolen

Nielsen, R., 2002, In : EU & Arbetsrätt. 1, p. 2 1 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Post Danmark II, Now Concluded by the ECJ: Clarification of the Rebate Abuse, But How do We Marry Post Danmark I with Post Danmark II?

Lundqvist, B., 2016, In : European Competition Journal. 11, 2-3, p. 557-573 17 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
718 Downloads (Pure)

Præjudikat eller ikke præjudikat: Chartrets retsvirkning i dansk ret efter EU-domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen

Nielsen, R. & Tvarnø, C. D., 2017, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 130, 2-3, p. 218-246 29 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
542 Downloads (Pure)

Præ-kontraktuel annullation af beslutninger om tildeling af offentlige kontrakter

Nielsen, R., 2000, In : Ugeskrift for retsvæsen. 3, p. 27-32

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Praktisk immaterialret

Riis, T., 2007, In : Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 3, p. 185-189 5 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review